Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalnościowe 1M (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)

Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia specjalnościowe 1M
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3005-KU6AWCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest ekscerpcja najistotniejszych elementów składowych współczesnych chorwackich praktyk kulturowych (współczesność rozumiana będzie w tym wypadku jako okres od 2000 roku) z perspektywy antropologii kultury. Ponieważ świadomi jesteśmy nieciągłości, niejednorodności, rozwarstwiania a czasami przypadkowości procesów kulturowych we współczesnym świecie, proponujemy siedem kręgów zagadnień (zakres tematów), z których w każdym roku akademickim zostanie wybrane jedno (ewentualnie dwa) do pogłębionej analizy podczas zajęć.

Strona przedmiotu
3005-KU6AWCZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest ekscerpcja najistotniejszych elementów składowych współczesnych czeskich praktyk kulturowych (współczesność rozumiana będzie w tym wypadku jako okres od 2000 roku) z perspektywy antropologii kultury. Ponieważ świadomi jesteśmy nieciągłości, niejednorodności, rozwarstwiania a czasami przypadkowości procesów kulturowych we współczesnym świecie proponujemy 7 kręgów zagadnień (zakres tematów), z których w każdym roku akademickim zostanie wybrane jedno (ewentualnie dwa) do pogłębionej analizy podczas zajęć.

Strona przedmiotu
3005-KU6AWSLO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest ekscerpcja najistotniejszych elementów składowych współczesnych słowackich praktyk kulturowych (współczesność rozumiana będzie w tym wypadku jako okres od 2000 roku) z perspektywy antropologii kultury. Ponieważ świadomi jesteśmy nieciągłości, niejednorodności, rozwarstwiania a czasami przypadkowości procesów kulturowych we współczesnym świecie proponujemy 7 kręgów zagadnień (zakres tematów), z których w każdym roku akademickim zostanie wybrane jedno (ewentualnie dwa) do pogłębionej analizy podczas zajęć.

Strona przedmiotu
3005-KU6AWSLW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest zjawiskom kultury dnia codziennego charakterystycznym dla współczesnej kultury słoweńskiej poruszone zostaną takie obszary badawcze, jak: organizacja społeczna i rodzinna, podstawowe wzorce zachowań, przejawy religijności potocznej, społeczny status płci, zwyczaje kulinarne. Po ukończeniu kursu student/ka pozna podstawowe kategorie antropologiczne i umie je zastosować w opisie zjawisk kulturowych. Celem jest wykształcenie analitycznego podejścia do codziennych praktyk społecznych oraz umiejętność interpretowania ich kulturowego podłoża.

Strona przedmiotu
3005-KU6AWSER brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone współczesnej kulturze Serbii – wybranym zjawiskom reprezentatywnym dla życia społecznego dwóch pierwszych dekad XXI wieku. Celem zajęć jest doskonalenie zmysłu obserwacji oraz umiejętności systematycznej analizy oraz interpretacji fenomenów kulturowych z wykorzystaniem metod badawczych takich subdyscyplin antropologii, jak: antropologia codzienności, antropologia ciała, a. widowisk, a. praktyk językowych.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest ukazanie roli i miejsca języka w perspektywie dziejów Chorwacji i narodu chorwackiego, jak również prezentacja najistotniejszych zjawisk prowadzących do ukształtowania się obecnej postaci języka ogólnego.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJCZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających magisterskich. Ma on na celu przedstawienie historii językowej w ramach studiów bohemistycznych. Punkt ciężkości położony jest na tych elementach, które kształtują dzisiejszy stan języka czeskiego i świadomość językową narodu z wybranej specjalizacji, z uwzględnieniem wpływających na zarówno stan języka, jak i na świadomość językową czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJSER brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów magisterskich. Ma on na celu przedstawienie historii językowej w ramach studiów serbistycznych. Punkt ciężkości położony jest na tych elementach, które kształtują dzisiejszy stan języka serbskiego i świadomość językową narodu, z uwzględnieniem wpływających na zarówno stan języka, jak i na świadomość językową czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJSLO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie roli i miejsca języka w perspektywie dziejów Słowacji i narodu słowackiego, jak również prezentacja najistotniejszych zjawisk prowadzących do ukształtowania się obecnej postaci języka literackiego.

Strona przedmiotu
3005-KU6HJSLW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii języka słoweńskiego wraz z rozwojem gramatyki języka słoweńskiego. Zajęcia mają pozwolić nie tylko na zdobycie wiedzy w tym zakresie, ale także na zrozumienie zagadnień współczesnych wymagających znajomości historii języka oraz ułatwienie nauki języka obcego poprzez świadomość ewolucji wybranych zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć studenci/studentki poznają publikacje poświęcone przedmiotowi oraz uczą się analizować teksty źródłowe.

Strona przedmiotu
3005-KU6LCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest zagadnieniom współczesnego życia literackiego w Chorwacji. Podczas spotkań omówione zostaną wybrane teksty literackie, eseje polemiczne i inne teksty źródłowe. Literatura jest tu rozumiana jako integralna część komunikacji kulturowej oraz miejsce tworzenia i renegocjowania wartości społecznych. Ważną część zajmie analiza współczesnych zjawisk na polu literackim, takich jak reklama, nowe formy dystrybucji, e-literatura itp.

Kolegij je posvećen pitanjima suvremenoga književnog života u Hrvatskoj. U okviru sastanaka razmatrat će se odabrani književni tekstovi, polemički eseji i drugi izvorni tekstovi. Književnost se shvaća ovdje kao sastavni dio kulturne komunikacije i mjesto stvaranja te renegocijacije društvenih vrijednosti. Važan dio zauzet će analiza suvremenih pojava u književnom polju, kao što je reklama, novi oblici distribucije, e-književnost i slično.

Strona przedmiotu
3005-KU6LCZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci przeprowadzą w języku czeskim analizę tekstów literackich. Zapoznają się także z różnymi formami życia literackiego w Czechach

Strona przedmiotu
3005-KU6LSE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl spotkań poświęcony jest kulturze literackiej Serbii – utworom, autorom, instytucjom oraz różnym formom (na przykład nagrodom literackim) działalności okołoliterackiej w XXI wieku. Zagadnienia z zakresu poetyki i estetyki tekstu literackiego są rozpatrywane w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych, politycznych i cywilizacyjnych współczesnej Serbii, a także w interdyscyplinarnych powiązaniach z innymi dziedzinami kultury i sztuki.

Strona przedmiotu
3005-KU6LSLO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcie, prowadzone w języku słowackim, będą miały dwojaki cel. Po pierwsze, wzbogacenie wiedzy studentów na temat współczesnej literatury słowackiej, w tym także najnowszych zjawisk. Po drugie, wypracowanie praktycznej umiejętności analizowania tekstów oraz zjawisk z życia literackiego i werbalizowania zdobytej wiedzy w języku słowackim.

Strona przedmiotu
3005-KU6LSLW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębiona analiza wybranych dzieł literackich lub ich fragmentów przeprowadzana podczas zajęć ma na celu doprowadzenie do nazwania i zrozumienia najistotniejszych procesów historycznoliterackich i społecznych, które kształtują literaturę słoweńską od roku 1980. Teksty literackie będą rozpatrywane w kontekście innych systemów symbolicznych, takich jak mit, historia czy nauka.

Strona przedmiotu
3005-KU6OJCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom poziomej i pionowej startyfikacji języka chorwackiego.

Strona przedmiotu
3005-KU6OJCZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwarstwieniem języka czeskiego literackiego i nieliterackiego oraz wybranych socjolektów

Strona przedmiotu
3005-KU6RJSER brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3005-KU6OJSLO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwarstwieniem języka słowackiego literackiego i nieliterackiego oraz wybranych socjolektów.

Strona przedmiotu
3005-KU6OJSLW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie od strony teoretycznej i praktycznej odmiany języka słoweńskiego literackiego, nieliterackiego oraz wybranych odmian języków specjalistycznych.

Strona przedmiotu
3005-KU6PROJEKTN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Projekt badawczy - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Projekt badawczy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)