Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
2400-ZU2WW081 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-ZU2WW074 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach występuje potrzeba holistycznego podejścia do implementacji strategii. Informacje księgowe powinny być adekwatne do realizacji celów i umożliwić firmie osiągnięcie strategicznych korzyści. 2. Ten kurs dostarcza wiedzy na temat stosowania rachunkowości na potrzeby zbierania informacji strategicznych, a zaawansowane metody rachunkowości strategicznej są ilustrowane licznymi studiami przypadku. 3. Narzędzia rachunkowości strategicznej. 4. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów magisterskich.

5. Ocena opiera się na zadaniach grupowych i pracy zespołowej

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW079 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami materialnego prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej. W efekcie student: poznaje konstrukcje podatkowe, nabywa umiejętności w zakresie stosowania regulacji podatkowych do konkretnych stanów faktycznych oraz posiada świadomość roli pełnionej przez podatki w systemie finansowym.

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW080 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po uzyskaniu akredytacji, przedmiot ten – razem z konwersatorium Rachunkowość podatkowa I (ACCA), konwersatorium Rachunkowość podatkowa II (ACCA) – może stanowić podstawę zaliczenia modułu „Tax Accounting” kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), a zatem daje szansę zdobycia jednego z dyplomów ACCA.

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną oraz nieposiadających osobowości prawnej, poznają prawa i obowiązki podatników VAT, sposób rozliczania tego podatku, zasady rejestracji oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW067 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem warsztatu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW066 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Law & economics is one of the fastest developing and interdisciplinary areas of science. Thanks to economic analysis of law we can design the proper legal institutions. Law & economics reveals that economic tools shall be used within the research on different institutions, i.a. linked with crime or punishment.

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW078 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-ZU2WW068 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The objective of the course is to familiarise students with the theory and empirical evidence concerning development. The course will cover the basic issues of income and wealth inequalities as well as population growth, migrations, human capital, institutions and innovativeness

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW049 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja i analiza organizacji i finansowania samorządu terytorialnego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach samorząd odpowiada za 30% wydatków publicznych. Jest odpowiedzialny za realizację szeregu ważnych zadań (jak edukacja, kultura, zdrowie, transport w tym drogi, dostarczanie wody, zieleń miejska etc) Na zajęciach przedstawione zostaną ekonomiczne podstawy dla istnienia samorządu, podziału zadań publicznych, źródła finansowania tych zadań. Teoretyczne rozważania będą poparte prezentacją działania samorządu w Polsce.

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW013 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele zajęć:

-Przedstawienie problematyki inwestowania w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości komercyjnych (biurowych, centrów handlowych, magazynowych, parków rozrywki, obiektów sportowych).

-Przedstawienie modeli wyboru lokalizacji i metod rachunku efektywności inwestycji w nieruchomości.

-Omówienie zasad zarządzania pojedynczą nieruchomości i portfelem nieruchomości komercyjnych.

-Poznanie zasad zarządzania najmem nieruchomości i facility management.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów. Zaliczenie w formie testu końcowego.

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW053 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaprezentowanie specyfiki bankowych systemów informatycznych, jako integralnej składowej infrastruktury informacyjnej współczesnej gospodarki. Rozpatrywane są cechy systemów w różnych typach banków (komercyjnych), na tle innych obiektów gospodarczych.

Szczególną rolę poświęcono m.in. nowym technologiom informacyjnym, koncepcjom bankowości elektronicznej, internetowej i wirtualnej, nowoczesnym metodom dystrybucji usług bankowych i kierunkom rozwoju technik informatycznych w sferze finansowo-bankowej.

1. Zajęcia w formie warsztatów ekonomicznych, przeznaczone dla studentów studiów zaocznych.

2. Nie ma wymagań odnośnie wstępnej wiedzy u studentów podejmujących zajęcia, a jedynie zainteresowania oferowaną problematyką.

3. Forma zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, napisanie referatu na zadany temat.

4. Warsztaty: 12 godz. godz. w semestrze zimowym. Zajęcia realizowane w sali dydaktycznej.

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW075 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie narzędzi analizy biznesowej przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie przez Studentów na zajęciach.

W działalności gospodarczej trzeba przewidywać ruchy wszystkich uczestników procesu gospodarowania, w tym przede wszystkim konkurentów, dostawców, odbiorców, klientów, rządu, regulatorów, instytucji finansowych i planować własne działania w krótkim, średnim i długim okresie. Aby robić to skutecznie niezbędne jest stałe monitorowanie i analizowanie makrootoczenia, konkurencji w branży i sytuacji w samym przedsiębiorstwie. Służą do tego m.in. narzędzia analizy konkurencji, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, analizy strategicznej, w tym pozycji strategicznej firmy, .

Studenci będą mogli poznać na zajęciach podstawowe narzędzia analizy biznesowej, a przede wszystkim zastosować je do analizy wybranych (przez siebie) przedsiębiorstw z listy firm giełdowych (GPW w Warszawie)

Konwersatorium będzie miało charakter analityczny.

Strona przedmiotu
2400-ZU2WW039 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie alternatywnych rynków instrumentów finansowych.

Rozważane są alternatywne (technologicznie) rynki instrumentów finansowych, a zwłaszcza papierów wartościowych - ich handlu i emisji.

Tłem do rozważań będzie tworzenie giełd w perspektywie historycznej, w tym jak dotąd mało znanej historii rynków giełdowych na ziemiach polskich, a także rozwój usług finansowych realizowanych w przestrzeni elektronicznej.

Zajęcia swobodnego wyboru dla Uzupełniających Studiów Magisterskich na studiach zaocznych (w ramach warsztatów ekonomicznych).

Zajęcia realiwane w sali dydaktycznej. .

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)