Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki)

Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3020-J1B1g1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę opisu gramatycznego polskiego języka migowego (PJM). Wyposażają studentów w narzędzia i kompetencje niezbędne do analizowania zjawisk gramatycznych w językach wizualno-przestrzennych (z użyciem odpowiedniej terminologii). Podstawą empiryczną kursu są rzeczywiste wypowiedzi użytkowników PJM zaczerpnięte z korpusu tego języka. Nabyta wiedza ułatwi studentom refleksję nad strukturami przyswajanymi w trakcie praktycznej nauki PJM w ramach innych zajęć kursowych. Zajęcia pozwalają także uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas przygotowywania pracy magisterskiej z zakresu lingwistyki migowej.

Strona przedmiotu
3020-J1B1g2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę opisu gramatycznego polskiego języka migowego (PJM). Wyposażają studentów w narzędzia i kompetencje niezbędne do analizowania zjawisk gramatycznych w językach wizualno-przestrzennych (z użyciem odpowiedniej terminologii). Podstawą empiryczną kursu są rzeczywiste wypowiedzi użytkowników PJM zaczerpnięte z korpusu tego języka. Nabyta wiedza ułatwi studentom refleksję nad strukturami przyswajanymi w trakcie praktycznej nauki PJM w ramach innych zajęć kursowych. Zajęcia pozwalają także uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas przygotowywania pracy magisterskiej z zakresu lingwistyki migowej.

Strona przedmiotu
3020-J1B2G3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę opisu gramatycznego polskiego języka migowego (PJM). Wyposażają studentów w narzędzia i kompetencje niezbędne do analizowania zjawisk gramatycznych w językach wizualno-przestrzennych (z użyciem odpowiedniej terminologii). Podstawą empiryczną kursu są rzeczywiste wypowiedzi użytkowników PJM zaczerpnięte z korpusu tego języka. Nabyta wiedza ułatwi studentom refleksję nad strukturami przyswajanymi w trakcie praktycznej nauki PJM w ramach innych zajęć kursowych. Zajęcia pozwalają także uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas przygotowywania pracy magisterskiej z zakresu lingwistyki migowej.

Strona przedmiotu
3020-J1B2KG-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs rozwija zagadnienia dotyczące Komunikacji Głuchych w ujęciu interdyscyplinarnym szczególności w ujęciu socjolingwistycznym. Szczególny nacisk położony zostanie na aspekt praw językowych. Uczestnicy będą potrafili wejść w sytuacje Głuchych i znali ich faktyczną sytuację z jaką przychodzi im się zmierzyć na co dzień. Omówione zostaną zależności Kultury Głuchych pomiędzy ekskluzją i inkluzją w stosunku zarówno do osób głuchych jak i słyszących co jest typowe w aspekcie mniejszości etnicznych i ma ogromne znaczenie na sytuacje językową. Studenci zapoznają się z podstawami metodologii nauk społecznych przydatnych w badaniach nad sytuacją Głuchych w Polsce.

Strona przedmiotu
3020-J1B2KG-MSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie omówienie kluczowych zagadnień dotyczących sytuacji Głuchych w Polsce w aspekcie komunikacyjnym. Uczestnicy zapoznają się z podstawami metodologii badań społecznych przydatnych badaniach nad deafstudies, które zostaną wykorzystana w praktyce. Znaczną cześć kursu będzie stanowiła lektura aktów prawnych na temat praw językowych tej mniejszości. Uczestnicy będą znali sytuacje Głuchych w poszczególnych etapach życia człowieka i będą potrafili wczuć się w sytuacje Głuchych w poszczególnych miejscach oraz ocenić dostępność przestrzeni oraz realizacje praw językowych.

Strona przedmiotu
3020-J1B1km1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3020-J1B2MK-MSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi metodami zbierania danych i ich analizy w obrębie badań kulturowych. Każde ze spotkań podzielone jest na 2 części: teoretyczną i praktyczną. W ramach przygotowania do każdych zajęć zalecana będzie lektura wybranych fragmentów z literatury przedmiotu. Zapleczem teoretycznym prowadzonych zajęć będzie tradycja badań nad głuchotą (Deaf Studies, Deafhood Studies).

Strona przedmiotu
3020-J1B2ML-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia metodologii lingwistycznych, dają szeroki ogląd stanowisk badawczych i wybranych narzędzi, uwzględniając przy tym współczesne kierunki lingwistyki migowej.

Strona przedmiotu
3020-J1B1m1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach). Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi. Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.

Strona przedmiotu
3020-J1B1m2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy miga się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje.

Strona przedmiotu
3020-J1B2M3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 150 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Lektorat - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia tematyczne: kultura, polityka i społeczeństwo, media (w tym dostępność), różnice międzykulturowe, różnice między

polszczyzną a polskim językiem migowym, sytuacja społeczna osób głuchych, zagadnienia ekonomiczne, środowisko i ekologia

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne: m.in. daktylografia, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane,

wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, wyrażanie prośby/nakazu, sposoby tworzenia list („boje”), wyrażanie związków przyczynowo skutkowych, topikalizacja, wyrażanie warunków, nazwy instytucji kulturalnych, słownictwo

z zakresu polityki, ekonomii, mediów, ochrony przyrody, klasyfikatory, wyrażenia posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń

gramatyczna, czasowniki kierunkowe, elementy niemanualne, elementy pantomimy, strategie słowotwórcze bazujące na potencjale ikonicznym

Strona przedmiotu
3020-J1B2M4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia tematyczne: ekonomia, polityka, współczesna sytuacja społeczno-polityczna, dyskryminacja, równouprawnienie, feminizm, przyszłość języka migowego i społeczności Głuchych, edukacja, technika i wynalazki, GMO, ruchy antynaukowe, choroby cywilizacyjne, internet i cyberbezpieczeństwo, kukltura i sztuka w cyfrowym społeczeństwie, social media, relacje międzyludzkie, duchowość, wydarzenia dekady.

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne: konstrukcje pytajne (zamknięte/otwarte), mouthing różnicujący znaczenie, topikalizacja, przestrzeń topograficzna (płaszczyzna pionowa), boje, konstrukcje służące do wyrażania sekwencji zdarzeń, elementy budujące spójność opowiadania, mechanizmy słowotwórcze bazujące na ikoniczności, tłumaczenie spójników i konstrukcji przyimkowych, wyrażanie zdań złożonych

Strona przedmiotu
3020-J1B2PT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami pisania tekstów o charakterze naukowym, w tym prac dyplomowych. Nacisk położony zostanie nie tylko na formę wypowiedzi (kompozycję tekstów i jego poprawności), lecz także na stronę techniczną (poprawność edytorską). Omówione zostaną zasady sporządzania przypisów oraz bibliografii.

Strona przedmiotu
3020-J1B1PL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie w świat badań nad językami wizualno-przestrzennymi. Zaznajamiają studentów zarówno z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi natury języków migowych, zakresem tematycznym współczesnych badań czy kierunkami rozwoju lingwistyki, jak i terminologią stosowaną w językoznawstwie migowym. W trakcie zajęć studenci przechodzą od kwestii bardziej ogólnych (typologia języków migowych, podobieństwa między językami migowymi i fonicznymi a różnice między nimi, historia badań języków wizualno-przestrzennych) do szczegółowych, takich jak zagadnienia z zakresu morfologii czy składni migowej.

Zajęcia pozwalają studentom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas przygotowywania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3020-J1B1sm1
Seminarium magisterskie 1 (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3020-J1B2S3-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr III. ”Moje plany badawcze”

Ten semestr poświęcony jest przede wszystkim wybranym przez słuchaczy tematom prac magisterskich. W pierwszej części semestru (październik – listopad) kontynuowane jest czytanie prac innych badaczy. W tym czasie słuchacze formułują swoje szczegółowe plany i pytania badawcze. W drugiej części semestru (grudzień – styczeń) uczestnicy po kolei referują swoje plany badawcze, pytania badawcze, cel pracy i planowaną metodologię; pozostali uczestnicy biorą udział w dyskusji nad przedstawionym projektem.

Strona przedmiotu
3020-J1B2S4-MLD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3020-J1B2S3-MSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot trwa cztery semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze sposobu zaplanowania pracy słuchaczy nad pracą magisterską. Każdy semestr jest osobno zaliczany.

Strona przedmiotu
3020-J1B2S4-MSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot trwa cztery semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze sposobu zaplanowania pracy słuchaczy nad pracą magisterską. Każdy semestr jest osobno zaliczany

Strona przedmiotu
3020-J1B1ti1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają pomóc studentom w zdobyciu umiejętności zbierania komunikatów wizualno-przestrzennych oraz ich analizy przy pomocy narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
3020-J1B1ti2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają pomóc studentom w zdobyciu umiejętności zbierania komunikatów wizualno-przestrzennych oraz ich analizy przy pomocy narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
3020-J1B2TS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci poznają technologie tłumaczeniowe, strategie i techniki tłumaczeniowe oraz zasady ich doboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i typu projektowanego odbiorcy. Ćwiczą również umiejętności rozumienia i analizy tekstu.

Ponadto mają okazję samodzielnie i w grupie dokonywać przekładu, dyskutować nad zastosowanymi rozwiązaniami i porównywać wady i zalety proponowanych przez siebie i innych rozwiązań. Poznają też zasady i techniki posługiwania się słownikami jedno- i dwujęzycznymi (książkowymi i internetowymi) oraz metody korzystania z tekstów w języku docelowym jako źródła terminologii.

Ze względu na dobór tekstów zapoznają się także z anglojęzyczną terminologią dotyczącą języków migowych i sytuacji językowo-społecznej Głuchych.

Strona przedmiotu
3020-J1B2W1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs rozwija umiejętności komunikacyjne (w polskim języku migowym) i przekładowe (PJM/PL) w tematyce danej grupy ćwiczeniowej ze szczególnym wykorzystaniem techniki parafrazy.

Strona przedmiotu
3020-J1B2W2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs rozwija umiejętności komunikacyjne (w polskim języku migowym) i przekładowe (PJM/PL) w tematyce danej grupy ćwiczeniowej- zdrowia (grupa 1) i nauki oraz edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (grupa 2).

Strona przedmiotu
3020-J1B1wb brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu oferowane są konwersatoria (30 godzin, 3 ECTS) omawiające wybrane zagadnienia badawcze i metody badania polskiego języka migowego w aspekcie opisowym, socjolingwistycznym, psycholingwistycznym, surdopedagogicznym, a także w aspekcie socjologii i antropologii języka. Studenci realizują dwa dowolne konwersatoria spośród przedmiotów oferowanych w grupie zajęć (60 h, 6 ECTS).

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)