Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia Podyplomowe - Glottodydaktyka Polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego - roczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum")

Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia Podyplomowe - Glottodydaktyka Polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego - roczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
3004-SP-JPJO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład konwersatoryjny - 70 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę glottodydaktyczną, zapoznanie ich z wiedzą na temat współczesnej polszczyzny niezbędną w pracy lektora, z metodami nauczania gramatyki polskiej oraz z trudnościami, na jakie może napotkać lektor w swojej pracy.

Strona przedmiotu
3004-SP-KPWPG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład konwersatoryjny - 66 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią kompendium wiedzy o kulturze polskiej, prezentowanej w perspektywie historycznej i współczesnej pod kątem nauczania cudzoziemców. Obejmują takie zagadnienia, jak: historia Polski, literatura polska, kino polskie, sztuka polska, krajoznawstwo i socjoznawstwo. Ważną część tego bloku stanowią elementy treningu międzykulturowego, którego zadaniem jest uświadomienie uczestniczkom/uczestnikom studiów, jak ważne w pracy lektorki/lektora są wiedza o kulturach reprezentowanych przez cudzoziemców uczących się polszczyzny oraz dialog międzykulturowy.

Strona przedmiotu
3004-SP-MNJPJO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład konwersatoryjny - 56 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania podsystemów języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (A0– C2), rozwijania sprawności językowych oraz technik do tego służących z uwzględnieniem osoby uczącego się, nauczyciela oraz procesu dydaktycznego zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy glottodydaktycznej. Zajęcia mają formę wykładu oraz konwersatorium. Głównym ich celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Strona przedmiotu
3004-SP-NJPJO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1) Zarys historii nauczania jpjo.

2) Nauczanie i upowszechnianie języków rzadziej nauczanych.

3) Narzędzia i działania dyplomacji publicznej: glottodydaktyka jako „element” dyplomacji publicznej.

4) Instytucje odpowiadające za promocję polskości.

5) Krajowe ośrodki prowadzące nauczanie jpjo.

6) Międzynarodowe ośrodki polonistyczne i polonoznawcze.

Strona przedmiotu
3004-SP-PZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Praktyka zawodowa - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3004-SP-PZB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Praktyka zawodowa - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3004-SP-PZC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Praktyka zawodowa - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3004-SP-TZJP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład konwersatoryjny - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego w zakresie pięciu sprawności: rozumienia ze słuchu, poprawności gramatycznej, rozumienia tekstów pisanych, pisania i mówienia na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zagadnienia:

1. Poziomy znajomości języka polskiego jako obcego. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Standaryzacja nauczania polszczyzny cudzoziemców.

2. Testowanie znajomości języka polskiego, klasyfikacja testów.

3. Typy zadań w testach - kryteria doboru.

4. Materiały dydaktyczne (zbiory testów).

5. Ocenianie uczących się.

Strona przedmiotu
3004-SP-WLL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Warsztaty - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie gramatyki opisowej języka polskiego w sposób przydatny dla nauczycieli polszczyzny jako języka obcego, a więc w perspektywie funkcjonalnej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia szczególnie trudne dla cudzoziemców, tj. deklinacja, aspekt czasownika czy wymowa. Elementy gramatyki kontrastywnej mają za zadanie wyjaśnić, z czego wynikają najczęstsze błędy i interferencje popełniane przez obcokrajowców w procesie przyswajania języka polskiego.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)