Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
2103-L-D4DISP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć przekazywana jest i utrwalana wiedza na temat podstawowych metod stosowanych w nauce o polityce społecznej w diagnozowaniu poziomu i jakości życia oraz problemów społecznych. Student zdobywa wiedzę na temat metod i technik badawczych oraz algorytmów przetwarzania danych oraz wskaźników społecznych przydatnych do diagnozy społecznej. Uczy się rozumienia i prawidłowego interpretowania informacji ilościowych przekazywanych przez różne ośrodki badawcze w zakresie diagnozy społecznej. Poznaje kluczowe źródła informacji wykorzystywanych w diagnozie społecznej.

Strona przedmiotu
2103-L-D4DEPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest na drugim roku studiów na kierunku polityka społeczna. Treść przedmiotu z programu studiów: Rola wartości w polityce społecznej. Główne dylematy aksjologiczne w polityce społecznej. Ukazanie roli nauki, religii, aksjologii i ideologii w stawianiu i rozstrzyganiu trudnych dylematów polityki społecznej na wybranych przykładach, według procedury: opisanie problemu i celu publicznego, zainteresowanych stron, wartości, faktów dotyczących możliwych rozwiązań, wykorzystania emocji i moralnych intuicji, wykonalności poszczególnych opcji pod względem kosztów i demokracji, sposobów ochrony godności i praw mniejszości.

Strona przedmiotu
2103-L-D4HMSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przedstawia fundamentalne problemy i główne nurty myśli społecznej i politycznej w ujęciu w ujęciu dynamicznym (historycznym) i statycznym (style myślenia). Prezentuje dylematy i kontrowersje - płaszczyzny podziałów na odrębne nurty i tradycje, oraz przedstawia ich ontologiczne, epistemologiczne, etyczne, historiozoficzne i antropologiczne zakorzenienia.

Strona przedmiotu
2103-L-D4MTBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i warsztaty badawcze poświęcone są podstawowym aspektom metodologicznym badań społecznych. Podczas zajęć studenci poznają główne schematy prowadzenia badań oraz ilościowe i jakościowe techniki badawcze. Wykłady wprowadzają studentów w podstawy wiedzy o metodologicznych i metodycznych aspektach badań społecznych. Ćwiczenia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności studentów w zakresie prowadzenia badań. Cały kurs prowadzi do zapoznania studentów z głównymi zasadami badań społecznych i ukształtowania umiejętności badawczych potrzebnych w dalszej pracy.

Strona przedmiotu
2103-L-D4TSPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opis i analiza roli podmiotów trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielczość i pozostałe organizacje społeczne) w polityce społecznej w ujęciu historycznym i współczesnym ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. i ich roli w świadczeniu usług i współrządzeniu oraz zarządzaniu sferą społeczną, a także znaczenia w reprezentowaniu interesu społecznego.

Wszystkie materiały do studiowania zostaną zamieszczone na platformie Classroom.

Strona przedmiotu
2103-L-D4USTSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2103-L-D4ZASP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problematykę społeczną i prawną zabezpieczenia społecznego. Student zdobywa wiedzę na temat aktualnych rozwiązań prawnych polskich oraz międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia społecznego.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)