Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 4 semestr 2 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 4 semestr 2 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-GPIR-D4CEIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiędzynarodowienie i globalizacja działalności gospodarczej. Międzynarodowe otoczenie biznesowe - gospodarcze, polityczne, technologiczne, polityczne i kulturowe. Najważniejsze uwarunkowania międzynarodowego środowiska kulturowego. Rola symboli, gestów, wartości. Teorie zarządzania międzynarodowego. Kultura organizacyjna międzynarodowych przedsiębiorstw w kilku regionach. Kulturowe modele zachowań w biznesie. Kultury biznesowe poszczególnych krajów i regionów.

Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4EUEL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Internal market

2. Free movement of goods:

3. Free movement of workers:

4. Freedom of establishment (I)

5. Freedom of establishment (II)

5. Freedom to provide and receive services:

7. Free movement of capital and European Monetary Union:

8. Competition law: article 101 TFEU:

9. Competition law: article 102 TFEU:

10. Competition law: mergers:

11. The state and internal market

Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4GECG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom znaczenia sektora energetycznego dla potęgi państwa i dobrobytu jego obywateli. Studenci rozumieją związki między polityką energetyczna i klimatyczną. Rozumieją ewolucję znaczenia sektora energetycznego dla potęgi państwa w stosunkach międzynarodowych. Studenci znają strukturę rynku energetycznego i rozumieją jej konsekwencje dla poszczególnych grup państw.

Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4HSGS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z szerszą, alternatywną koncepcją bezpieczeństwa, jaką jest human security. Human security dotyczy bezpieczeństwa jednostek ludzkich w życiu codziennym.

Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4INCR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Definicje zbrodni

2. Zbrodnie międzynarodowe - perspektywa historyczna

3. II wojna światowa - ofiary i techniki eksterminacji

4. Ludobójstwo - modele

5. Mowa nienawiści & mowa niebezpieczna

6. Międzynarodowe instrumenty prewencji

7. Międzynarodowe instrumenty reakcji

8. Zasady indywidualnej odpowiedzialności karnej

9. Mens rea - okoliczności wyłączające odpowiedzialność

10. Międzynarodowy Trybunał Karny

11. Fact Finding (Komisje Śledcze)

12. Komisje Prawdy

13. Amnestie

Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4IFMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4INSO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje pojęcie polityki społecznej, jak również wpływ globalizacji na politykę społeczną; bada procesy internacjonalizacji polityki społecznej. Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z polityką społeczną organizacji międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowanych agencji, takich jak MOP, WHO, FAO; Rady Europy (Europejska Karta Społeczna); Unii Europejskiej (m.in. Europejski model społeczny, ochrona zdrowia, prawa pracownicze, polityka rozwojowa). Kurs bada również kwestie społeczne w działalności międzynarodowych organizacji pozarządowych (NGO).

Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4IWTO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-GPIR-D4DISE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Joanna Starzyk-Sulejewska

Międzynarodowe organizacje międzyrządowe, globalne zarządzanie, Unia Europejska, integracja europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz system Narodów Zjednoczonych, stosunki zewnętrzne UE, stosunki UE z innymi organizacjami międzynarodowymi oraz z państwami trzecimi, prawo instytucjonalne UE, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (WPZiB UE), wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO UE), stosunki międzynarodowe w Europie.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)