Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne IPSIR, studia zaoczne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
8111-AF7-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akademia Filmowa to cykl regularnych spotkań, na które składają się wykłady połączone z projekcją filmową. Przedmiotem wykładów jest historia filmu od kina niemego po współczesność. Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z historii kina.

Zajęcia odbywają się on-line po zarejestrowaniu się na stronie www.akademiafilmowa.pl

Strona przedmiotu
8111-AF8-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Akademia Filmowa to cykl regularnych spotkań, na które składają się wykłady połączone z projekcją filmową. Przedmiotem wykładów jest historia filmu od kina niemego po współczesność. Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z historii kina.

Zajęcia odbywają się on-line po zarejestrowaniu się na stronie www.akademiafilmowa.pl

Strona przedmiotu
2700-AFAG2-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na program zajęć (wykładów, projekcji i dyskusji) składają się najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne. Film dokumentalny na początku XXI wieku nie tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości. Część druga Akademii Filmu Dokumentalnego w centrum stawia bohatera filmu dokumentalnego. Chcemy jednak potraktować to zagadnienie możliwie szeroko, a nawet metaforycznie, gdyż tak w swoich filmach bohaterów i “bohaterów” kreują twórcy współczesnych filmów dokumentalnych.

Szczegóły: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-dokumentalnego-cz-2-202324

UWAGA! Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie dostępu do zajęć. Koszt karnetu to: 165 zł.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: karolina@againstgravity.pl

Strona przedmiotu
3401-ETW-OGz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku Praca socjalna. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieli je odnieść do zagadnień moralnych najważniejszych z punktu widzenia pracy socjalnej (równość, emancypacja, globalizacja, wykluczenie społeczne). Będą znali najważniejsze koncepcje sprawiedliwości i wolności oraz rozumieli pojęcia dobrostanu i troski. Będą znać i rozumieć oddziałujące na współczesność systemy etyczne Milla i Kanta oraz historyczne spory dotyczące klasy i płci.

Strona przedmiotu
2900-MK1-HCZPM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest historii Czechosłowacji w latach 1938-1992 ze szczególnym uwzględnieniem różnych form państwowości w okresie II wojny światowej (Protektorat Czech i Moraw, Słowacja, czechosłowackie władze emigracyjne).

Strona przedmiotu
3620-HPNH-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną ideą wykładów jest otwarcie osiągnięć historyków zawodowych na praktyczne potrzeby społeczeństwa. Studenci nie tylko poznają podstawowe idei i fakty z historii krajów Europy Wschodniej – Białorusi, Polski, Litwy i Ukrainy, ale zastanawiają się, w jaki sposób praktycznie wykorzystać lub popularyzować wiedze historyczną w przestrzeni publicznej.

Strona przedmiotu
2900-WH-HSRZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzieje Rzymu: podstawowe zagadnienia, dyskusje i kierunki badań.

Strona przedmiotu
3401-0PWJP-OGz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie właściwego posługiwania się językiem. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję przybliżyć sobie zasady poprawności i etykiety językowej, poznać zasady komunikacji inkluzywnej oraz prostego języka. Zapoznają się z zasadami pisania tekstu naukowego. Zostaną wyposażeni w narzędzia umożliwiające samodzielne poszukiwanie wiedzy, jak znajomość słowników, korpusu i narzędzi internetowych.

Strona przedmiotu
3401-0PWJPz-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie właściwego posługiwania się językiem. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję przybliżyć sobie zasady poprawności i etykiety językowej, poznać zasady komunikacji inkluzywnej oraz prostego języka. Zapoznają się z zasadami pisania tekstu naukowego. Zostaną wyposażeni w narzędzia umożliwiające samodzielne poszukiwanie wiedzy, jak znajomość słowników, korpusu i narzędzi internetowych.

Strona przedmiotu
3600-SJW-SB-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Spacerem po Belgradzie. Język serbski dla początkujących” ma na celu przybliżenie uczestnikom konwersatorium realiów życia w Belgradzie, historii miasta oraz kultury Serbów.

Podczas zajęć kładziony jest nacisk na wykształcenie umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach. Studenci poznają podstawową gramatykę oraz słownictwo niezbędne do komunikacji, zasady etykiety grzecznościowej.

Poznając miasto, odwiedzą punkty usługowe (targowisko, uniwersytet, restaurację czy lotnisko) oraz instytucje kulturalne (teatr, galeria).

Po ukończeniu kursu student potrafi przeprowadzić krótkie i proste rozmowy w punktach usługowych. Posiada wiedzę zarówno o Belgradzie, jak i o wybranych zwyczajach oraz tradycji Serbów.

Strona przedmiotu
3600-IN-SKCSPAP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, z elementami konwersatorium, o charakterze kulturoznawczym i religioznawczym, ugruntowany filologicznie, stanowiący wprowadzenie ogólne w tematykę erotyki indyjskiej, wybraną problematykę ciała, seksu i płci, na podstawie i z inspiracji słynnego tekstu sanskryckiego, „Kamasutry”.

Strona przedmiotu
3401-0SU-OGz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie problemu śmierci i zjawiska umierania w rozbudowanym ujęciu wielowymiarowym (społeczno-kulturowym, medycznym, bioetycznym, psychologicznym, pedagogicznym). W trakcie zajęć także zostanie omówiona problematyka śmierci i umierania w kulturze masowej, mediach, sztuce i literaturze. Przedmiot będzie realizowany w sposób pozwalający łączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, a więc dostarczaniem rozmaitego rodzaju porad na temat postępowania z osobami umierającymi i ich rodzinami czy opiekunami.

Strona przedmiotu
3401-0TFz-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są teorie feministyczne oraz współczesna teoria gender. Na zajęciach omówiona zostanie historia myśli feministycznej i jej ewolucja oraz dyskusje w jej obrębie. Zajmiemy się tym, jak różne odłamy feminizmu i teorii gender ujmują takie zagadnienia społeczne, jak nierówność płciowa, heteronormatywność, rynek, społeczny podział pracy, w tym pracy opiekuńczej, macierzyństwo, uroda, rasizm i bieda.

Strona przedmiotu
2700-WWKK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najbardziej aktualne informacje o organizacji zajęć i harmonogram znajdą się w opisie wybranego przedmiotu na stronie:

www.akademiadokumentalna.pl

Celem przedmiotu jest odpowiedź na pytania:

Jakie znaczenie ma wolności jak można ją odczytywać w zdawałoby się wolnym świecie, a zwłaszcza w kraju, który opowiada siebie poprzez walkę o wolność? Na jakim poziomie liczy się wolność: narodu, rodziny, jednostki?

Czy wolność to swoboda i może jej być za dużo? Czy normy nas krępują, czy dają nam wolność? Czy to łamanie norm, czy raczej ich świadomy wybór tych norm?

Filmy opisują współczesną kondycję człowieka w kontekście jego zmagań z definiowaniem wolności, jej uznaniem możliwościami i praktyki. Jak może być wolna jednostka w zbiorowości? Czy trzeba być świadomym własnej wolności? Czy można być wolnym od społeczeństwa? Do czego jest się wtedy wolnym? Czy życie bez celu jest wolne? Czy mogę być wolny rezygnując ze swej wolności?

Strona przedmiotu
8116-ZUO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 75 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 75 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dla studentów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje kulturowe, poznać i pogłębić swoją wiedzę z zakresu tematyki żydowskiej.

Osoby, które zarejestrowały się na przedmiot mają obowiązek wykupić karnet. W przypadku niewykupienia karnetu należy wyrejestrować się z przedmiotu w czasie trwania I lub II tury rejestracji na przedmiotu ogólnouniwersyteckie.

Zajęcia płatne: 200 zł za semestr.

Wpłaty na konto: 60 1240 6292 1111 0010 4807 3364

Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35

00-099 Warszawa

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)