Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
3401-PS1-3EPSd
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu poruszana jest problematyka pracy socjalnej postrzeganej jako ten typ praktyki społecznej, która obok technicznej biegłości równie mocno opiera się na wartościach. Refleksja nad warunkami i cechami etycznego praktykowania pracy socjalnej wymaga przeglądu takich kluczowych zagadnień jak aksjologia pomocy społecznej, aksjologia pracy socjalnej, normy etycznego postępowania oraz kwestia ich kodyfikacji, dylematy etyczne w pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3PSOd
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS1-3PSGd
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten ma za zadanie wprowadzić studenta w podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem pracy z grupą jako z jednej z podstawowych metod pracy socjalnej.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3PFZd
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia rozwoju jest jedną z teoretycznych dziedzin psychologii. Zajmuje się ona zmianami psychiki i zachowania, które obserwujemy w ciągu życia człowieka. Nauka ta bada też procesy i struktury psychiczne człowieka. Specyficzną cechą tej dziedziny nauki jest badanie powyższych zmian w czasie. Część tych zmian w zachowaniu i psychice jest wspólna dla danego okresu życia i można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ich wystąpienie, inne natomiast są indywidualne i niepowtarzalne. Podstawowym obszarem zmian jest cykl życia jednostki.

Psychologia rozwoju wciąż zadaje sobie wiele pytań, a do głównych należą:

• Czy te zmiany rzeczywiście zachodzą?

• Czy mają one charakter raczej wrodzony czy nabyty – czy mają związek z rozwojem społecznym?

• Jaki jest czas tych zmian i czy można wyróżnić stadia rozwojowe?

Badanie zmian rozwojowych może dotyczyć okresów, sfery psychiki, w której dokonują się zmiany i ich funkcji.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3SBMd
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot adresowany jest do studentek i studentów kierunku Praca socjalna, wprowadzający treści związane z zakresem przedmiotowym socjologii pracy. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą rozumieć pojęcie wykluczenia społecznego, znać jego odmiany i zakres zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, a także zakres i strukturę bezrobocia w Polsce od 1989 roku oraz umieć wskazać na związek między bezrobociem, biedą i wykluczeniem społecznym.

Strona przedmiotu
3401-PS1-3SPSd
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PS1-3UPKd
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)