Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3401-PR1-2PKRd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prezentacja zagadnień z zakresu kryminologii ogólnej oraz wybranych problemów fenomenologii kryminalnej. Studenci poznają przede wszystkim koncepcje etiologii kryminalnej, czyli nauki o przyczynach przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, wypracowane przez główne nurty kryminologii (klasyczny, pozytywistyczny i antynaturalistyczny), a także zapoznają się z problematyką wiktymologiczną.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PRNd brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo – małżeństwo, ustroje majątkowe, rozwód separacja, władza rodzicielska, dobro dziecka

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PSKd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii oraz zapoznanie studentów z najważniejszymi zaburzeniami psychicznymi, które utrudniają funkcjonowanie i mają wpływ na zachowania społeczne człowieka, a zwłaszcza zachowania destrukcyjne lub przestępcze. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z obowiązującymi systemami klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, zdobędą wiedzę na te mat objawów określonych zaburzeń psychicznych i zapoznają się z możliwościami terapii poszczególnych zaburzeń psychicznych.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2SOWd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych to kurs przeznaczony dla studentów i studentek II roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnymi teoriami wypracowanymi przez socjologię i teorię organizacji dotyczącymi podstawowych form życia zbiorowego, obecnych we współczesnych społeczeństwach: organizacji i wspólnot lokalnych.

Studenci i studentki poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania biurokracji, organizacji, pól organizacyjnych, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2STAd brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)