Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
2400-SU2TS01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main objective of the seminar is to teach students how to write an MA Thesis in English. The potential thesis topics vary every year depending on the interests of students. Students are free to choose any topic related to international economics (both micro or macro) which has an international dimension. For example, the thesis can be devoted to a particular foreign country or it can cover a cross section of different countries. Previous thesis topics were related to economic growth, foreign direct investment and international trade as well as the effects of various trade and macroeconomic policies. The main requirement for the course is completion of the thesis in due time. The course is mainly designed for the second year students of the MA Program in International Economics. However, students from other programs can also join subject to the approval of the course coordinator.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS82

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the seminar selected topics in multinational finance will be presented. The aim of the course is preparation of MA dissertation to confirm scientific and practical skills of participants. (date and hour of meetings – to be agreed via email)

Strona przedmiotu
2400-SU2TS73

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The goal of the seminar: The goal of the seminar is to prepare and write a good master's thesis. This requires a clear formulation of the theses, a review of the literature on the subject and the implementation of own empirical research.

2. Content: participants will read theoretical and empirical papers related to the proposed topics of work. The lecturer helps you to choose the texts and then evaluates their usefulness for the planned topic of the work

3. method of the subject's accomplishment: During the seminar, the participants prepare entries on which they present theoretical and empirical articles related to the proposed topics of the thesis. During second semester, the elements of the thesis already written are discussed.

4. conditions of participation: all 2-nd students of the Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw.

5. pass: pass on the basis of the progress of work in the preparation of the master's thesis.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS68 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego seminarium jest zaprezentowanie metod wyceny instrumentów finansowych (w tym instrumentów pochodnych), ze szczególnym naciskiem na część praktyczną. Omówiony zostanie szeroki zakres nowoczesnych strategii inwestycyjnych, implementowanych w procesie zarządzania aktywami finansowymi i osadzonych w alternatywnych scenariuszach (spekulacja, hedging, arbitraż). Poszczególne elementy strategii omawiane podczas seminaryjnych pozwolą zdobyć studentom wiedzę na temat funkcjonowania globalnych rynków finansowych, zawirowań oraz kryzysów.

Strona przedmiotu
2400-PPMG090 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Seminarium skierowane jest do studentów o zainteresowaniach interdyscyplinarnych, chcących badać związek wyników ekonomicznych z czynnikami społecznymi. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z różnymi podejściami teoretycznymi i metodologicznymi, które pomogą im w sprecyzowaniu tematu pracy oraz zaplanowaniu i przeprowadzeniu własnych badań. W trakcie zajęć studenci będą przedstawiali prezentacje swojej analizy tekstów źródłowych oraz fragmenty swoich prac magisterskich.

Zajęcia rozpoczynają się w II semestrze pierwszego roku studiów II stopnia i odbywają się przez trzy semestry. Wymagana jest umiejętność pracy z tekstem w języku angielskim. W pierwszym roku seminarium warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy magisterskiej i aktywne uczestnictwo w zajęciach. W drugim roku zaliczenie seminarium jest uzależnione od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS22

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The task of the course is to analyze local government's institutional framework (in theory and practice of different countries) it's organization, tasks, financing. The aim of the course is to prepare the master thesis.

Main topics: Local government scope & functions, financing of local government, decentralization.

Assessment is based on the presentation of agreed stages of the final thesis.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS66 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem zaawansowanych badań empirycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego w aplikacjach finansowych lub innych.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS77 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-SU2TS06 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem seminarium jest przygotowanie przez jego uczestników pracy magisterskiej, której podstawową treścią będzie opis i interpretacja wyników samodzielnego badania empirycznego z zakresu makroekonomii lub finansów ilościowych

Strona przedmiotu
2400-SU2TS12 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of this seminar is to present the latest financial research published in top journals in the field and to help students to choose the most adequate theme of their master thesis, taking into account not only their abilities but their future career paths and job interests. Students will learn the latest volatility and returns forecasting models and advanced investment derivatives based strategies which incorporate unconventional distributions of returns in the process of managing of financial assets. Additionally, they will learn how to calibrate models and test them on empirical data (financial time series), with daily and intra-daily frequency. Moreover, the topics of identifying, quantifying, modeling and managing risk according to the latest investigation in financial literature will be discussed. The assessment will be based on timely preparation of highly marked master thesis dissertation.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS71 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-SU2TS84

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania i prawidłowego przygotowania pracy magisterskiej.

Tematy seminarium koncetrują się na kwestiach monetarnych i finansowych, takich jak: efekty i kanały transmisji polityki pieniężnej, strategie banków centralnych, koszty inflacji i deflacji, znaczenie rozwoju finansowego i niedoskonałości rynku finansowego.

Zaliczenie będzie uzależnione od postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS10 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest dostarczenie pogłębionej wiedzy oraz instrumentów i metod jej pozyskania aby student mógł, w efekcie końcowym, napisać pracę magisterską.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS93 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-SU2TS70

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-SU2TS34 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Master seminar for all students at the master level to write a thesis on innovations and patents. Searching for answers to questions on relations between patenting and innovativeness of firms and the economy: Does patent system help to create innovations or stops diffusion of innovations? What is a difference between pirating and imitating? Where is the barrier for patenting software?

Case studies of different industries, firms, software etc.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS62

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium koncentruje się na różnych aspektach związków ekonomii i polityki. Przedmiotem prac magisterskich będą zagadnienia ekonomiczne związane z Public Choice oraz Political Economy. Poniżej wymienione tematy to „propozycje”, które mogą stanowić punkt wyjścia wyboru problemu badawczego pracy magisterskiej.

Wzrost sektora rządowego, deficyt budżetowy i dług publiczny, dobra publiczne

Demokracje i dyktatury a wzrost gospodarczy

Konkurencja polityczna, zmiana władzy i korupcja

Polityczne cykle koniunkturalne i wydatki budżetowe

Fiskalny federalizm i rent seeking

Strona przedmiotu
2400-PPMG007 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy magisterskiej poświęconej tematyce modelowania preferencji lub wyceny dóbr nierynkowych. Przeznaczone są dla ambitnych, zmotywowanych i zdolnych studentów; także tych, którzy planują kontynuowanie pracy naukowej w ramach doktoratu.

UWAGA – jeśli wyczerpany został limit miejsc na seminarium, a jesteś zdolnym, ambitnym i pracowitym studentem, który chciałby przygotować pracę pod moim kierunkiem – skontaktuj się ze mną.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS89 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to prepare students to write an

exceptional master thesis. The topics discussed during the

seminars are numerous methods of quantitative

macroeconomic analysis, including an overview of numerical

and computational methods and the modeling of: business

cycles, labor markets, wealth and income inequality,

monetary policy, economic growth. The seminar is intended

for final year students. The class is passed upon delivering

the thesis

Strona przedmiotu
2400-SU2TS13

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem uczestnictwa w seminarium jest przygotowanie pod kierunkiem promotora bardzo dobrej pracy magisterskiej w zakresie finansów ilościowych i empirycznych. Tematy prac związane są z modelami dotyczącymi problemów finansów inwestycyjnych, finansów korporacji i inżynierii finansowej oraz z ekonometrycznymi modelami rynków finansowych. Praca powinna przedstawić wybrany problem badawczy w sposób wykorzystujący nowoczesne metody ilościowe i odpowiadający aktualnym światowym standardom naukowym.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS64 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Metody ilościowe obejmują wykorzystanie narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi z dziedziny badań operacyjnych. Metody ilościowe służą przede wszystkim mierzeniu. Metody ilościowe pokazują obraz konkretnej sytuacji. Przeprowadzając ankietę czy też analizując dane społeczno-ekonomiczne, mając przy tym na uwadze teorie ekonomii możemy pokazać istotne aspekty życia gospodarczego, których „gołym okiem” (bez przeanalizowania liczb) nie widać.

Seminarium umożliwia wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,”Zaawansowana Ekonometria”. Zajęcia będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach.

Możliwe jest przygotowanie pracy w języku angielskim.

Zaliczenie: napisanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS37

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów magisterskich. Celem seminarium jest wsparcie studentów w procesie pisania pracy magisterskiej na tamaty wykorzystujące modelowanie ekonometryczne. W trakcie seminarium dyskutowane będą propozycje tematów oraz wyniki cząstkowe dostarczane przez studentów. Seminarium kończy się złożeniem pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS49 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Temat pracy dotyczyć będzie zagadnień związanych z regionalnym modelowaniem makroekonomicznym, polityką regionalną czy ekonometrią przestrzenną. Zaliczenie przedmiotu w oparciu o prezentacje podczas seminarium.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS55 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą naukową przedmiotu oraz pomoc w wyborze odpowiedniego tematu pracy, uwzględniając przy tym zarówno aktualne umiejętności uczestnika seminarium, jak i jego przyszłe cele oraz zainteresowania zawodowe.

Studenci poznają najnowsze metody modelowania ryzyka w instytucjach finansowych oraz inne zagadnienia finansów ilościowych i ekonometrii finansowej.

Studencie nauczą się także jak tworzyć własne modele, testować je na danych empirycznych, zarówno dziennych, jak i danych wysokiej częstotliwości.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS76 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza koncepcji inteligentnych miast (ang. smart cities) w odniesieniu do aktywnego starzenia się (ang. active ageing). Zastosowanie technologii w projektowaniu inteligentnych miast może przyczynić się do usprawnienia opieki, stworzenia odpowiedniej infrastruktury, podaży dóbr i usług, na które popyt generują seniorzy. Powstawanie nowych rynków i produktów to wyzwania, przed którymi stoją miasta i jednocześnie problemy, którymi będziemy się zajmować w czasie seminarium. Ze względu na wieloaspektowość problemu w ramach seminarium będziemy prowadzić badania interdyscyplinarne, łączące ekonomię, socjologię, politologię, geografię społeczną czy gerontologię. Seminarium będzie prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza z Uniwersytetem w Heidelbergu. W związku z tym będziemy zachęcać studentów do pisania prac w języku angielskim. Zaliczenie będzie zależało od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
2400-SU2TS83 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Seminarium skierowane jest do studentów o zainteresowaniach interdyscyplinarnych, chcących badać związek wyników ekonomicznych z czynnikami społecznymi. Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z różnymi podejściami teoretycznymi i metodologicznymi, które pomogą im w sprecyzowaniu tematu pracy oraz zaplanowaniu i przeprowadzeniu własnych badań. W trakcie zajęć studenci będą przedstawiali prezentacje swojej analizy tekstów źródłowych oraz fragmenty swoich prac magisterskich.

Zajęcia rozpoczynają się w II semestrze pierwszego roku studiów II stopnia i odbywają się przez trzy semestry. Wymagana jest umiejętność pracy z tekstem w języku angielskim. W pierwszym roku seminarium warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy magisterskiej i aktywne uczestnictwo w zajęciach. W drugim roku zaliczenie seminarium jest uzależnione od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2400-SU2TS53 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the seminar is to study the performance of the Eurozone as an economic coordination project, the benefits and costs of the European economic architecture with respect to the macroeconomic challenges facing the European Union. problems origins of the crises. The subjects covered will include EU budget rules, macroeconomic imbalances of the Member States, interactions between monetary and fiscal policies of the Eurozone. During the seminar students will gain new knowledge about the governance and economic coordination of the European Union, and should develop research skills necessary to scientifically diagnose the problems and to propose solutions to some of the EU economic challenges in their master thesis. The grading will be based on the progress in the preparation of the MA thesis

Strona przedmiotu
2400-SU2TS47

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem seminarium jest przedyskutowanie wspólnie z uczestnikami najnowszych wyników w dziedzinie finansów ilościowych, w celu ułatwienia im wyboru tematu pracy magisterskiej zgodnego z umiejętnościami, możliwościami, a także zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi.

Ocena/zaliczenie będzie uzależniona od postępów w przygotowaniu – i ostatecznie przedstawienia – dobrego projektu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)