Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
4010-AIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course provides an overview of machine learning fundamentals on modern Intel® architecture. Topics covered include: reviewing the types of prblems that can be solved, understanding building blocks. Students will learn the fundamentals of building models in machine learning and explore key algorithms. The exercises are implemented in Python, so familiarity with the language is encouraged (you can learn along the way).

Strona przedmiotu
4010-IDL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course provides an introduction to deep learning on modern Intel® architecture. Deep learning has gained significant attention in the industry by achieving state of the art results in computer vision and natural language processing. Students learn techniques, terminology, and mathematics of deep learning. Students get knowledge on fundamental neural network architectures, feedforward networks, convolutional networks, and recurrent networks. They learn how to appropriately build and train these models and use them in applications.

Strona przedmiotu
4010-MAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy algebry liniowej i analizy matematycznej oraz ich zastosowania w metodach numerycznych, równaniach różniczkowych i statystyce.

Strona przedmiotu
4010-NLP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course provides an overview of natural language processing (NLP) on modern Intel® architecture. Topics include:

1. How to manipulate text for language models

2. Text generation and topic modeling

3. The basics of machine learning through more advanced concepts

Strona przedmiotu
4010-ONP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 4 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 4 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W pierwszej części wykładu umówione są przybliżenia prowadzące od pełnego kwantowego opisu cząsteczki chemicznej jako układu jąder atomowych i elektronów do opisu przybliżonego umożliwiającego praktyczne obliczenia kwantowe dla elektronowych stanów stacjonarnych oraz klasyczną dynamikę dla ruch jąder atomowych. W drugiej części wyprowadzona zostaje metoda Hartee-Focka oraz poprawki uwzględniające efekty korelacyjne dla elektronów. W trzeciej części umówione są metody przybliżone pozwalające uwzględniać wpływ otoczenia, w szczególności efekty elektrostatyczne w roztworach w obliczeniach elektronowych dla cząsteczek chemicznych. W części praktycznej zostanie wykorzystany program Gaussian do przykładowych obliczeń elektronowych dla małych cząsteczek i prostych reakcji chemicznych.

Strona przedmiotu
4010-ONS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 4 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 4 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie do Computational Social Science

2. Data science

a) Statystyka - dobór próby i wnioskowanie statystyczne.

b) Wprowadzenie do analityki predykcyjnej i uczenia maszynowego

c) Analiza sieciowa.

3. Symulacje komputerowe w naukach społecznych

Strona przedmiotu
4010-POWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej na poziomie ogólnym.

Strona przedmiotu
4030-POWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna jest uznawana za jedno z najwyższych i najcenniejszych dóbr osobistych. Wynik twórczości intelektualnej - dzieło w różnych jego materialnych i niematerialnych przejawach jest rozpatrywane jako przedmiot ochrony prawnej. Studenci zapoznawani są z rodzajami wiedzy, sposobami jej ochrony, interpretacją prawną wiedzy chronionej. Przedstawiane są zasady odróżnialności i oryginalności twórczości intelektualnej, prawa cytowania, granicach dozwolonego użytku oraz podejściach w definiowaniu naruszenia własności intelektualnej - plagiatu. Omawiane są prawa twórcy, obrót własnością intelektualną oraz granice tej własności.

Strona przedmiotu
4010-PRO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia praktyczne poświęcone praktycznej realizacji obliczeń na systemach wielkoskalowych. Obejmują wprowadzenie do korzystania z systemu operacyjnego Linux, korzystania z systemu kolejkowego oraz dostępnych kompilatorów.

Strona przedmiotu
4010-PRK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4010-PR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania i implementacji algorytmów równoległych w środowisku z pamięcią rozproszoną i współdzieloną. Przedstawione zostanie programowanie w modelu PGAS. Omawiane będą przykłady algorytmów równoległych, ich złożoność czasowa i implementacja przy użyciu współczesnych narzędzi i bibliotek (MPI, OpenMP, PCJ).

Strona przedmiotu
4010-SEM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie w pierwszym semestrze poświęcone jest wyborowi tematu prac magisterskich w oparciu o propozycje prezentowane podczas konwersatorium. Studenci zapoznają się z tematyką związaną z pracą magisterską, poznają podstawowe pojęcia i technologie. Zajęcia realizowane w formie indywidualnych spotkań z potencjalnymi opiekunami prac oraz w postaci wspólnych zajęć obejmujacych prezentacje przygotowane przez studentów.

Strona przedmiotu
4010-SEM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4010-SEM3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4010-SBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną przedstawione korzyści wynikające z zastosowania metod modelowania matematycznego jako narzędzia służącego do pełniejszego zrozumienia procesów zachodzących w układach biologicznych. Uczestnicy wykładu zostaną zapoznani z wybranymi podstawowymi zagadnieniami z zakresu biologii molekularnej oraz komórkowej i genetyki człowieka. Omówimy przykłady najważniejszych modeli opisujących procesy wzrostu, migracji, śmiertelności oraz współzawodnictwa. Będą omówione wybrane techniki dynamiki molekularnej oraz ich zastosowanie w badaniu układów biologicznych. W części praktycznej zajęć uczestnicy wykorzystają nabytą wiedzę w praktyce.

Strona przedmiotu
4010-WIZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony nowoczesnym technikom wizualizacji danych różnego typu. Zapoznanie z narzędziami do wizualizacji danych różnego typu. Analiza danych dużej objętości. Algorytmy wykorzystywane w analizie danych.

Strona przedmiotu
4010-WSO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony prezentacji najważniejszych architektur procesorów i ich charakterystyce. Druga część wykładu obejmuje charakterystykę współczesnych architektur systemów komputerowych. W dalszej części omówione są rozwiązania do przechowywania danych oraz współczesne rozwiązania sieciowe.

Strona przedmiotu
4010-WZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest prezentacji tematyki badań realizowanych w ICM wraz z potencjalnymi tematami prac magisterskich. W trakcie konwersatorium pracownicy ICM oraz zaproszeni goście prezentują prowadzone badania naukowe związane z obliczeniami naukowymi. Tematyka prac jest bardzo różnorodna, od tematów czysto informatycznych po zastosowania w naukach przyrodniczych, społecznych czy w obliczeniach inżynierskich. Zajęcia mają charakter mini konferencji.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)