Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2103-L-D5POED
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie studentom najważniejszych zagadnień związanych z szeroko rozumianą polityką edukacyjną państwa, poczynając od organizowania systemu oświaty po problemy kształcenia ustawicznego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie problematyce współzależności pomiędzy systemem edukacji a sytuacją absolwenta na rynku pracy. Osobne miejsce zajmować będą zagadnienia społecznych uwarunkowań dostępu do edukacji i osiągnięć edukacyjnych, a także powiązań pomiędzy polityką edukacyjną a kwestiami ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Strona przedmiotu
2103-L-D5POMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia z teorii polityki migracyjnej oraz analizę polityk migracyjnych wybranych państw

Strona przedmiotu
2103-L-D5PORO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem szczegółowym Konwersatorium jest przegląd definicji rodziny, wybranych teorii rodziny i modeli polityki rodzinnej oraz funkcji i instrumentów polityki rodzinnej we współfinansowaniu kosztów bezpośrednich i pośrednich utrzymania dzieci i godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w Polsce na tle państw UE.

Strona przedmiotu
2103-L-D5POZD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i rolą oddziaływania państwa w sferze ochrony zdrowia. Studenci zapoznają się z mechanizmami i instrumentami istniejącymi w ramach krajowej i regionalnej ochrony zdrowia oraz z jej wyzwaniami. Studenci poznają najważniejsze kwestie związane z ochroną i promocją zdrowia oraz jego organizacją w Polsce i w UE. Wśród omawianych zagadnień znajdą się także te, dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, zwłaszcza kadrami ochrony zdrowia.

Strona przedmiotu
2103-L-D5PUSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatów jest nabycie przez studentów wiedzy o usługach społecznych oraz procesie ich projektowania. W trakcie kursu dokonany zostanie m.in. przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych przy projektowaniu usług: human centered design, desing thinking, service design.

Studenci zapoznają się z etapami procesu projektowego.

Zajęcia obejmują specyfikę usług z obszaru polityki społecznej.

Strona przedmiotu
2103-L-D5SEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego zagadnienia polityki społecznej. Powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu społecznego oraz zaproponować podstawowe wnioski.

Strona przedmiotu
2103-L-D5SLSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest istniejącej w Polsce poznanie sieci służb społecznych będących szczególnymi instytucjami polityki społecznej. Omawiane są zagadnienia organizacyjno- prawne, problemy zawodów pomocowych oraz wybrane elementy metodyki pracy socjalnej. Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i warsztatów (w tym wizyt studyjnych).

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)