Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022L
3401-PS1-3DPSd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje z koncepcjami stosowania teorii socjologicznych dla rozpoznawania problemów społecznych, z wynikami diagnostycznych badań wybranych problemów współczesnej Polski, rodzajami diagnoz społecznych, ich przesłankami metodologicznymi oraz procedurą badań diagnostycznych, uczy podstawowych zasad tzw. badań ekspertalnych (zwłaszcza badań oceniających programy rozwiązywania problemów społecznych). Tematyka zajęć: Teoria a diagnoza, diagnoza potoczna a diagnoza naukowa. Rodzaje diagnoz i ich zastosowania. Ekspertyza diagnostyczna a ekspertyza aksjologiczna. Ekspertyza socjotechniczna. Wtórna analiza diagnoz wybranych problemów społecznych. Modele działalności ekspertalnej i ich zastosowania.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3EPSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu poruszana jest problematyka pracy socjalnej postrzeganej jako ten typ praktyki społecznej, która obok technicznej biegłości równie mocno opiera się na wartościach. Refleksja nad warunkami i cechami etycznego praktykowania pracy socjalnej wymaga przeglądu takich kluczowych zagadnień jak aksjologia pomocy społecznej, aksjologia pracy socjalnej, normy etycznego postępowania oraz kwestia ich kodyfikacji, dylematy etyczne w pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3GSd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

1. poznanie i rozumienie psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka starego;

2. zdobycie wiedzy o podstawowych problemach natury zdrowotnej i socjo-ekonomicznej typowych dla tej fazy życia;

3. zdobycie i doskonalenie umiejętności analizowania roli polityki społecznej i pomocy społecznej w łagodzeniu i rozwiązywaniu problemów starości.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3KPSd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest zaznajomienie studentów z jedną z podstawowych metod pracy socjalnej – kliniczną pracą socjalną (in: praktyką bezpośrednią, pracą z jednostką, prowadzeniem indywidualnego przypadku). W trakcie zajęć omawiane są poszczególne etapy pracy z klientem: nawiązanie relacji, diagnoza, strategie wprowadzania zmian, ewaluacja i zakończenie relacji.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3MPd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z dynamiką i rezultatami rozwoju pracy socjalnej na świecie z uwzględnieniem tendencji do międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy oraz spornych kwestii dotyczących teoretycznych podstaw jej praktykowania.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3PESd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest dostosowany do profilu studiów z zakresu pracy socjalnej. W trakcie zajęć studenci dowiadują się, czym jest ekonomia społeczna, jakie są jej główne nurty i perspektywy rozwojowe oraz jaki jest jej stan w Polsce.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3PSOd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS1-3PSGd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten ma za zadanie wprowadzić studenta w podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem pracy z grupą jako z jednej z podstawowych metod pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3PUZd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu diagnozy, terapii uzależnień oraz programów przeciwdziałania.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3PFZd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia rozwoju jest jedną z teoretycznych dziedzin psychologii. Zajmuje się ona zmianami psychiki i zachowania, które obserwujemy w ciągu życia człowieka. Nauka ta bada też procesy i struktury psychiczne człowieka. Specyficzną cechą tej dziedziny nauki jest badanie powyższych zmian w czasie. Część tych zmian w zachowaniu i psychice jest wspólna dla danego okresu życia i można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ich wystąpienie, inne natomiast są indywidualne i niepowtarzalne. Podstawowym obszarem zmian jest cykl życia jednostki.

Psychologia rozwoju wciąż zadaje sobie wiele pytań, a do głównych należą:

• Czy te zmiany rzeczywiście zachodzą?

• Czy mają one charakter raczej wrodzony czy nabyty – czy mają związek z rozwojem społecznym?

• Jaki jest czas tych zmian i czy można wyróżnić stadia rozwojowe?

Badanie zmian rozwojowych może dotyczyć okresów, sfery psychiki, w której dokonują się zmiany i ich funkcji.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3RSLd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w problematykę społeczności lokalnej i pracy w społeczności lokalnej (współcześnie nazywanej makropraktyką) traktowanej jako jeden z podstawowych obszarów praktykowania pracy socjalnej. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z procesem rozwoju makropraktyki na świecie i w Polsce oraz z podstawowymi jej pojęciami, modelami i warunkami ich aplikacji.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3SBMd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot adresowany jest do studentek i studentów kierunku Praca socjalna, wprowadzający treści związane z zakresem przedmiotowym socjologii pracy. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą rozumieć pojęcie wykluczenia społecznego, znać jego odmiany i zakres zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, a także zakres i strukturę bezrobocia w Polsce od 1989 roku oraz umieć wskazać na związek między bezrobociem, biedą i wykluczeniem społecznym.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3SOTd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojecie socjoterapii. Socjoterapia proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza. Model urazu psychicznego. Stan psychiczny dziecka z doświadczeniem urazowym. Model diagnozy socjoterapeutycznej. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych. Cele edukacyjne w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3SPSd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS1-3UPKd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)