Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2103-L-D6DPA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę równouprawnienia r dyskryminacji jednostek i grup społecznych we współczesnej Europie i w Polsce, z uwzględnieniem perspektywy historycznej, kulturowej, społecznej i politycznej. Przedstawia teoretyczne kontrowersje wokół interpretacji obydwu pojęć i aktualną wykładnię ich normatywnego rozumienia. Wskazuje na uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe praktyk dyskryminacyjnych, grupy społeczne szczególnego ryzyka oraz przejawy nierównego statusu i dyskryminacji w różnych obszarach funkcjonowania jednostki w sferze publicznej. Omawia założenia polityki antydyskryminacyjnej oraz analizuje instrumenty polityk publicznych przeciwdziałania dyskryminacji. Formułuje wnioski i rekomendacje działań antydyskryminacyjnych pod adresem instytucji publicznych.

Strona przedmiotu
2103-L-D6EPSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest omówienie istoty i dorobku europejskiej polityki społecznej w szerszym kontekście tendencji globalnych, a także pokazanie złożonych interakcji występujących pomiędzy politykami społecznymi samej Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Po zarysowaniu tła teoretycznego i historycznego (wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak globalizacja, państwo dobrobytu i międzynarodowa polityka społeczna, jak również genezy i dynamiki europejskiej integracji), przedstawione zostaną kluczowe instrumenty i dziedziny polityki społecznej UE, m.in. swobodny przepływ osób, unijna strategia „Europa 2020”, koordynacja zabezpieczenia społecznego i warunków pracy, wspieranie inkluzji społecznej oraz reform systemów emerytalnych, ochrony zdrowia i edukacji. Podkreślona zostanie specyfika europejskiego modelu społecznego na tle reżimów polityki społecznej występujących w innych częściach świata.

Strona przedmiotu
2103-L-D6POMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami formułowania i realizowania polityki mieszkaniowej oraz problemami związanymi z nimi, ze szczególnym podkreśleniem ich aspektów społecznych. Zagadnienia te zostaną przedstawione na przykładach polskich i zagranicznych polityk mieszkaniowych.

Strona przedmiotu
2103-L-D6PZRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci poznają zasady, podstawowe instytucje i strategie działania realizowane w ramach polityki zatrudnienia i rynku pracy. Ponadto zostaną zapoznani z politykami realizowanymi przez inne pastwa członkowskie UE oraz OECD. W ramach zajęć zapoznają się również z polityką zatrudnienia realizowaną przez Unię Europejską.

Strona przedmiotu
2103-L-D6POKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatu jest przygotowanie studentów do świadomego kreowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej poprzez zbudowanie własnego portfolio na bazie posiadanej wiedzy, umiejętności, dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń zawodowych.

Strona przedmiotu
2103-L-D6SEDY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy studenta na temat wybranego zagadnienia polityki społecznej. Powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu społecznego oraz zaproponować podstawowe wnioski.

Strona przedmiotu
2103-L-D6WPPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium podzielone jest na 2 części. W pierwszej z nich omówimy genezę i przyczyny powstania „państwa dobrobytu”, a także specyfikę głównych modeli/typów państw dobrobytu: liberalnego, konserwatywnego i socjaldemokratycznego.

W drugiej części wyróżnimy główne nurty krytyki państw dobrobytu, która nasiliła się w połowie lat 70. XX wieku, po okresie powojennego, bardzo szybkiego rozwoju realizowanej w nich polityki społecznej. Przeanalizujemy także ówczesne zmiany w programach socjalnych, jakie wprowadzono pod wpływem tej krytyki. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy reformy te doprowadziły do tak głębokich zmian specyfiki poszczególnych typów państw dobrobytu, że doprowadziły one do legitymizacji, a nawet upadku samej instytucji „państwa dobrobytu”, o czym kilkakrotnie przekonywano opinię publiczną w krajach rozwiniętych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)