Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria licencjackie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria licencjackie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
3401-SEML-KPWd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru literatury naukowej i materiału badawczego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Strona przedmiotu
3401-SEML-KPSd
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest napisanie samodzielnej pracy licencjackiej spełniającej wymogi określone w programie studiów.

Strona przedmiotu
3401-SEML-KRZd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest uświadomienie studentom wagi rodziny dla kształtowania się zachowań niedostosowanych. Kondycja rodziny, przygotowanie rodziców do pełnienia ról rodzicielskich, więzi między rodzicami w relacji intymnej, wyposażenie psychiczne rodziców, posiadanie mieszkania, pracy, zdrowie somatyczne i psychiczne, karalność, nałogi, problemy napotykane przez rodzinę, infrastruktura miejsca zamieszkania, kontekst kulturowo-historyczny, wsparcie społeczne i instytucjonalne oraz szereg innych czynnik wpływają na wywiązywanie się z ról i zadań rodzicielskich oraz na przystosowanie lub jego brak u członków rodzin. Badanie tych kontekstów, siły ich oddziaływania na funkcjonowanie rodziny będzie przedmiotem seminarium.

Strona przedmiotu
3401-SEML-KWZd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wiodącym seminarium są zagadnienia badawcze, które eksploruje współczesna kryminologia. W trakcie zajęć będą omawiane takie nowe nurty jak kryminologia kulturowa, zielona kryminologia, kryminologia feministyczna czy kryminologia praw człowieka.

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Cel ten realizowany będzie poprzez:

- naukę dostrzegania i określania problemów naukowych,

- prawidłowego formułowania hipotez badawczych,

- weryfikacji hipotez badawczych,

- pozyskanie umiejętności logicznego i rzetelnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego,

- prawidłowego posługiwania się statystykami oraz

- logicznego i spójnego prezentowania wniosków z pracy.

Strona przedmiotu
3401-SEML-PKWd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Strona przedmiotu
3401-SEML-PPMd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

seminarium jest w pierwszym rzędzie skierowane do studentów ze specjalizacji migracje integracja kulturowa, ale także innych studentów studiów I stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji zainteresowanych pisaniem pracy na temat prawnych i ustrojowych aspektów migracji i integracji kulturowej.

Strona przedmiotu
3401-SEML-PKPd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Cel ten realizowany będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, prawidłowego formułowania hipotez badawczych, jak również pozyskanie umiejętności logicznego i rzetelnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, prawidłowego posługiwania się statystykami oraz logicznego i spójnego prezentowania wniosków z pracy.

Strona przedmiotu
3401-SEML-PRNd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, analizie literatury, zdobywaniu danych empirycznych i przygotowaniu pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3401-SEML-PZd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Strona przedmiotu
3401-SEML-SWOSPd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej o interdyscyplinarnym charakterze. Realizowany on będzie poprzez:

• naukę identyfikowania i formułowania problemów naukowych,

• naukę konstruowanie hipotez badawczych,

• kształtowanie umiejętności doboru metod badawczych;

• naukę konstruowania narzędzi badawczych;

• kształtowanie umiejętności logicznego doboru bibliografii,

• kształtowanie umiejętności stosowania danych statystycznych,

• rozwijania umiejętności logicznego formułowania i prezentowania wniosków z przeprowadzonych analiz naukowych i badawczych.

Strona przedmiotu
3401-SEML-ZPSd brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studenta z etapami procesu badawczego, rozwijanie warsztatu badawczego studenta oraz przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)