Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2102-BW-L-Z3BESP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, rola państwa i podmiotów sektora społecznego w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3IOPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium są analizowane zagadnienia dotyczące instytucji ochrony prawnej, przede wszystkim: funkcje, kompetencje, organizacja, sposób działania organów ochrony prawej w kontekście ochrony praw podmiotowych i funkcjonowania współczesnego państwa prawnego.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3KPBE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problematykę miejsca i roli konstytucji, wartości i zasad konstytucyjnych i instytucji konstytucyjnych w przestrzeni bezpieczeństwa państwa. Przedmiot ma ukazać zależności między ładem konstytucyjnym a problemem bezpieczeństwa, skupia się zatem na problematyce bezpieczeństwa ustrojowego. Realizowane na zajęciach treści ogniskują się przede wszystkim na polskim porządku konstytucyjnym, choć ważną część zajęć zajmuje komparatystyka (odniesienie do obcych regulacji konstytucyjnych i rozwiązań politycznych)

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3PRCZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym publicznym. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym prywatnym. Ochrona praw człowieka przez różne rodzaje organów ochrony prawnej. Ochrona praw człowieka w prawie wewnętrznym państw europejskich. Ochrona praw człowieka w wybranych państwach pozaeuropejskich.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3PRAD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot: wprowadza do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami instytucji prawa administracyjnego. Poznania i utrwalenia przez studentów podstawowych kategorii pojęciowych charakteryzujących współczesną administrację. Przyswojenie pojęć właściwych dla prawa administracyjnego i wykazanie ich związku z praktyka funkcjonowania administracji. Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z teoretycznymi koncepcjami prawa administracyjnego z dorobkiem doktryny i orzecznictwa sądów z zakresu administracyjnego w zakresie prawa ustrojowego, materialnego. Wprowadza też podstawowe zagadnienia z zakresu administracyjnej procedury procesowej.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3PRKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje:

- naukę prawa karnego, a więc gałęzi prawa określającej czyny stanowiące przestępstwa, kary i środki karne grożące za jej popełnienie, zasady odpowiedzialności karnej,

- środki probacyjne,

- środki zabezpieczające.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3TIS-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3WSUS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: analizę porównawczą systemów politycznych; trójwymiarowe ujęcie problematyki: szeroko rozumiany kontekst, wątek instytucjonalny, oraz wartości i zachowania społeczne; mechanizmy funkcjonowania struktur politycznych; pojęcie stabilizacji i zmian w systemie politycznym.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3ZM-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ŻYCIU MIESZKAŃCÓW MONGOLII POWIĄZANE Z ZAMIESZKIWANYM PRZEZ NICH ŚRODOWISKIEM NATURALNYM.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z3ZSKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę na temat norm dotyczących zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wiedzę o sytuacjach kryzysowych i strukturze zarządzania kryzysowego.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)