Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia nieruchomości 2400-ZU2WW013
Reguły punktacji przedmiotu

ZU-EK - Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZU-EK
Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2010 - 2017)
2
(2018 - ...)
2
(1976 - 2009)
1
(2010 - 2017)
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(1976 - ...)
nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)