Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2105-PP-L-D3ME
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami rozwoju i funkcjonowania mediów w europejskim społeczeństwie demokratycznym oraz z .rolą mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej. Omawiane są wynikające z globalizacji i konwergencji mediów, współczesne tendencje rozwoju procesu komunikowania: deregulacja form własności, zmiana zawartości mediów, „amerykanizacja” zawodu dziennikarza, pojawienie się nowych uczestników dyskursu

medialnego – tzw. dziennikarstwo obywatelskiego.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D3MSG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest głównym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Przedstawiana tematyka jest szczególnie istotna dla studentów studiów w ramach nauk społecznych, obrazująca współcześnie kluczowe zmiany zachodzące w gospodarce światowej.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D3MSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Do zagadnień szczegółowych analizowanych podczas kursu należą: państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych; niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych; bezpieczeństwo międzynarodowe; rozstrzyganie sporów międzynarodowych; system ONZ; trendy w powszechnej historii najnowszej.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D3PKON
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają największą styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży konsumenckiej, umowom zawieranym na odległość, handlowi elektronicznemu, bezpieczeństwu produktów oraz transportowi lotniczemu.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D3PUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z normatywnym wymiarem funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym ze specyficznym charakterem i funkcjami prawa unijnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli, jaką prawo unijne pełni w integracji europejskiej i skutkom, które wywiera w relacjach między jego podmiotami. Przedmiotem analizy będą cele i wartości, na których opiera się Unia, pierwotne i pochodne źródła prawa unijnego oraz praktyczne aspekty stanowienia i obowiązywania prawa UE, kluczowe zasady prawa wyznaczające granice funkcjonowania Unii oraz regulujące relacje między państwami członkowskimi a Unią Europejską.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D3PIUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Programy i fundusze unijne – Omówienie polityki spójności UE w perspektywie 2021-2027 (genezy, zasady polityki, istoty, znaczenia, celów, poszczególnych strategii i agend a także funduszy i programów operacyjnych w tym dokumentów unijnych i krajowych).

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D3UUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami zatrudniania, obowiązkami oraz wymaganiami wobec kandydatów na urzędnika UE. Zajęcia służą zaznajomieniu z pracą w instytucjach europejskich od strony prawno-instytucjonalnej, jak również praktycznej. Wykłady przybliżają zasady etyczne, regulaminowe oraz podstawy prawne zatrudniania i pracy w instytucjach, organach i innych jednostkach organizacyjnych UE, dają wiedzę o interpretacji przepisów na podstawie orzecznictwa sądów europejskich, a także są poszerzone o udział zaproszonych gości – urzędników unijnych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)