Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmiot obowiązkowy na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
1300-OGINC-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologia inżynierska jest działem wiedzy geologicznej i inżynierskiej. Nauka ta zajmuje się rozwiązaniem problemów inżynierskich i środowiskowych, które mogą powstać jako rezultat współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektem budowlanym lub sposobem zagospodarowania terenu, jak również wyborem środków zaradczych i zapobiegawczych zagrożeniom geologicznym.

Modele środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawowe zasady dokumentowania środowiska geologiczno-inżynierskiego. Ocena przydatności badań laboratoryjnych i polowych do dokumentowania stanu środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawy prognozowania zmian w czasie środowiska geologiczno-inżynierskiego. Procesy geodynamiczne.

Strona przedmiotu
1300-OGINW-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologia inżynierska jest działem wiedzy geologicznej i inżynierskiej. Nauka ta zajmuje się rozwiązaniem problemów inżynierskich i środowiskowych, które mogą powstać jako rezultat współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektem budowlanym lub sposobem zagospodarowania terenu, jak również wyborem środków zaradczych i zapobiegawczych zagrożeniom geologicznym.

Modele środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawowe zasady dokumentowania środowiska geologiczno-inżynierskiego. Ocena przydatności badań laboratoryjnych i polowych do dokumentowania stanu środowiska geologiczno-inżynierskiego. Podstawy prognozowania zmian w czasie środowiska geologiczno-inżynierskiego. Procesy geodynamiczne.

Strona przedmiotu
1300-OPDTCH-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie geotechniczne to rozwiązywanie zagadnień współpracy obiektu budowlanego z podłożem gruntowym na wszystkich etapach cyklu jego życia. Zagadnienie to przedstawione zostało w normie PN-EN 1997 EUROKOD 7. Norma ta uzależnia zakres i rodzaj badań podłoża, niezbędne obliczenia sprawdzające oraz wymagania co do wykonywania konstrukcji od stopnia zaawansowania zadania, czyli kategorii geotechnicznej obiektu. Zawiera również procedury postępowania przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich, pośrednich oraz konstrukcji oporowych.

Strona przedmiotu
1300-OSINZ12-GES
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania.

Opracowanie w formie referatu (1-2 w semestrze) bezpośrednio związanego z tematem pracy magisterskiej. Student, po powrocie z rekonesansu obejmującego teren swojej pracy magisterskiej, w semestrze zimowym przedstawia relację z obserwacji poczynionych w terenie, dokonuje konfrontacji istniejących danych geologicznych (np. map) ze stanem faktycznym.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)