Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Nauki Polityczne -ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2102-M-Z1NINZ-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z technikami i narzędziami zarządzania w sektorze publicznym. Studenci zapoznani również zostaną z aktualnymi problemami, modelami, metodami i instrumentami zarządzania. W trakcie omawiania poszczególnych zagadnień i wątków uwzględniona zostanie specyfika sektora publicznego.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1NUBP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne nurty współczesnych badań politologicznych.

Refleksja metateoretyczna nad przedmiotem badań politologii.

Główne paradygmaty badań politologicznych oraz specyfika ich problemów badawczych, języka analizy oraz postulowanych narzędzi i metod analizy.

Integralna analiza zjawisk politycznych.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1PHHP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie nauki o historii dla pracy politologa.

Historyczne determinanty podziałów socjopolitycznych i ich praktyczne zastosowanie w działalności politycznej.

Szczegółowa eksplikacja geografii wyborczej w Polsce.

Podstawy korzystania ze zbiorów archiwalnych.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1PIDP-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki dostępu obywateli do informacji publicznej w Polsce na tle europejskim. Obejmuje on zagadnienia z zakresu prawa do informacji i jawności życia publicznego oraz ukazuje ich rolę we współczesnym państwie, a także wskazuje i uzasadnia istniejące ograniczenia w przedmiotowym zakresie

Strona przedmiotu
2102-M-Z1PREU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura systemu kontroli przestrzegania prawa unijnego.

Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa unijnego.

Unijny wymiar sprawiedliwości – aspekt instytucjonalno-proceduralny.

Postępowanie przed sądami unijnymi.

Unijny system skargowy.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1-PSPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy psychologii polityki.

Psychologiczne aspekty polityki.

Analiza psychologicznych uwarunkowań zjawisk i procesów politycznych.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1RUSP-OB00
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych.

Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym.

Analiza ruchów społecznych w ujęciu porównawczym.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1SOPO-OB00
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i teorie socjologii polityki.

Psycho-społeczne aspekty sprawowania władzy i funkcjonowania instytucji politycznych.

Podmioty polityki, dynamika życia politycznego, kulturowe aspekty polityki.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1TEPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria polityki i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów politycznych.

Przebieg zjawisk i procesów politycznych w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, ekonomicznych i ideologicznych.

Rola polityki w funkcjonowaniu systemów społecznych na różnych poziomach zorganizowania rzeczywistości społecznej.

Współzależność sfery polityki i innych dziedzin życia społecznego.

Strona przedmiotu
2102-M-Z1TOKU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści programowe przedmiotu w programie studiów:

Społeczne i antropologiczne podstawy wiedzy o tożsamościach.

Antropologiczne rozumienie procesów społecznych, politycznych i kulturowych oraz otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Rodzaje tożsamości kulturowych i ich treść.

Analiza procesów społeczno-kulturowych w ujęciu tożsamościowym.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)