Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki)

Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3020-J1B2G3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę opisu gramatycznego polskiego języka migowego (PJM). Wyposażają studentów w narzędzia i kompetencje niezbędne do analizowania zjawisk gramatycznych w językach wizualno-przestrzennych (z użyciem odpowiedniej terminologii). Podstawą empiryczną kursu są rzeczywiste wypowiedzi użytkowników PJM zaczerpnięte z korpusu tego języka. Nabyta wiedza ułatwi studentom refleksję nad strukturami przyswajanymi w trakcie praktycznej nauki PJM w ramach innych zajęć kursowych. Zajęcia pozwalają także uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas przygotowywania pracy magisterskiej z zakresu lingwistyki migowej.

Strona przedmiotu
3020-J1B2M3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 150 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Lektorat - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia tematyczne: kultura, polityka i społeczeństwo, media (w tym dostępność), różnice międzykulturowe, różnice między

polszczyzną a polskim językiem migowym, sytuacja społeczna osób głuchych, zagadnienia ekonomiczne, środowisko i ekologia

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne: m.in. daktylografia, liczebniki główne, liczebniki porządkowe, liczebniki inkorporowane,

wskazywanie (różne formy), elementy fatyczne, wyrażanie modalności, wyrażanie prośby/nakazu, sposoby tworzenia list („boje”), wyrażanie związków przyczynowo skutkowych, topikalizacja, wyrażanie warunków, nazwy instytucji kulturalnych, słownictwo

z zakresu polityki, ekonomii, mediów, ochrony przyrody, klasyfikatory, wyrażenia posesywne, przestrzeń topograficzna, przestrzeń

gramatyczna, czasowniki kierunkowe, elementy niemanualne, elementy pantomimy, strategie słowotwórcze bazujące na potencjale ikonicznym

Strona przedmiotu
3020-J1B2M4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia tematyczne: ekonomia, polityka, współczesna sytuacja społeczno-polityczna, dyskryminacja, równouprawnienie, feminizm, przyszłość języka migowego i społeczności Głuchych, edukacja, technika i wynalazki, GMO, ruchy antynaukowe, choroby cywilizacyjne, internet i cyberbezpieczeństwo, kukltura i sztuka w cyfrowym społeczeństwie, social media, relacje międzyludzkie, duchowość, wydarzenia dekady.

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne: konstrukcje pytajne (zamknięte/otwarte), mouthing różnicujący znaczenie, topikalizacja, przestrzeń topograficzna (płaszczyzna pionowa), boje, konstrukcje służące do wyrażania sekwencji zdarzeń, elementy budujące spójność opowiadania, mechanizmy słowotwórcze bazujące na ikoniczności, tłumaczenie spójników i konstrukcji przyimkowych, wyrażanie zdań złożonych

Strona przedmiotu
3020-J1B2PT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami pisania tekstów o charakterze naukowym, w tym prac dyplomowych. Nacisk położony zostanie nie tylko na formę wypowiedzi (kompozycję tekstów i jego poprawności), lecz także na stronę techniczną (poprawność edytorską). Omówione zostaną zasady sporządzania przypisów oraz bibliografii.

Strona przedmiotu
3020-J1B2TS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci poznają technologie tłumaczeniowe, strategie i techniki tłumaczeniowe oraz zasady ich doboru w zależności od typu tekstu oryginalnego i typu projektowanego odbiorcy. Ćwiczą również umiejętności rozumienia i analizy tekstu.

Ponadto mają okazję samodzielnie i w grupie dokonywać przekładu, dyskutować nad zastosowanymi rozwiązaniami i porównywać wady i zalety proponowanych przez siebie i innych rozwiązań. Poznają też zasady i techniki posługiwania się słownikami jedno- i dwujęzycznymi (książkowymi i internetowymi) oraz metody korzystania z tekstów w języku docelowym jako źródła terminologii.

Ze względu na dobór tekstów zapoznają się także z anglojęzyczną terminologią dotyczącą języków migowych i sytuacji językowo-społecznej Głuchych.

Strona przedmiotu
3020-J1B2W1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs rozwija umiejętności komunikacyjne (w polskim języku migowym) i przekładowe (PJM/PL) w tematyce danej grupy ćwiczeniowej ze szczególnym wykorzystaniem techniki parafrazy.

Strona przedmiotu
3020-J1B2W2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs rozwija umiejętności komunikacyjne (w polskim języku migowym) i przekładowe (PJM/PL) w tematyce danej grupy ćwiczeniowej- zdrowia (grupa 1) i nauki oraz edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (grupa 2).

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)