Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język czeski - poziom średnio zaawansowany 3005-CZEOB1
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-FL-SL - Filologia, filologia słowiańska, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-KU-SL - Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-FL-SL - Filologia, filologia słowiańska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
WZ-KU-SL - Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego st.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-FL-SL
Filologia, filologia słowiańska, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-KU-SL
Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-FL-SL
Filologia, filologia słowiańska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
WZ-KU-SL
Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego st.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2005 - ...)
10
(1976 - 2007)
2
(2005 - ...)
10
(1976 - 2007)
2
(2005 - ...)
UW lektoraty
0000-LEK
2
(2005 - 2005)
2
(2007 - 2007)
2
(2008 - 2008)
2
(2009 - 2009)
2
(2010 - 2010)
2
(2011 - 2011)
2
(2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)