Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"

Jednostka: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum" Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3004-PKPINT-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3004-PSTCPLF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium w języku angielskim dla studentek i studentów z zagranicy poświęcone współczesnej kulturze polskiej. Na zajęciach analizowane i interpretowane będą dwie współczesne powieści polskie w tłumaczeniu na język angielski oraz fragmenty kilku ważnych polskich filmów z ostatnich dwóch dekad.

Strona przedmiotu
3004-KZP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest dziedzictwo Żydów polskich – ich losy, historia działalności na terenie Polski, relacje z ludnością polską oraz spuścizna duchowa i materialna. Zostaną także podjęte następujące tematy: wizerunek Żydów w polskojęzycznych tekstach kultury, sposoby upamiętniania wydarzeń historycznych z ich udziałem oraz popularyzowanie kultury żydowskiej we współczesnej Polsce.

Strona przedmiotu
3004-CPW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest kulturowy portret Warszawy – jej historia, topografia, architektura, sztuka, sławni mieszkańcy, typowe produkty, kultowe miejsca, tradycje, festiwale i folklor oraz wizerunki miasta w kulturze polskiej, przede wszystkim w literaturze i w filmie.

Strona przedmiotu
3004-PB-OG-ZOOM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Course online

Presentation of the most interesting elements of Polish popular culture via movies. Classes are 90-130 minutes long, depending on the specific movies

Strona przedmiotu
3004-CPCN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są najważniejsze zjawiska, prądy i dzieła oraz najwybitniejsi twórcy współczesnej kultury polskiej.

Kurs prowadzony asynchronicznie na platformie e-learningowej Kampus.

Strona przedmiotu
3004-KF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy

Przedstawienie najciekawszych zjawisk współczesnej kultury polskiej, związanych z kinem rozrywkowym. Zajęcia trwają od 90 do 130 minut, w zależności od czasu trwania filmu.

Strona przedmiotu
3004-PIP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter cyklu spotkań, których ideą przewodnią jest próba prezentacji i interpretacji najważniejszych zjawisk w kulturowych dziejach narodu polskiego, odniesionych do współczesności. Stanowi propozycję rozważań o polskiej specyfice oraz powtarzalności zbiorowych zachowań i mentalności narodowej. Traktuje o faktach i miejscach na kulturowej mapie Polski. Jest próbą szukania historycznych odniesień do polskiej współczesności w sferze życia społecznego i duchowego. Propozycja ta koresponduje z interdyscyplinarnym cyklem wykładów prezentujących wiedzę o Polsce i Polakach.

Strona przedmiotu
3004-PKP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie najciekawszych zjawisk współczesnej kultury polskiej (koniec XX i początek XXI wieku).

Strona przedmiotu
3004-PMWP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczące kultury polskiej, w szczególności polskich piosenek.

Strona przedmiotu
3004-SPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skierowane są do osób, które znają język polski na poziomie B2 lub C. Ich celem jest przygotowanie studentów- cudzoziemców do pisania prac zaliczeniowych oraz prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Studenci będą zapoznawać się z konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem charakterystycznymi dla stylu naukowego oraz poznawać zasady kompozycji i redakcji prac typowych dla kształcenia na poziomie akademickim. Przedmiot ma formę konwersatorium, co znaczy, że na zajęciach będą zarówno podawane informacje teoretyczne, jak i prowadzone ćwiczenia praktyczne z zakresu rozumienia i pisania teksów, również z wykorzystaniem prac, które studenci przygotowują na swoje zajęcia kierunkowe.

Strona przedmiotu
3004-POLA1K-ZAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki.

Nie ma wyznaczonych godzin zajęć online.

Strona przedmiotu
3004-POLA1-ZAS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy

W czasie tego kursu studenci - obcokrajowcy zapoznają się z elementarnymi wiadomościami dotyczącymi gramatyki języka polskiego i z podstawowym słownictwem na poziomie A1.

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Nie ma wyznaczonych godzin zajęć online (np. na zoomie). Kurs odbywa się wyłącznie na platformie Kampus w połączeniu z różnymi aplikacjami i stronami internetowymi. To znaczy, że co tydzień będzie otwarty nowy moduł z instrukcjami, nagraniami, ćwiczeniami itd. Student/ka sam/a decyduje kiedy i ile się uczy. Niemniej każdy tydzień nauki kończy się obowiązkowymi quizami do rozwiązania. Wyniki tych quizów wliczają się do oceny końcowej.

Strona przedmiotu
3004-POLA2K-ZAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do osób, które skończyły semestr A2 (60 godzin lektoratu).

Podczas zajęć studenci rozszerzają wiedzę o nowe struktury przewidziane dla poziomu A2 w ogólnopolskim programie nauczania jpjo.

Doskonalą też wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie tekstów mówionych i pisanych oraz pisanie.

Tematyka dotyczy istotnych zagadnień życia codziennego.

Kurs obejmuje 60 godzin lektoratu + 120 godzin pracy własnej studenta.

Strona przedmiotu
3004-POLA2-ZAS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przeznaczony do samodzielnej nauki. Oznacza to, że na początku każdego tygodnia otwiera się nowy moduł z instrukcjami, ćwiczeniami, nagraniami, filmami wideo itp. i ty decydujesz, ile i kiedy się uczysz. Na końcu każdego modułu znajduje się jednak krótki quiz - obowiązkowy dla wszystkich. Wyniki quizu są uwzględniane w ocenie końcowej. Testy zamykają się automatycznie w określonym czasie.

W ramach kursu nie mamy przypisanych zajęć video online (na powiększeniu).

W razie potrzeby konsultacja z prowadzącym w ramach dyżurów dla studentów.

Strona przedmiotu
3004-POLB1K-ZAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie średniozaawansowanym - kontynuacja – kurs internetowy

Strona przedmiotu
3004-POLB1-ZAS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie średniozaawansowanym – kurs internetowy

Strona przedmiotu
3004-FY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na lektoracie studenci poznają podstawy języka polskiego. Poprzez wykład gramatyki, czytanie, słuchanie, konwersację i ćwiczenia pisemne w języku polskim studenci zdobywają podstawowe umiejętności mówienia, pisania, i czytania oraz rozumienia w tym języku ze słuchu.

Strona przedmiotu
3004-C361GP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3004-C362GP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3004-HLIK19-PL+ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone będą najważniejszym zagadnieniom literatury i kultury polskiej okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi postaciami i dziełami literatury i kultury polskiej XIX wieku oraz osadzenie ich w szerszym europejskim kontekście kulturowym. Zajęcia te mają przede wszystkim ułatwić studentom zrozumienie polskiej kultury i współczesnych kodów kulturowych w dużej mierze opartych na utworach z tamtego okresu.

Dobór lektur będzie na bieżąco uzgadniany ze studentami i dopasowywany do ich poziomu językowego oraz potrzeb edukacyjnych.

Strona przedmiotu
3004-EI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Intensywny 2 tygodniowy kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus online

Strona przedmiotu
3004-JPKP2-PL+ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka pisania tekstów w języku polskim na poziomie B1

Strona przedmiotu
3004-JPKP3-PL+ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka pisania tekstów w języku polskim na poziomie B1

Strona przedmiotu
3004-JP5-PL+ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2

Strona przedmiotu
3004-JP6-PL+ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2

Strona przedmiotu
3004-POLOC1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
3004-POLOA1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na lektoracie studenci poznają podstawy języka polskiego. Poprzez wykład gramatyki, czytanie, słuchanie, konwersację i ćwiczenia pisemne w języku polskim studenci zdobywają podstawowe umiejętności mówienia, pisania, i czytania oraz rozumienia w tym języku ze słuchu.

Strona przedmiotu
3004-POLOA1-9b brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konrynuacja kursu języka polskiego na poziome A1 do poziomu A2.

Strona przedmiotu
3004-POLOA1E brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym przeznaczony wyłącznie dla osób, które ukończyły wrześniowy kurs językowy dla studentów programu Erasmus+.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)