Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L
2102-SEA-M-D2-KOJE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności językowych studentów (język angielski) w zakresie terminologii mieszczącej się w tematyce euroazjatyckiej. Zajęcia służą też rozwinięciu umiejętności zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu różnych źródeł anglojęzycznych.

Strona przedmiotu
2102-SEA-M-D2EPPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu etnopolityki, problemóww badaniu etniczności i narodu, zapozna się z ich cechami genetyczno-kulturowymi. Będzie w stanie zrozumieć znaczenie tradycji dla wspólnoty kulturowej. Przyswoi wiedzę na temat procesów narodotwórczych na tym obszarze, polityki narodowościowej Imperium Rosyjskiego i ZSRR.

Będzie w stanie zrozumieć paradygmaty etnopolityki na obszarze poradzieckim, wskazać podobieństwa i różnice między etnopolityką w państwie federalnym i unitarnym. W ramach kursu student przyswoi wiedzę o nacjonalizmie w przestrzeni poradzieckiej, a także etnokracji i podziałach socjopolitycznych. Student będzie potrafił scharakteryzować cele i założenia polityki językowej w państwach poradzieckich oraz specyfikę problemu mniejszości narodowych i etnicznych oraz diaspor na obszarze poradzieckim

Będzie potrafił zidentyfikować i scharakteryzować separatyzmy, konflikty etnopolityczne zależności między nacjonalizmem i geopolityką.

Strona przedmiotu
2102-SEA-M-D2EUTP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu światopoglądu i ideologii eurazjatyzmu. Zapozna się z podstawowymi pojęciami związanymi z eurazjatyzmem oraz źródłem eurazjatyzmu, istotą jego antyokcydentalistycznego charakteru. Przyswoi wiedzę na temat pojmowania przez eurazjatów problemów geografii i etnopolityki. Będzie w stanie zrozumieć istotę wizji człowieka i religii. Student będzie potrafił scharakteryzować stosunek eurazjatów do historii Eurazji i ZSRR. Będzie potrafił zidentyfikować istotę eurazjatyckiego nacjonalizmu i ideału państwa. Zapozna się z neourazjatyzmem reprezentowanym przez Lwa Gumilowa i Aleksandra Dugina. Przyswoi wiedzę na temat żywotności eurazjatyzmu w przestrzeni poradzieckiej.

Strona przedmiotu
2102-SEA-M-D2MPWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będą wybrane zagadnienia z zakresu myśli politycznej Rosji, Ukrainy i Białorusi. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę dotyczącą najważniejszych nurtów, idei i pojęć kształtujących myślenie i wyobraźnię polityczną. Szczególny akcent zostanie położony na specyfikę myśli politycznej tych państw. Studenci będą mogli zrozumieć ich odrębność poprzez wpisanie myślenia politycznego w konteksty historyczne, kulturowe i religijne. Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętność określania związków między myśleniem politycznym a religią. Będą mogli ocenić trwałość pewnych koncepcji po upadku komunizmu.

Strona przedmiotu
2102-SEA-M-D2SEMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-SEA-M-D2SKPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma pomóc studentom poznać i zrozumieć instytucje systemów politycznych państwach eurazjatyckich. Służy nabyciu umiejętności identyfikowania konstytutywnych elementów podstawowych systemów rządów (modelowych i stosowanych w praktyce) oraz usytuowania na ich tle systemów rządów w państwach eurazjatyckich. Przedmiot ma sprzyjać w orientowaniu się w zakresie praktyki politycznej funkcjonowania systemu rządów w państwach eurazjatyckich, ze wskazaniem głównych problemów i napięć ustrojowych.

W programie przewidziano zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami państwa: prezydentem, rządem, parlamentem, sądem konstytucyjnym, ich pozycją i rolą ustrojową, wyborem (powoływaniem), strukturą, funkcjami i procedurą działania. Przedmiot ma sprzyjać rozwojowi umiejętności wskazania na ich wzajemne relacje.

Strona przedmiotu
2102-SEA-M-D2TPEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie transformacji i jej adekwatność do analizy przemian w poradzieckiej przestrzeni. Koncept poczwórnej transformacji. Typologia ścieżek rozwojowych państw poradzieckich w pierwszej dekadzie niepodległości. Czynniki modyfikujące przemiany polityczne w drugiej dekadzie niepodległości (kolorowe rewolucje w WNP, kryzys finansowy 2008-2009, ofensywa geostrategiczna Rosji i nowe koncepcje reintegracyjne). Analiza rezultatów transformacji ustrojowej z perspektywy ćwierćwiecza niepodległości na wybranych przykładach z czterech grup państw: a) skonsolidowane autokracje od początku niepodległości; stabilność i wyzwania rozwojowe; b) państwa, które przeżyły konflikty wewnętrzne (wojna domowe, separatyzm) u progu niepodległości; wpływ konfliktów na ich ustrój wewnętrzny i orientacje geopolityczne; c) państwa o hybrydalnych wyjściowo systemach politycznych - kierunki ewolucji; d) niestabilne demokracje i ich przyszłość w warunkach zaostrzającej się rywalizacji geopolitycznej.

Strona przedmiotu
2102-SEA-M-D2WAPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)