Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski język migowy dla nauczycieli - studia podyplomowe doskonalące finansowane przez MEN (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki)

Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Polski język migowy dla nauczycieli - studia podyplomowe doskonalące finansowane przez MEN
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024Z 2024L
3020-SP-PJMN-PJMA1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat dla osób nieznających polskiego języka migowego. Podczas zajęć prezentowane są podstawowe zasady konstruowania poprawnych wypowiedzi w PJM, ćwiczone są umiejętności odbioru tekstu migowego. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 zrozumieć podstawowe zwroty oraz bardzo proste wyrażenia dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego, a także samemu je konstruować;

 przedstawiać siebie i innych;

 formułować pytania i odpowiedzi z zakresu życia prywatnego dotyczące np.: miejsca zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada;

 prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca miga wolno i zrozumiale oraz pomaga w rozmowie.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-PJMA2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat dla osób początkujących. Po ukończeniu zajęć uczestnik potrafi:

 zrozumieć wypowiedzi i często stosowane wyrażenia związane z życiem codziennym; np.: podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy;

 porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany zdań na tematy znane i typowe;

 w prosty sposób opisać sobie i swoje otoczenie oraz poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-PJMB1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Lektorat - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat dla osób znających PJM na poziomie średniozaawansowanym niższym. Po ukończeniu zajęć uczestnik potrafi:

 zrozumieć główne wątki rozmowy, gdy dotyczą one spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, studiami, czasem wolnym itd.;

 wypowiadać się prostymi, spójnymi zdaniami na tematy związane z życiem codziennym oraz własnymi zainteresowaniami;

 opisać zdarzenia, przeżycia, zamierzenia i plany, krótko uzasadniając swą opinię.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-ES1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszy semestr zajęć przybliża studentom zagadnienia dotyczące edukacji niesłyszących w aspekcie historycznym i współczesnym. Omówione zostają dzieje doktryny oralistycznej i jej konsekwencji dla systemu edukacji niesłyszących. Słuchacze zapoznają się także z założeniami i implikacjami metody migowej oraz ideą dwujęzyczności.

Zajęcia są prowadzone m.in. przez głuchych specjalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z doświadczeniem funkcjonowania jako osoby głuche w społeczności słyszących. Jeśli językiem wykładowym danego spotkania jest PJM, zajęcia są tłumaczone symultaniczne na język polski.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-ES2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W semestrze drugim słuchacze mają okazję zapoznać się z zagadnieniami polityki językowej wobec Głuchych, ich sytuacji prawnej (ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich), kwestii związanych z społecznym wymiarem tożsamości Głuchych oraz roli osób słyszących w środowisku niesłyszących. Wprowadzane są także informacje o materiałach edukacyjnych (zaadaptowanych podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych wykorzystujących PJM), których może używać w pracy dydaktycznej nauczyciel.

Zajęcia są prowadzone m.in. przez głuchych specjalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z doświadczeniem funkcjonowania jako osoby głuche w społeczności słyszących. Jeśli językiem wykładowym danego spotkania jest PJM, zajęcia są tłumaczone symultaniczne na język polski.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-ES3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trzeci semestr zajęć poświęcony jest funkcjonowaniu dzieci głuchych w rodzinach słyszących i niesłyszących oraz możliwemu wsparciu pedagogicznemu. Omówione zostają m.in. kwestie szans edukacyjnych dziecka niesłyszącego (aż do etapu dorosłości i podejmowania studiów wyższych) oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego zorientowanego na potrzeby Głuchych. Wprowadzane są rozszerzone informacje o materiałach edukacyjnych (zaadaptowanych podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych wykorzystujących PJM), których może używać w pracy dydaktycznej nauczyciel.

Zajęcia są prowadzone m.in. przez głuchych specjalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z doświadczeniem funkcjonowania jako osoby głuche w społeczności słyszących. Jeśli językiem wykładowym danego spotkania jest PJM, zajęcia są tłumaczone symultaniczne na język polski.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-K1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają słuchaczom podstawowe pojęcia i idee związane z tożsamością społeczną i kulturową głuchych/Głuchych oraz rozróżnieniem między medycznym i kulturowym rozumieniem głuchoty. Wprowadzone zostaje m.in. pojęcie audyzmu i omawiane są typu zachowań audystycznych. Omówione zostaną kulturowe uwarunkowania poznawania i konceptualizowania rzeczywistości przez osoby głuche.

Zajęcia są prowadzone m.in. przez specjalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z doświadczeniem funkcjonowania jako osoby głuche w społeczeństwie słyszących. Jeśli językiem wykładowym danego spotkania jest PJM, zajęcia są tłumaczone symultaniczne na język polski.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-K2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Drugi semestr zajęć dotyczących kultury stanowi poszerzenie i pogłębienie treści przyswojonych w semestrze pierwszym. Słuchacze zapoznają się z historią formowania się środowiska niesłyszących oraz z działalnością współczesnych instytucji kulturalnych i społecznych tworzonych przez Głuchych lub dla Głuchych.

Zajęcia są prowadzone m.in. przez głuchych specjalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z doświadczeniem funkcjonowania jako osoby głuche w społeczności słyszących. Jeśli językiem wykładowym danego spotkania jest PJM, zajęcia są tłumaczone symultaniczne na język polski.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-K3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są skoncentrowane wokół analizy szczegółowych zagadnień związanych z kulturą Głuchych. W semestrze trzecim słuchacze będą zajmować się analizą poezji migowej, Visual Vernacular (formy ekspresji teatralnej łączącej pantomimę i gesty z językiem migowym i poezją ruchu ciała) i innych przejawach Deaf Art.

Zajęcia są prowadzone m.in. przez głuchych specjalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z doświadczeniem funkcjonowania jako osoby głuche w społeczności słyszących. Jeśli językiem wykładowym danego spotkania jest PJM, zajęcia są tłumaczone symultaniczne na język polski.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-L1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wstępne z zakresu lingwistyki migowej, wprowadzające słuchaczy w problematykę opisu gramatycznego polskiego języka migowego (PJM).

Celem zajęć w I semestrze jest przedstawienie właściwości gramatycznych języków migowych na tle innych języków świata, porównanie modalności wizualno-przestrzennej z wokalno-audytywną i nakreślenie problemów związanych z opisem języków migowych.

Zajęcia stanowią teoretyczne uzupełnienie praktycznej nauki PJM i dają słuchaczom podstawowe narzędzia do samodzielnego rozszerzania wiedzy o języku migowym poprzez lekturę opracowań lingwistycznych. Egzemplifikacją przedstawianych treści są przykłady zaczerpnięte z Korpusu Polskiego Języka Migowego – obszernego zbioru nagrań wideo opracowanego przez Pracownię Lingwistyki Migowej UW.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-L2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozszerzenie wprowadzenia do lingwistyki migowej. Celem zajęć jest prezentacja podstawowych właściwości gramatyk wizualno-przestrzennych na różnych poziomach opisu. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia takie jak struktura zdania migowego (prostego i złożonego), charakterystyka kategorii gramatycznych w polskim języku migowym, zagadnienia morfologiczne i składniowe, funkcja daktylografii w komunikacji migowej oraz status elementów niemanualnych.

Zajęcia stanowią teoretyczne uzupełnienie praktycznej nauki PJM i dają słuchaczom podstawowe narzędzia do samodzielnego rozszerzania wiedzy o języku migowym poprzez lekturę opracowań lingwistycznych. Egzemplifikacją przedstawianych treści są przykłady zaczerpnięte z Korpusu Polskiego Języka Migowego – obszernego zbioru nagrań wideo opracowanego przez Pracownię Lingwistyki Migowej UW.

Strona przedmiotu
3020-SP-PJMN-L3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zwięzły opis zajęć:

W semestrze trzecim prezentowane zagadnienia koncentrują się wokół kwestii związanych z produktywnością języków migowych. Omówiona zostaje rola klasyfikatorów i predykatów klasyfikatorowych, funkcja ikoniczności i metafory na różnych poziomach opisu PJM, konstruowanie działania jako zabieg gramatyczny, zagadnienia związane z referencjalnym wykorzystaniem przestrzeni migania.

Zajęcia stanowią teoretyczne uzupełnienie praktycznej nauki PJM i dają słuchaczom podstawowe narzędzia do samodzielnego rozszerzania wiedzy o języku migowym poprzez lekturę opracowań lingwistycznych. Egzemplifikacją przedstawianych treści są przykłady zaczerpnięte z Korpusu Polskiego Języka Migowego – obszernego zbioru nagrań wideo opracowanego przez Pracownię Lingwistyki Migowej UW.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)