Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-L-D6HD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje okres od czasów starożytnych do Kongresu Wiedeńskiego. Z punktu widzenia sekwencji przedmiotów poprzedza on Historię stosunków międzynarodowych. Wykład składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, obejmuje prezentacje modeli dyplomacji głównych kręgów kulturowo- cywilizacyjnych: starożytny Bliski Wschód , Chiny, Indie oraz antyk grecko-rzymski i wczesne średniowiecze. Drugi, w ujęciu problemowym, koncentruje się na szczegółowych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania tzw. dyplomacji nowożytnej.

Strona przedmiotu
2104-L-D6HMPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznać studentów z najważniejszymi problemami myśli politycznej i ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych. Znajomość koncepcji teoretycznych ma umożliwić studentom dokonanie pogłębionej analizy współczesnych problemów w stosunkach międzynarodowych i pozwolić na odniesienie się do bieżących zagadnień z poziomu meta. Wykład poświęcony jest myśli politycznej, natomiast ćwiczenia myśli ekonomicznej.

Strona przedmiotu
2104-L-D6MOSR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-L-D6MPSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-L-D6MWML
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotowy obejmuje: podstawowe pojęcia prawa morza, prawa lotniczego i prawa kosmicznego, zasady współpracy międzynarodowej, organizacje międzynarodowe zajmujące się działalnością morską, organizacje lotnicze oraz organizacje kosmiczne, rozwiązywanie sporów, suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej, odpowiedzialność międzynarodowa za działania kosmiczne.

Strona przedmiotu
2104-L-D6MPHA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Międzynarodowe prawo handlowe jest dyscypliną, której przedmiotem są stosunki prawne powstające w międzynarodowych relacjach handlowych pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Cechami charakterystycznymi tych stosunków jest profesjonalizm podmiotów, oraz występowanie tzw. elementu obcego, który wymaga rozstrzygania dodatkowych problemów takich jak kwestia prawa właściwego, czy jurysdykcji sądu określonego państwa. Podstawowe znaczenie w międzynarodowym prawie handlowym mają klasyczne konstrukcje i zasady prawa zobowiązań takie jak na przykład konstrukcja stosunku obligacyjnego, problematyka związana z wykonaniem zobowiązań, skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Wykład obejmuję analizę uwarunkowań prawnych międzynarodowego obrotu handlowego oraz podstawowych elementów umowy sprzedaży w handlu międzynarodowym. Przedstawione zostaną również modele płatności

Strona przedmiotu
2104-L-D6MPPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego: wprowadzenie ,ogólne omówienie instytucji typowych dla ppm, normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego, wybrane problemy związane ze stosowaniem prawa właściwego, prawo właściwe dla: osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedstawicielstwa, przedawnienia roszczeń, zobowiązań wynikających z czynności prawnych, zobowiązań nie wynikających z czynności prawnych, stosunku pracy, własności i innych praw rzeczowych, małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli, spraw spadkowych, międzynarodowe postępowanie cywilne

Strona przedmiotu
2104-L-D6MSFI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematy poruszane w module obejmują: Definicja systemu finansowego, elementy systemu finansowego Klasyfikacja rynków finansowych. Standard waluty złotej. System z Bretton Woods. Globalny ład finansowy i współczesny system finansowy. Współczesny system monetarny. Wyzwania stojące przed systemem i perspektywy reformy międzynarodowych instytucji finansowych. Waluty międzynarodowe i rynek walutowy. Kryzysy finansowe. Ekonomia polityczna długu państwowego.

Strona przedmiotu
2104-L-D6MIMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-L-D6NEMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Negocjacje międzynarodowe” pozwala zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji. Omawiane są uwarunkowania, style negocjacyjne, strategie, taktyki i techniki oraz struktura procesu negocjacji. Po cyklu tematów teoretycznych studenci wykorzystują wiedzę z wcześniejszych zajęć do analizy trzech przypadków negocjacji:

- negocjacji mających na celu rozwiązanie konfliktu (na przykładzie konfliktu na Bliskim Wschodzie miedzy Izraelem i OWP)

- negocjacji dot. akcesji do instytucji międzynarodowej (negocjacje Polski z UE)

- negocjacje dot. uregulowania statusu prawnego danego terytorium (negocjacje ws. statusu Arktyki).

Po opracowaniu danego zagadnienia odbywają się mini symulacje. Cały przedmiot kończy egzamin w formie symulacji.

Strona przedmiotu
2104-L-D6PRHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-L-D6SEDY
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy licencjackiej, pod względem technicznym i merytorycznym. Omawiane są zasady dotyczące przypisów, bibliografii, cytowania, umieszczania w pracy grafik, map, tabel, spisu, treści wykazów, itp. Studenci nabywają również umiejętności dotyczący pozyskiwania źródeł i ich selekcji, strukturyzowania analizy. Studenci piszą pracę licencjacją.

Strona przedmiotu
2104-L-D6SSGW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do teorii systemów gospodarczych. Rola państwa w gospodarce. Niesprawności rynku i państwa, Interwencjonizm i liberalizm gospodarczy. Dwuwymiarowa klasyfikacja, systemów społeczno-gospodarczych. Różne oblicza kapitalizmu. Społeczna gospodarka rynkowa i państwo dobrobytu. Transformacja ustrojowa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Systemy społeczno-gospodarcze wybranych państw rozwiniętych (m.in. Szwecja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Australia). Systemy społeczno-gospodarcze wybranych państw rozwijających się (m.in. Chiny, Indie, Brazylia).

Strona przedmiotu
2104-L-D6TESM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Naukowe podstawy teorii stosunków międzynarodowych: postrzeganie międzynarodowe, poznanie empiryczne rzeczywistości międzynarodowej, poznanie teoretyczne stosunków międzynarodowych, kategorie naukowe i tworzenie paradygmatów.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)