Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot obowiązkowy na I sem. II roku stud. II st. GES na spec. hydrogeologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmiot obowiązkowy na I sem. II roku stud. II st. GES na spec. hydrogeologia
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
1300-PGWWZ-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest genezie i występowaniu na terenie Polski wód zmineralizowanych, ma również na celu stworzenie możliwości przedyskutowania ze słuchaczami wybranych zagadnień związanych z regionalizacją, występowaniem oraz eksploatacją zwykłych wód podziemnych.

Strona przedmiotu
1300-OHRPW-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej warunków hydrogeologicznych poszczególnych rejonów Polski oraz usystematyzowanie w aspekcie regionalnym wiadomości zdobytych we wcześniejszych etapach studiów.

Strona przedmiotu
1300-OMZGHC-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich parametry obliczeniowe. Rola ośrodka skalnego w przepływie zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów sorpcyjnych. Opóźnienie przenoszenia substancji w strumieniu wód podziemnych. Wykorzystanie znaczników środowiskowych jako wskaźników migracji zanieczyszczeń. Remediacja środowiska gruntowo-wodnego z produktów ropopochodnych i pestycydów. Modelowanie procesu transportu masy w warunkach filtracji nieustalonej. Kartografia w służbie ochrony wód podziemnych. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych.

Strona przedmiotu
1300-OMZGW-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich parametry obliczeniowe. Rola ośrodka skalnego w przepływie zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów sorpcyjnych. Opóźnienie przenoszenia substancji w strumieniu wód podziemnych. Wykorzystanie znaczników środowiskowych jako wskaźników migracji zanieczyszczeń. Remediacja środowiska gruntowo-wodnego z produktów ropopochodnych i pestycydów. Modelowanie procesu transportu masy w warunkach filtracji nieustalonej. Kartografia w służbie ochrony wód podziemnych. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych.

Strona przedmiotu
1300-OPHTP-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem prostej konstrukcji hydrotechnicznej jaką jest jaz stały oraz z budową i funkcjonowaniem innych tego typu obiektów służących zagospodarowaniu, ochronie i bezpiecznemu wykorzystywaniu zasobów wodnych umożliwiających racjonalną gospodarkę wodną.

W ramach praktikum wykonywany jest projekt jazu stałego w oparciu o wyniki wykonywanych obliczeń jego światła, sprawdzana jest filtracja pod konstrukcją. Do realizacji projektu wykorzystywany jest program do wspomagania projektowania inżynierskiego AutoCAD, program do wykonywania obliczeń MS Excel oraz aplikacja do tworzenia dokumentów MS Word.

W trakcie zajęć prezentowane są także informacje na temat różnych typów i ich bezpiecznego funkcjonowania oraz uwarunkowań lokalizacyjnych, w tym dotyczące podłoża gruntowego i skalnego. Omawiane są zasady projektowania wybranych budowli piętrzących oraz przykłady rozwiązań konstrukcyjnych.

Strona przedmiotu
1300-OSHYD21-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr letni: Studenci referują zagadnienia związane z budową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi terenu pracy magisterskiej opracowanymi na podstawie zebranych materiałów publikowanych i niepublikowanych. Przedstawiają program badań terenowych prowadzonych w najbliższym sezonie badawczym.

Strona przedmiotu
1300-OSGRS-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu zapoznanie słuchaczy z hydrogeologią regionalną wybranych części świata oraz stosowanymi w hydrogeologii nowymi metodami badawczymi.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)