Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
3401-PR1-SP-PK-KRPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje porównawczą analizę przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie międzynarodowej. Poznanie różnic w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omawiane są różnice i podobieństwa w dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PENz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis uwarunkowań wyodrębniania różnych zakresów wykładów i badań określanych jako penologiczne i ich współzależności z innymi wykładami i badaniami prowadzonymi w ramach studiów kryminologicznych i badań polityki karnej. Przedstawienie głównych nurtów myśli penologicznej, koncepcji i ich wpływu na współczesne rozwiązania prawne w ujęciu prawno-porównawczym diachronicznym i synchronicznym. Ukazuje i analizuje powiązania myśli penologicznej i polityki karnej z ogólnymi koncepcjami z zakresu nauk społecznych, a także w sferze aksjologii z ogólnymi założenia ustroju demokratycznego państwa prawnego.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze problemy dotyczące zwalczania i zapobiegania przestępczości, które mieszczą się w obszarze zainteresowań polityki kryminalnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje swym zakresem poszczególne zagadnienia dotyczące polityki kryminalnej w wybranych krajach.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PPPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Racjonalizacje wykonania kary i ich zakotwiczenie w wiedzy o człowieku i społeczeństwie. Poznanie zasad organizacji aparatu wykonania kar oraz psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w karnej instytucji zamkniętej. Analiza aktualnego systemu penitencjarnego jego podstawy prawne, efektywność oraz konfrontacja rozstrzygnięć normatywnych z wiedzą z zakresu psychologii, socjologii, aksjologii i innych nauk zintegrowanych. Krytyka izolacyjnych środków karnych – kierunki reform w Polsce i świecie. Środki alternatywne Postawy społeczeństwa wobec osób inkryminowanych .

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-PKWz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo, kary, środki karne, zakład karny, zasada indywidualizacji wykonywania kary pozbawiania wolności

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-SITz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologia instytucji totalnej to przedmiot, który łączy wiedzę kryminologiczną o więzieniu z jego społeczną analizą. Zajęcia są poświęcone problematyce funkcjonowania społeczności więziennej, tj. więźniów i personelu. Studenci rozwijają posiadaną wiedzę na temat więzienia o następujące aspekty społecznego życia tej instytucji: specyfika więzienia jako instytucji totalnej; społeczne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności; opis społeczności więziennej (więźniowie - personel); organizacje formalna i nieformalna; "drugie życie" w więzieniach męskich i kobiecych; źródła i mechanizmy sprawowania władzy w więzieniu; zjawisko pryzonizacji; teoretyczne modele analizy więzienia jako instytucji.

Strona przedmiotu
3401-PR1-SP-PK-TBKz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie konwersatorium studenci uczą się praktycznego wykorzystywania najpopularniejszych technik badawczych w naukach społecznych (wywiad kwestionariuszowy i swobodny, obserwacja, w tym uczestnicząca, eksperymenty - laboratoryjny, naturalny oraz quasi eksperyment, badanie dokumentów, w tym przede wszystkim akt prokuratorsko - sądowych, analiza danych wtórnych, case study, badania monograficzne) w empirycznych pracach o charakterze kryminologicznym. Przedmiotem konwersatorium są ponadto: rodzaje i dobór próby, sposoby konstrukcji narzędzi pomiaru oraz ich weryfikacji, prowadzenie badań w terenie oraz metody analizy i prezentacji uzyskanych rezultatów. W zależności od potrzeb zajęcia maja formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń praktycznych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)