Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
2100-MON-ANDS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza danych społecznych (30 godzin) – analiza danych ilościowych i jakościowych w kontekście procesów politycznych, społecznych oraz gospodarczych.

Kurs jest akredytowany przez Predictive Solutions pod patronatem IBM Polska. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4AN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria nauki o polityce.

Podstawowe ujęcia teoretyczne oraz metody i techniki badawcze dla diagnozowania i prognozowania zjawisk politycznych.

Analizy i interpretacje jakościowe i ilościowe.

Strona przedmiotu
2100-MON-ARMI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-ARNE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Short description: Theory and practice of negotiation.

Strona przedmiotu
2100-MON-AZCE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BEMI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BEPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Państwa Południa w globalnym systemie międzynarodowym. Specyfika państw Południa. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w poszczególnych regionach zaliczanych do Południa. Polityki bezpieczeństwa i ich wymiary. Prawne i polityczne mechanizmy regulacyjne w sferze bezpieczeństwa. Globalne i regionalne instytucje bezpieczeństwa – ich rola i znaczenie w poszczególnych regionach/subregionach.

Strona przedmiotu
2100-MON-BC-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BIOE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BAZJ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam).

Strona przedmiotu
2100-MON-BMZA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CUKR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CHIR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przeprowadzenie krytycznej refleksji nad różnorodnymi aspektami dziedzictwa kulturowego i nad tym, jak sama koncepcja 'dziedzictwa kulturowego" jest wykorzystywana, ale i nadużywana dla celów politycznych w stosunkach międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2100-MON-CUPO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-4EU-CDIA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CYSE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CKAL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozpoczęcie debaty na temat homogenizacji i heterogenizacji kultury. Poprzez odpowiedź na pytanie jaka jest zachodnia hemisfera, zajęcia będą starały się wykazać złożoność kwestii związanych z tożsamością lokalną, narodową i ogólnokontynentalną. Preferowane będzie podejście wielokulturowe, ukazujące złożoność tego zagadnienia badawczego. Z racji niemożności ukazania całokształtu zagadnień związanych z cywilizacją i kulturą Ameryce, na zajęciach nastąpi skupienie na wybranych wątkach.

Strona przedmiotu
2100-MON-DEPO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza wybranych wymiarów politycznego procesu decyzyjnego w ramach demokratycznego systemu politycznego.

Strona przedmiotu
2100-MON-DIRP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-DZZS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawową i usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Będzie znał najważniejsze uwarunkowania społeczno-polityczne, które przyczyniły się do powstania tego państwa. Zapozna się z ideologią i systemem politycznym. Będzie w stanie zrozumieć istotę polityki narodowościowej, wyznaniowej oraz wskazać najważniejsze przemiany gospodarcze, dokonane w okresie istnienia ZSRR. W ramach wykładu student przyswoi wiedzę na temat kształtowania „nowego człowieka radzieckiego”. Będzie potrafił scharakteryzować politykę zagraniczną ZSRR w okresie międzywojennym oraz przyczyny i najważniejsze wydarzenia w czasie ”Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”. Zapozna się z uwarunkowaniami polityki zagranicznej ZSRR w okresie powojennym, a także pieriestrojki i rozpadu ZSRR.

Strona przedmiotu
2100-MON-EPPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie opierał się na interdyscyplinarnym podejściu wykorzystującym porównawczą ekonomię polityczną, nauki polityczne i studia rozwojowe. Opracujemy różne studia przypadku, aby przeanalizować zarówno codzienne funkcjonowanie finansów globalnych, jak i odzwierciedlenie globalnej koniunktury finansowej na głównych rynkach wschodzących. Pomoże to studentom zrozumieć główne kwestie i problemy, z którymi borykają się decydenci na rynkach wschodzących w erze finansjalizacji. Zapewniając metapoziomową dyskusję na temat rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach, kurs zapewni porównawczy i historyczny obiektyw do analizy politycznej transformacji gospodarczej na Globalnym Południu.

Strona przedmiotu
2100-MON-ESPU-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy"Etyka sfery publicznej" jest adresowany do wszystkich doktorantów i studentów UW pragnących pogłębić swoją wiedzę z nauki o moralności w sektorze administracji publicznej, działalności politycznej, społecznej i gospodarczej oraz pragmatyk zawodowych i korporacyjnych. W pierwszej części kursu omówione zostaną dysfunkcje sfery publicznej oraz prawne, instytucjonalne i społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce. W drugiej części bardziej szczegółowo zostanie omówione etyka nauki oraz kodeksy etyczne wybranych zawodów i branż. Intencją autorów kursu jest przedstawienie omawianych zagadnień z praktycznej strony w oparciu o aktualne i rzeczywiste studia przypadku.

Strona przedmiotu
2100-MON-EUPO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course analyses European Union politics and its selected policies from the perspective of

major theoretical approaches. After setting up a general epistemological and methodological

foundations, typical to social sciences it then focuses on European Union. In doing so it attempts

to offer a much needed link between academic theories and everyday practical problems that

students of European Integration and European Union face in their endeavours to understand and

explain the dynamics of European politics or various EU policies.

Strona przedmiotu
2100-MON-EUOS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-FEMI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ciągu ostatnich stu lat popkultura i feminizm nierozerwalnie splotły się ze sobą. Popkultura bowiem z jednej strony odzwierciedla, a z drugiej kształtuje to jak rozumiemy realność, w której żyjemy, oraz to w jaki sposób definiujemy siebie jako jednostki i zbiorowości. Ponadto utwory popkultury są nośnikami systemów ideologicznych, idei, procesów społecznych i obyczajowych oraz postulatów zapożyczonych z polityki. Początkowo popkultura ukazywała i wzmacniała patriarchalną pozycję kobiet, z czasem jednak stała się sojuszniczką idei i ruchów feministycznych. Obecnie filmy i seriale, telewizyjne show, muzyka popularna, reklamy i powieści rozrywkowe – nawet jeśli poduszkowe czytadła – przeważnie służą emancypacji kobiet oraz przekonywaniu masowej publiczności do ich równouprawnienia. Podczas zajęć omówione zostaną teksty popkulturowe w kontekście feministycznych przemian społeczno-politycznych, a co za tym idzie transformacji społecznych ról kobiet.

Strona przedmiotu
2100-MON-FEPS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-FPTN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The characteristics and importance of Turkey and the Middle East region. Turkey’s rising power in the region. Turkey’s foreign policy towards the Middle East in terms of security, ideology, culture, and economy. Impact of Second Gulf War and Arab uprisings on the foreign policy of Turkey towards the region.

Strona przedmiotu
2100-MON-GETP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają odpowiedzieć na pytanie co to jest geoekonomia i czym się różni od geopolityki. Ponadto w trakcie zajęć będziemy analizować przykłady współczesnej geoekonomii w odniesieniu do działań USA, ChRL, Federacji Rosyjskiej oraz UE.

Strona przedmiotu
2100-MON-GEKU-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą organizowane w kilku blokach. Po pierwsze zostaną przedstawione koncepcje teoretyczne, które nawiązują do kultury, czyli dostrzegają wagę zasobów kulturowych dla działań w stosunkach międzynarodowych. Następnie będą analizowane wybrany przykłady zastosowania w praktyce geokultury. Przede wszystkim będą odnosiły się do integracji europejskiej. Przykładem będzie kwestia tożsamości europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Ponadto, analizowana będzie rola idei i narracji politycznych w celu realizacji projektów geoekonomicznych, takich jak Nord Stream i Opal. W dalszej kolejności zostanie przedyskutowana rola narracji politycznej towarzysząca relacjom międzynarodowym UE z partnerami zewnętrznymi, na przykładzie stosunków UE z Chinami. Kolejnym przykładem będzie rola narracji i idei w procesach rozwoju integracji europejskiej.

Strona przedmiotu
2100-MON-WTGP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium warsztatowe - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium warsztatowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez WNPiSM UW i OKFiSF UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris.

Zajęcia odbywają się on-line na platformie ZOOM.

Osoby koordynujące konwersatorium: mgr Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (WNPiSM UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)