Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2400-ZEWW599 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i sposobów opanowywania zmian dokonujących się w ich życiu, pracy i organizacjach. Efektem nauki jest elastyczne podejście do zmian zachodzących w życiu.

2. Treść: Zmiany, którym podlegamy i których pragniemy, wymagają różnych podejść i strategii. Ważne są tzw. kluczowe momenty i rodzaj zmian, z jakimi mamy do czynienia: zmiany wywoływane i przychodzące bez naszej woli.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych/OGUN

5. Forma zaliczenia: napisanie referatu wykorzystujące nabyte umiejętności i zalecaną literaturę

Strona przedmiotu
2400-ZEWW735-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i sposobów opanowywania zmian dokonujących się w ich życiu, pracy i organizacjach. Efektem nauki jest elastyczne podejście do zmian zachodzących w życiu.

2. Treść: Zmiany, którym podlegamy i których pragniemy, wymagają różnych podejść i strategii. Ważne są tzw. kluczowe momenty i rodzaj zmian, z jakimi mamy do czynienia: zmiany wywoływane i przychodzące bez naszej woli.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych/OGUN

5. Forma zaliczenia: napisanie referatu wykorzystujące nabyte umiejętności i zalecaną literaturę

Strona przedmiotu
2400-EXCEL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Zdobyta na kursie wiedza może być wykorzystywana do analizy danych zarówno na potrzeby pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej), jak również w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW837-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest dedykowany studentom, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami badań rynku i badań marketingowych oraz ich wykorzystania na potrzeby działań naukowych, biznesowych, oceny satysfakcji klientów, prognozowania popytu czy rozwiązania problemu decyzyjnego.

Kurs pozwoli opanować umiejętności w zakresie kluczowych koncepcji i narzędzi badań rynku tak by samodzielnie dobrać adekwatne metody badawcze, przygotować je, testować, przeprowadzić badania i zebrać dane oraz wyciągnąć krytyczne wnioski.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW822-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień ekonomii kultury – jednej z młodszych subdyscyplin ekonomii. Teorie i narzędzia poznawane przez studentów na zajęciach kursowych WNE znajdą zastosowanie w analizie zjawisk z obszaru kultury. Prezentacji dotychczasowego stanu wiedzy towarzyszyć będzie wskazywanie tematów, które można podjąć w ramach pracy naukowej i badawczej na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

Zajęcia skierowane są do studentów zainteresowanych wykorzystywaniem ekonomii do badania kultury, w szczególności sztuki, oraz osób planujących pracę lub pracującym w sektorze kultury. Prezentowane narzędzia i sposoby analizy łatwo zastosować do innych obszarów gospodarki z pogranicza sektorów prywatnego i publicznego.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW846-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chcesz naprawdę nauczyć się Excela na poziomie zaawansowanym, aby wykorzystać go w pracy zawodowej? Jeśli tak, to kurs dla Ciebie.

Zakres kursu obejmuje m.in. zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, zaawansowane funkcje obliczeń warunkowych, funkcje bazodanowe, dynamiczne tablice w Excelu 365, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane wykresy, formanty formularza, tworzenie automatycznych raportów, zastosowania Excela w biznesie.

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
2400-M2EINSTYT-OG
Ekonomia instytucjonalna (od 2022-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. Przedstawiane teorie ilustrowane będą szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem pisemnym.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW177-OG
Ekonomia sportu (od 2022-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-INTER-EZE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodologii ekonomii eksperymentalnej.

Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwala studentom zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to internetowe wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu.

Proces uczenia się realizowany jest poprzez własne doświadczenie, a nie przez pasywną przyswojenie teorii. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Kurs jest jednym z kursów e-learningowych IBIZA dostępnych na platformie edukacyjnej: http://moodle.come.uw.edu.pl.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW834-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 50 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 50 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

English in the workplace jest praktycznym kursem językowym dla studentów studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych rozwojem kompetencji komunikacyjnych i językowych potrzebnych do podjęcia pracy zawodowej i skutecznego funkcjonowania w sytuacjach zawodowych obejmujących: proces rekrutacji, spotkania biznesowe, telefonowanie i telekonferencje, wystąpienia publiczne oraz formy komunikacji wymagające użycia języka specjalistycznego biznesu.

Kurs składa się z pięciu 10-godzinnych modułów funkcjonalno-tematycznych, realizowanych online w formie hybrydowej, tzn. z wykorzystaniem programu do spotkań online typu Zoom oraz platformy moodle WNE.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW873-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot polega na realizacji zajęć z zakresu praktycznych zastosowań marketingu dla osób zainteresowanych realizacją projektów na rzecz tworzenia i promocji inicjatyw lokalnych tj. np. produkty komunalne i edukacyjne, usługi publiczne, dla przedsiębiorców, oferta przemysłów czasu wolnego - wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, sportowe, produkty turystyczne i inne.

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to druga część kursu nt. programowania w VBA i tworzenia aplikacji w Excelu. Studenci poznają zaawansowane techniki programistyczne, które wykorzystają w celu pisania własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW703-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją i finansami ochrony środowiska w Polsce. 2. Konwersatorium rozpoczyna się od przedstawienia dziedziny ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, żeby przejść do instrumentów polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ekonomicznych, a następnie do organizacji i mechanizmów finansowania ochrony środowiska. 3. Zajęcia są realizowane w formie konwersatorium, a więc z aktywnym udziałem uczestników. Element badawczy: samodzielnie przygotowane wystąpienia na tematy wybrane z zaproponowanej listy kluczowych zagadnień.

Sposób realizacji przedmiotu: Zdalny

Strona przedmiotu
2400-ZEWW808-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie metod sporządzania modeli biznesowych dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji jako sposobu budowania przewagi konkurencyjnej. Zajęcia będą opierać się o rzeczywiste przykłady modeli biznesowych oraz o stosowane w praktyce metody ich budowania. Dzięki aplikacyjnemu charakterowi zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami niezbędnymi do przygotowana własnych modeli biznesowych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW836-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 50 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W realiach intensywnej konkurencji rynkowej planowanie i realizacja odpowiednio dobranych działań marketingowych jest niezbędnym elementem prowadzenia biznesu. W trakcie kursu uczestnicy poznają podstawowe założenia strategii marketingowej. Omówione będą między innymi psychologiczne determinanty podejmowanie decyzji przez klientów, narzędzia służące do badania potrzeb klientów oraz innowacyjne podejścia do marketingu, które wcale nie muszą być drogie. Ponieważ marketing to nie bitwa na budżety, lecz na pomysły, a polem bitwy w marketingu nie jest rynek, lecz umysły klientów.

Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wybrane zagadnienia w trakcie warsztatów synchronicznych, które odbędą się pod koniec kursu i będą podsumowaniem wyników pracy samodzielnej.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW838-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest dedykowany studentom, którzy chcą się opanować i wykorzystywać wiedzę w zakresie budowania modeli biznesowych, budowania i wdrażania strategii oraz stymulowania innowacji w swoich organizacjach, jak również w życiu osobistym.

Kurs pozwoli na opanowanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, analizy ekonomicznej i biznesowej organizacji, przedsiębiorstwa oraz analizy branży i pozycji konkurencyjnej oraz budowania i wdrażania strategii biznesowej.

Strona przedmiotu
2400-M2EINSTYTa-OG
INSTITUTIONAL ECONOMICS (od 2022-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed for students interested in the impact of institutions (both formal and informal) on economic processes and outcomes, and the reciprocal influence of economic conditions on the existing rules, social norms, and values. It aimes at providing students with interdisciplinary approach to analysis of various constraints (both humanly devised and spontaneously created) which shape human behaviour and human beliefs. The course is tought in lecture. Assesment will be based on written examination. Students need to receive positive mark for tutorials in order to be allowed to write final exam

Strona przedmiotu
2400-EM2IMWP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom podstawowych informacji na temat najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych. Zajęcia zmierzają do tego, by student miał wiedzę na temat zasad organizacji światowego powojennego ładu gospodarczego, stworzonego głównie przez Stany Zjednoczone. Student powinien również znć historię powstania, ewolucję celów i metod funkcjonowania oraz zasady podejmowania decyzji głównych międzynarodowych organizacji: GATT/WTO, Unii Europejskiej (UE), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), IBRD, BIS, OECD oraz podstawowe zasady regulacji międzynarodowej polityki handlowej w ramach GATT/WTO oraz rolę MFW w regulowaniu i stabilizowaniu światowego systemu finansowego. Student powinien ponadto dowiedzieć się, jak międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe zwalczają ubóstwo na świecie.

Zajęcia mają charakter wykładu w sali dydaktycznej i są obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia EM.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW823-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is aimed at students who might consider working in an educational sector.

The objective of the course is to introduce students to the reality of changing trends in the job market and to help them raise up to its requirements as well as introduce them to basic tenets of CLIL.

The course has been divided into four parts.

One part is devoted to presenting the characteristics of changes in recruitment strategies, writing job applications, practicing job interviews. In another part students will learn how to increase their chances of succeeding in their jobs, set achievable goals, evaluate their own performance and perform in appraisal interviews.

The third part will focus on Content and Language Integrated Learning (CLIL), its importance in vocational education, benefits and limitations, learning goals, classroom activities as well as adaptation of authentic materials to the needs of integrated learning.

The course also includes a revision of some aspects of English grammar

Strona przedmiotu
2400-PP1WDEa-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma celu:

• zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii;

• omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych;

• przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów.

Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania, w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten jest uzupełniany (a częściowo także zastępowany)

innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Wykład jest adresowany do studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych.

Formą zaliczenia jest egzamin pisemny.

Strona przedmiotu
1100-JTD-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Disruptive technologies – czyli o postępie technologicznym

Jak działa komputer? Logika bramek logicznych

Mechanika kwantowa w doświadczeniach

Co to są półprzewodniki?

Do czego służą studnie, druty, kropki kwantowe?

Co to jest nanotechnologia?

Dlaczego dioda świeci – jak zamienić ładunek elektryczny na foton?

Fotowoltaika – jak zamienić fotony na prąd?

Co to jest spin?

Czy można się teleportować? Co to jest splątanie kwantowe?

Obliczenia kwantowe

Czy można złamać szyfr kwantowy?

Co to jest grafen – ile kosztuje „czarne złoto”?

O uczciwości w nauce – nauka a pseudo-nauka.

Czy komputer może myśleć tylko gdy jest nieobliczalny?

Strona przedmiotu
2400-ZEWW736-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sposobów działania w sytuacji zagrożenia przedsiębiorstw oraz zarządzania zmianą. W czasie zajęć studenci będą mieli nabyć kompetencje w zakresie zarządzania rozwojem firmy m.in. w zakresie planowania strategicznego (tworzenie strategii rozwoju organizacji) oraz finansowego (w tym tworzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych, źródeł finansowania) oraz monitorowania i kontrolowania realizacji strategii rozwoju oraz finansów przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW733-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczendie podstawowych zasad zarządzania sobą w czasie, planowania pracy własnej, zapobieganiu odkładania spraw i ukształtowanie sposobów motywowania siebie. Zakładany efekt: uformowanie całościowego systemu organizacji własnej nauki, pracy i zycia.

1. Treść: zarzadzanie przepływem zadań, organizacja warsztatu własnej pracy, określenie prorytetów, realizacja celów, łatwe zabieranie się do pracy, motywowanie się.

2. Forma zajeć: warsztat

3. Dla specjalizacji: zajecia do wyboru (lata I-III)

4. Forma zaliczenia: kontrola obecności, praca semestralna

Strona przedmiotu
2400-ZEWW839-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności identyfikowania i radzenia sobie z konfliktami oraz rozwiązywania konfliktów interesów na drodze negocjacji. W tym celu studenci zostaną wyposażeni w wiedzę nt. skutecznej komunikacji, radzenia sobie z konfliktami oraz profesjonalnego prowadzenia negocjacji. Zdobyta wiedza zostanie użyta przez uczestników szkoleń w trakcie praktycznych warsztatów umiejętności negocjacyjnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW698 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia warsztatowe. Minimum teorii, maksimum praktyki. Uczestnicy ćwiczą oddech, dykcję, głos. Poznają założenia współczesnych systemów komunikacją społecznej oraz antycznej retoryki. Wykorzystują je do tworzenia wystąpień na różne tematy, dowolnie wybrane lub wskazane przez wykładowcę. Po wystąpieniu - ocena, analiza, korekta.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW492-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje genezę i skutki kryzysów finansowych: bankowych i walutowych. Uczestnictwo w zajęciach ma służyć zrozumieniu przez studenta źródeł ich powstawania oraz ich następstw w sferze ekonomicznej i regulacyjnej. Student poznaje mechanizmy pionowego i horyzontalnego przenoszenia się kryzysów, zarażania i rozlewania się, rozumie mechanizm zjawisk je współtworzących takich jak pokusa nadużycia, selekcja negatywna, pogoń za zyskiem, efekt stada. Analizowany jest wpływ kryzysów na ewolucję systemów bankowych oraz działania minimalizujące koszty kryzysów i stabilizujące systemy bankowe. W tym kontekście przedstawiany jest instytucjonalny rozwój sieci bezpieczeństwa systemu bankowego tj. nadzór bankowy, gwarancje depozytów, kredytodawca ostatniej instancji i działalność regulatorów międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW785-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i wiedzy z zakresu samodyscypliny pozwalającej na skuteczne pokonywanie odwlekania, radzenie sobie z wymówkami, kształtowanie w sposób aktywny swojej motywacji, siły woli i wytrwałości, stworzenie nastawienia na działanie, sprawne zarządzanie swoim czasem, pokonywanie trudności i przeszkód.

2. Treść: Nauka samodyscypliny oparta jest na trzech elementach: silnych zasadach, formułowaniu postanowień i organizacji monitoringu.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci OGUN

5. Forma zaliczenia: realizacja postanowień, napisanie referatu opisującego nabyte umiejętności

Strona przedmiotu
2400-INTER-MFEX-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW759 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i wiedzy z zakresu samodyscypliny pozwalającej na skuteczne pokonywanie odwlekania, radzenie sobie z wymówkami, kształtowanie w sposób aktywny swojej motywacji, siły woli i wytrwałości, stworzenie nastawienia na działanie, sprawne zarządzanie swoim czasem, pokonywanie trudności i przeszkód.

2. Treść: Nauka samodyscypliny oparta jest na trzech elementach: silnych zasadach, formułowaniu postanowień i organizacji monitoringu.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych WNE

5. Forma zaliczenia: realizacja postanowień, napisanie referatu opisującego nabyte umiejętności

Strona przedmiotu
2400-ZEWW877-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot polega na realizacji zajęć z zakresu praktycznych zastosowań marketingu dla osób zainteresowanych realizacją projektów na rzecz tworzenia i promocji inicjatyw lokalnych tj. np. produkty komunalne i edukacyjne, usługi publiczne, dla przedsiębiorców, oferta przemysłów czasu wolnego - wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, sportowe, produkty turystyczne i inne.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW829-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT, poznają prawa i obowiązki podatników VAT, sposób rozliczania tego podatku, zasady rejestracji oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW849-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkami lokalnymi i sektorowymi, poznają prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych do ich uiszczenia, sposób rozliczenia i stawki tych podatków i opłat, wymagania dotyczące dokumentacji.

Zajęcia mają formę spotkań bezpośrednich. Po zapoznaniu się z aspektami teoretycznymi danego zagadnienia, studenci analizują konkretne problemy praktyczne (case study).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW835-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na zrozumienie, analizę i interpretację danych finansowych i jakościowych, zawartych w sprawozdaniach finansowych, w różnorodnych kontekstach biznesowych. W trakcie zajęć Uczestnicy poznają walory informacyjne kluczowych sprawozdań finansowych, jak również znaczenie kreatywnej polityki rachunkowości w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i dokonań podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, oraz ich konsekwencje dla prowadzenia analizy finansowej, zarządzania finansowego oraz podejmowania decyzji. Zajęcia ukierunkowane są na objaśnienie zagadnień sprawozdawczości finansowej, bazującej na krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości, na potrzeby prowadzenia analiz biznesowych oraz zarządzania operacyjnego i strategicznego.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC93-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są przede wszystkim aspekty cywilnoprawne prawa farmaceutycznego, które dotyczy szerokiego spektrum regulacji produktów leczniczych.Produkt leczniczy, ze względu na cechę sensytywności, ścisłe związanie z ochroną zdrowia publicznego i ogromny popyt na tego rodzaju towar, stanowi wyjątkowy przedmiot regulacji. Istotne dla prawa farmaceutycznego jest pojęcie cyklu życia produktu leczniczego, przez który rozumie się wszystkie fazy istnienia danego produktu na rynku tj. etap badawczo-rozwojowy, etap między wprowadzeniem produktu leczniczego innowacyjnego na rynek a utratą monopolu z patentu lub dodatkowego prawa ochronnego (SPC), a także etap po utracie wyłączności, w którym produkt leczniczy może być wprowadzony na rynek w postaci odpowiednika (odpowiednik referencyjnego produktu leczniczego zwany też generycznym produktem leczniczym).

Strona przedmiotu
2400-FPiP3PP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami materialnego prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej. W efekcie student: poznaje konstrukcje podatkowe, nabywa umiejętności w zakresie stosowania regulacji podatkowych do konkretnych stanów faktycznych oraz posiada świadomość roli pełnionej przez podatki w systemie finansowym.

Strona przedmiotu
2400-INTER-PRR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja możliwości programu R, od podstawowych po bardziej zaawansowane. Jest to program typu Open Source dostępny za darmo, zarówno do obliczeń naukowych, jak i komercyjnych. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać zaawansowany program obliczeniowy i wykorzystywać go zarówno w pracy analityka, jak i w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz statystycznych oraz finansowych. Kurs ten wymaga wiedzy z zakresu podstaw statystyki, rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowej orientacji w zagadnieniach ekonomiczno-finansowych. Zaliczenie wielokryterialne przez prace domowe, aktywność na platformie e-learningowej oraz zaliczenie w sali komputerowej lub poprzez projekt.

Zajęcia typu OGUN realizowane na platformie edukacyjnej Moodle UW http://moodle.wne.uw.edu.pl

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II i III stopnia oraz ewentualnie ostatniego roku studiów I stopnia. Jako przedmiot ogólnouniwersytecki NIE jest przeznaczony dla studentów WNE UW.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW734-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz doskonalenie umiejętności krytycznego, innowacyjnego, twórczego i przedsiębiorczego myślenia.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW724-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą metodologii wypracowania optymalnej strategii linii lotniczej w realiach biznesowych regionu Dalekiego Wschodu, który staje się centrum lotniczym świata.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW828-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the on-line seminar is to analyze the concept of smart cities in relation to active aging. The rationale behind is that aging is the major challenge faced by cities today and onto the future, in particular in combination with the current and possible future pandemics and the climate change. We want to analyze interactions within the aging city, which is the first step for planning new policies of motivating and enabling elderly people to work and to remain an active part of a community. In order to do it, we offer a series of research seminars, in which students and scientists interested in ageing and smart city can meet and discuss problems they are investigating, show their work, identify potential research problems and listen to the presentations of invited experts.

If you want to attend the seminar, please contact its coordinator Dr. Grzegorz Kula (gkula@wne.uw.edu.pl).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW872-OG
Smart city economics (od 2022-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The objective of the course is to present the concept of smart city from a theoretical and practical perspective. The classes will show how cities are operate as an organism - social, economic, political; by using innovative technologies, they can cope with the complex challenges of urbanization. The classes will discuss the most important challenges faced by cities: social, demographic, ecological and economic, but focusing mostly on their economic aspect. It will show how cities have dealt with these challenges historically and throughout the industrial revolution, and how the fourth industrial revolution, through the use of digital solutions, changes existing solutions and transforms a traditional city into a smart city. A smart city will be shown as a platform where, using a properly designed infrastructure, data is obtained and analyzed for the implementation of complex and interdependent city services.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW844-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkoła Wiosenna realizowana jest w ramach wspólnego projektu edukacyjnego 4EU+. Zajęcia prowadzone są w jęz. angielskim przez wykładowców z pięciu uczelni Sojuszu.

Climate change and environmental degradation are urgent problems requiring a coordinated effort, beyond a country-level. The Spring School aims at making students familiar with the context and conditions of EU environmental and climate policy. We will discuss EU’s strategy to make the European Economy sustainable, namely to implement the European Green Deal. Basic knowledge of key methods, theories, approaches in the fields of political science and economics will be provided in a comprehensive manner. They will be later put in use by students to work (in groups) on applied environmental and climate policy at the EU level.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW874-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot polega na aktywnym włączeniu się studentów w działania projektowe w ramach pilotażu programu edukacyjno-społecznego skierowanego do młodzieży z Ukrainy mieszkającej obecnie w Polsce. Studenci będą pracować w zespołach o różnych zadaniach m.in. badanie potrzeb, opracowywanie i wdrażanie działań edukacyjnych, społecznych, kulturowych, badanie efektywności udzielanego wsparcia. Wspólnym celem i efektem będzie powstanie Młodzieżowego Centrum Adaptacji Środowiskowo-Zawodowej.

Zajęcia wspierają przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, myślenie projektowe i naukę poprzez praktyczne działanie („learning by doing”).

Strona przedmiotu
2400-ZEWW827-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Urban Health Case Challenge is an initiative under the 4EU+ University Alliance. In a case challenge the participating student teams strive to develop the best solution to a real-world issue presented by a business or organization within a limited time-span. Each team presents their solution in front of an expert jury at a pitching session on the last day of the case challenge. The competition has been organized to address the many urban changes associated with health and demographic transformation in our growing urban environments. This year we will deal with the question of mental health in an urban environment.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW830-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During this course participants will be trained how to set-up, apply, interpret outputs and implement findings of i-Tree project.

Strona przedmiotu
2400-PP1WDE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osoby, które zostaną przyjęte na niniejsze seminarium, w przypadku w którym liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, zostaną wyłonione w drodze konkursu. W konkursie oceniane będą konspekty/pomysły na temat oraz predyspozycje kandydatów. Po zamknięciu rejestracji skontaktuję się ze wszystkimi osobami, które chciały zapisać się na seminarium w celu przekazania informacji o przebiegu konkursu.

Strona przedmiotu
2400-INTER-WMAK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs odbędzie się w terminie 1.III-24.V.2012r.

Celem zajęć jest prezentacja podstawowych pojęć, kategorii oraz prostych modeli współczesnej analizy makroekonomicznej. Opanowanie materiału powinno pozwolić zrozumieć funkcjonowanie i rozwój gospodarki jako całości, oraz dać solidną podstawę do studiowania makroekonomii na poziomie średnim i zaawansowanym. Studenci zapoznają się z głównymi tendencjami rozwoju gospodarki polskiej w ostatniej dekadzie i jej wynikami, takimi jak stopa wzrostu produktu krajowego brutto, inflacji, bezrobocia, wielkość deficytu budżetu państwa, deficytu na rachunku obrotów bieżących itp.

Treści kursu będą zamieszczane w internecie w odstępach tygodniowych. Zawierać będą przewodnik do studiowania danego tematu, prezentację (.pps) wraz z komentarzem (nagranym lub zapisanym) oraz szczegółowe odesłania do fragmentów podręczników. Zaliczenie kursu wymaga regularnej pracy w trakcie semestru, dokumentowanej pracami domowymi oraz zdania egzaminu.

Strona przedmiotu
2400-INTER-MIK1-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze wstępnymi pojęciami z zakresu mikroekonomii oraz z mechanizmami funkcjonowania rynku towarowego w najprostszej postaci – zarówno z perspektywy konsumenta i producenta. Wyjaśnione będą też podstawy działania rynku pracy i rynku kapitału, jak również współzależności między nimi, jak i między nimi a rynkiem towarowym.

Zostaną przedstawione kluczowe zależności opisujące zachowanie podmiotów w gospodarce (konsumentów i producentów), kształtowanie się równowagi rynkowej w ujęciu cząstkowym i ogólnym. Kontynuacją i dopełnieniem kursu jest kurs wprowadzenia do mikroekonomii II. Zaliczenie kursu na podstawie aktywności w trakcie kursu oraz egzaminu końcowego na ocenę.

Strona przedmiotu
2400-INTER-MIK2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest kontynuacją zajęć zatytułowanych „Wprowadzenie do mikroekonomii – część 1”. Celem zajęć jest rozwinięcie pojęć z zakresu mikroekonomii. W pierwszej części kursu przedstawione zostaną koncepcje opisujące zachowanie producentów na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. Tematem drugiego bloku jest rynek czynników produkcji. Dyskutowane będą mechanizmy funkcjonowania rynku pracy oraz rynku kapitałowego (w rozumieniu zarówno kapitału rzeczowego, jak i finansowego). Trzecia część kursu poświęcona będzie zawodności mechanizmu rynkowego oraz sposobom jej przezwyciężania.

W ostatniej części przedstawione zostanie podejście od strony równowagi ogólnej łączące analizę rynku dóbr i czynników produkcji. W tym kontekście spojrzymy na przyczyny i skutki wymiany międzynarodowej. Zaliczenie kursu na podstawie aktywności w trakcie kursu oraz egzaminu końcowego na ocenę.

Strona przedmiotu
2400-M2EMWPUE-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką wspólnych polityk UE oraz obiektywnego i krytycznego zrozumienia podstawowych mechanizmów integracji gospodarczej. Zajęcia zapoznają studentów i rozwijają ich wiedzę na temat integracji w ramach UE oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Strona przedmiotu
2400-INTER-WEXCEL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl.

Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy w Excelu, od wprowadzania i edycji danych, przez formatowanie komórek i arkuszy, przygotowanie danych do analizy za pomocą narzędzi i funkcji, pracę na danych z użyciem formuł oraz funkcji daty i godziny, tekstowych, logicznych i wyszukiwania, przeglądania danych z użyciem sortowania, filtrowania i tabel danych, a kończy się na analizie danych za pomocą tabel przestawnych i tworzeniu wizualizacji za pomocą wykresów. Nie zabraknie także wszystkich najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych. Liczne przykłady, filmy i przykłady pozwolą Ci wykorzystywać nabyte umiejętności bezpośrednio w pracy zawodowej i to już po pierwszych godzinach kursu!

Strona przedmiotu
2400-ZEWW807-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najtrudniejszych zadań związanych z analizą finansów przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstwa jest połączeniem nauki i sztuki, ponieważ wymaga starannego pomiaru krytycznych zmiennych wejściowych, połączonych z dużą dozą interpretacji i intuicji. Wycena przedsiębiorstwa opiera się na odpowiednim oszacowaniu kluczowych parametrów, takich jak potencjał wzrostu, właściwe dyskontowanie przepływów pieniężnych, koszt kapitału własnego i koszt długu, WACC itp. W ramach kursu zostaną przedstawione solidne podstawy procesu wyceny teoretycznej fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa na podstawie dostępnych informacji pochodzących z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Po tym kursie Słuchacz będzie wiedział jak wycenić przedsiębiorstwo z wykorzystaniem różnych metod wyceny: zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metody porównawczej oraz podejścia opartego na wycenie opcji realnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW845-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-PP3ZAR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi;

• przybliżenie siatki pojęciowej dyscypliny naukowej zarządzania wraz z podstawowymi teoriami naukowymi na temat zarządzania organizacją;

• dostarczenie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu organizacją, w tym metod służących podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW843-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami w obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Ich celem jest ukazanie kluczowej roli menedżerów w budowaniu oraz kształtowaniu kapitału ludzkiego organizacji. W trakcie zajęć synchronicznych (za pośrednictwem wideokonferencji) oraz asynchronicznych (przy użyciu platformy e-learningowej Moodle) zostaną omówione, m.in.: rola ZKL w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pojęcie kompetencji oraz jego zastosowanie w różnych obszarach ZKL, pomiar kapitału ludzkiego, rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wybrane zagadnienia w trakcie warsztatów synchronicznych, które odbędą się pod koniec kursu i będą podsumowaniem wyników pracy samodzielnej.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW723 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie podstawowych zasad kształtujacych efektywne relacje z ludźmi w biznesie i współpracy ze sobą. Zarządzanie podmiotowe ułatwia uzyskanie atmosfery zaangażowania, określenie wzajemnych oczekiwań wobec siebie oraz tworzenie przejrzystej komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach i ludziach. Zakładany efekt: uformowanie postawy wobec ludzi sprzyjającej efektywnej współpracy.

1. Treść: relacje oraz komunikacja podmiotowa i przedmiotowa, sposoby wzajemnego traktowania, podejście osobiste i rzeczowe, pułapki przedmiotowego podejścia, sprzeniewierzanie sobie, postawa otwarta wobec ludzi.

2. Forma zajeć: warsztat

3. Dla specjalizacji: zajęcia do wyboru (lata I-III)

4. Forma zaliczenia: kontrola obecności, praca semestralna

Strona przedmiotu
2400-ZEWW840-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest dedykowany studentom, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z istotą strategii, zarządzania strategicznego oraz ich rolą w zarządzaniu organizacją, jak również roli strategii w realizacji działań i celów personalnych.

Kurs pozwoli opanować umiejętności w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania strategicznego umożliwiających formułowanie strategii, tworzenie i realizację oraz kontrolę planów strategicznych. Pozwoli również zrozumieć jak istotnym narzędziem wsparcia w zakresie realizacji celów (państw, przedsiębiorstw, organizacji non-profit, osób) może być strategia.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)