Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2105-EPE-L-D1HEEP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest dostarczenie studentom wszechstronnej wiedzy na temat istoty i kluczowych wydarzeń w procesach integracji gospodarczej i historycznej w Unii Europejskiej. Na zajęciach zaprezentowane zostaną tradycyjne i współczesne teorie europejskiej integracji gospodarczej i politycznej. Omówione zostaną praktyczne aspekty wykorzystania różnych teorii w procesie integracji europejskiej.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1HICE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami. Skupia się na głównych zmianach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, takich jak: pierwsza wojna światowa, post-wersalski ład międzynarodowy, wielki kryzys ekonomiczny po 1929 roku, reżimy faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje, kryzys i upadek reżimów komunistycznych, przejście do demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na celu umożliwienie studentom lepszego zrozumienia wzajemnego powiązania tych przemian i oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1IPIP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Intellectual Property Law – the notion and scope of application.

Intellectual Property Law and Intellectual Property Rights.

IP Rights – general characteristics – copyright protection and industrial property law protection.

IP Law – sources.

Copyright.

Moral and economic components of a copyright

Right to authorship and plagiarism.

Industrial property rights.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1INLA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe terminy w języku angielskim używane w naukach prawnych, zna i rozumie ich źródła i zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych, potrafi samodzielnie analizować akty normatywne. Kurs obejmuje omówienie takich zagadnień jak: specyfika nauk prawnych; wielość systemów normatywnych we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich; sposoby formułowania wypowiedzi normatywnych; problem definiowania prawa; język prawny; źródła praw; akt normatywny i tworzenie prawa; wzajemne relacje między normami prawnymi a przepisami prawnymi; stosunek prawny; obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni; problem zupełności systemu prawnego; wykładnia prawa; systemy prawne we współczesnym świecie; stosowanie i przestrzeganie prawa; pojęcie sprawiedliwości, pojęcie demokratycznego państwa prawnego.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1MATH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień matematycznych, których używa się w ekonomii.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1MICR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Teoria Konsumenta

2. Teoria Producenta

3. Równowaga Cząstkowa

4. Równowaga Ogólna

5. Niedoskonałości Rynku

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1PHIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku European Politics and Economics. Na zajęciach omawiane są wybrane zagadnienia z kręgu analitycznej filozofii zachodniej w ujęciu problemowym.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1SOEI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza formalnych i nieformalnych źródeł informacji związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1STAT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie głównych zagadnień z dziedziny statystyki dla studentów nauk społecznych. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia oraz uczą się zastosowania podstawowych metod, celem dokonania analizy statystycznej, w MS Excel. W rezultacie, studenci potrafią przeprowadzić analizę statystyczną. Kurs składa się z wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia, a także kartkówki i egzamin, odbywają się w pełni z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel.

Strona przedmiotu
2105-EPE-L-D1SSAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)