Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2103-L-D3DEMOG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia demograficzne; teorie demograficzne; problemy ludnościowe w ujęciu globalnym; źródła informacji demograficznej; metody analizy demograficznej; rozwój ludności świata i Polski; przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej ludności Polski; procesy migracyjne; kształtowanie procesów demograficznych w ramach polityki ludnościowej; polityka społeczna wobec procesów ludnościowych.

Strona przedmiotu
2103-L-D3FIPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne polityki finansowej państwa na różnych poziomach.

Zasady polityki budżetowej państwa.

Mechanizmy działania i podejmowania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie zarządzania finansami

publicznymi.

Wpływ systemu finansów publicznych na życie polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce oraz w UE.

Strona przedmiotu
2103-L-D3MITBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i warsztaty badawcze poświęcone są podstawowym aspektom metodologicznym badań społecznych. Podczas zajęć studenci poznają główne schematy prowadzenia badań oraz ilościowe i jakościowe techniki badawcze. Wykłady wprowadzają studentów w podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Warsztaty koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań. Cały kurs prowadzi do zapoznania studentów z głównymi zasadami badań społecznych i ukształtowania umiejętności badawczych potrzebnych w dalszej pracy - przygotowywaniu projektów badawczych, pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2103-L-D3PODZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie prezentację podstawowych kierunków, zasad, metod i technik zarządczych w kontekście funkcjonowania instytucji polityki społecznej, a także wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego.

Strona przedmiotu
2103-L-D3PIIE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę prawa i instytucji europejskich, tj. podstawy prawne ich działania, obowiązki i uprawnienia.

Strona przedmiotu
2103-L-D3USSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zdefiniowany zostanie zakres przedmiotowy ustawodawstwa społecznego i wpływu na kształtowanie stosunków społecznych. Prezentowany będzie stan poszczególnych obszarów regulacji, ze szczególnym odniesieniem do prawa krajowego, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego, w szczególności regulacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Przedmiot stanowi przegląd prawa pracy, prawa rynku pracy oraz innych kluczowych obszarów. Student zdobywa wiedzę nt. aktualnych regulacji prawnych oraz umiejętności interpretacji przepisów prawa.

Obok zagadnień przybliżających regulacje z zakresu prawa pracy, omówione zostaną relacje prawa pracy z innymi dziedzinami prawa. Studenci zapoznają się z przykładowymi regulacjami specyficznych źródeł prawa pracy jak układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania. Poznają współczesne trendy ewolucji ustroju pracy w Europie i w Polsce.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)