Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
2104-M-D3CKAL-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozpoczęcie debaty na temat homogenizacji i heterogenizacji kultury. Poprzez odpowiedź na pytanie jaka jest zachodnia hemisfera, zajęcia będą starały się wykazać złożoność kwestii związanych z tożsamością lokalną, narodową i ogólnokontynentalną. Preferowane będzie podejście wielokulturowe, ukazujące złożoność tego zagadnienia badawczego. Z racji niemożności ukazania całokształtu zagadnień związanych z cywilizacją i kulturą Ameryce, na zajęciach nastąpi skupienie na wybranych wątkach.

Strona przedmiotu
2104-M-D3HIAL-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejście do historii może mieć różny charakter, który określa, w jaki sposób się jej uczymy. Hayden White zaproponował podejście, które traktuje historię jako opowieść wplecioną w różne narracje. Podczas tych zajęć zaproponowana zostanie nauka historii poprzez sztukę filmową, umożliwiającą bardziej kreatywne podejście do samego procesu nauczania.

Strona przedmiotu
2104-M-D3HSMB-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie Bliskiego Wschodu. Granice regionu. Charakterystyka regionu

i subregionów. Charakterystyka świata arabskiego i muzułmańskiego. Współczesne państwa i społeczeństwa na Bliskim Wschodzie. Imperium arabskie. Korzenie panarabizmu, panislamizmu i fundamentalizmu religijnego. Konsekwencje I wojny światowej dla regionu. Geneza konfliktu w Palestynie. Pax Britanica w regionie. Konsekwencje II wojny światowej i stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny. LPA, Rada Współpracy Zatoki i Organizacja Współpracy Islamskiej. Wojny w Zatoce i Pax Americana. Wojna w Syrii. Problem kurdyjski. Rola Iranu i Turcji w regionie.

Strona przedmiotu
2104-M-D3HSMA-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kolonializm i jego znaczenie dla regionu Afryki. Procesy dekolonizacji - konflikty kolonialne (Algieria, Rodezja). Apartheid w RPA. Kształtowanie państw pokolonialnych. Główne procesy związane z poszukiwaniem regionalnej tożsamości. Powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Afrykańskiej. Czynniki zmian politycznych, społecznych, gospodarczych. Główne czynniki konfliktogenne - konflikty afrykańskie (wojna biafrańska, kryzysy kongijskie, konflikty w Rwandzie i Burundi, wojny w Rogu Afryki).

Czynnik gospodarczy we współpracy państw afrykańskich.

Strona przedmiotu
2100-MON-HSAW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3HSAW-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3KSAL-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot mający na celu pogłębienie tematyki związanej z historią polityczną i społeczną, sytuacją gospodarczą oraz kulturą regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w XX i XXI wieku. Podczas zajęć omówione zostaną różne konflikty oraz spory obecne w tym regionie, które w istotny sposób wpływają na sposób kształtowania się współczesnego społeczeństwa.

Strona przedmiotu
2104-M-D3MESM-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do przedmiotu. Główne zasady i aktorzy polityki zagranicznej Meksyku. Krótka historia Meksyku (do 1945 r.). Meksyk w okresie zimnowojennym. Ewolucja polityki zagranicznej Meksyku po zimnej wojnie. Stosunki Meksyk – Ameryka Północna. Meksyk w obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Relacje Meksyku z Azją i Afryką. Stosunki Meksyku z Europą. Relacje meksykańsko-polskie – próba oceny. Analiza wybranych case studies.

Strona przedmiotu
2100-MON-PGIC-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3PGIC-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3PGIN-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityka gospodarcza Indii

Strona przedmiotu
2100-MON-PGJ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3PGJ-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3PSBW-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza aksjologicznych podstaw ładu społeczno-politycznego na Bliskim Wschodzie i w Afryce, ich współczesnych przemian, przeobrażeń, reinterpretacji.

Strona przedmiotu
2104-M-D3PUBA-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania i historia relacji UE z Afryką Subsaharyjską i regionem MENA. Główne polityki. Relacje z poszczególnymi państwami i organizacjami regionalnymi.

Strona przedmiotu
2104-M-D3PWBA-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oba regiony są od lat przedmiotem polityk zwłaszcza wielkich mocarstw. Te polityki mają duży wpływ na funkcjonowanie państw i społeczeństw. Podczas zajęć będziemy omawiać historię zaangażowania takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Rosja czy Chiny, a także uwarunkowania i kierunki obecnej ich obecnej polityki wobec Bliskiego Wschodu i Afryki. Poruszony zostanie także temat polskiej polityki wobec tych regionów.

Strona przedmiotu
2104-M-D3PZJK-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3PZAL-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-PZPA-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania kreowania polityki zagranicznej w Azji Południowo-Wschodniej; Typologia polityk zagranicznych państw ASEAN, w kontekście procesów integracyjnych; źródeł i typów

Strona przedmiotu
2104-M-D3PZPA-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania kreowania polityki zagranicznej w Azji Południowo-Wschodniej; Typologia polityk zagranicznych państw ASEAN, w kontekście procesów integracyjnych; źródeł i typów

Strona przedmiotu
2104-M-D3PZAS-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną główne uwarunkowania kształtujące politykę zagraniczną państw Afryki oraz aktywność międzynarodowa wybranych państw regionu. Kolejne zajęcia poświęcone zostaną omówieniu polityki zagranicznej następujących państw: Maroka, Libii, Senegalu, Ghany, Nigerii, Angoli, RPA, Tanzanii, Kenii, Etiopii – są to przede wszystkim kraje, które odegrały ważną rolę na różnych etapach współczesnej historii Afryki w kształtowaniu regionalnego systemu międzynarodowego. Istnieje możliwość zmiany katalogu omawianych państw w zależności od zainteresowań słuchaczy.

Strona przedmiotu
2104-M-D3PBWA-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza oraz systematyzacja czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących politykę zagraniczną wybranych państw regionu MENA oraz stojących przed nimi wyzwań i zagrożeń.

W toku zajęć (konwersatorium) przeprowadzona zostanie analiza systemu regionalnego na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (integracyjne Inicjatywy regionalne versus rywalizacji o supremację w regionie) pod kątem zidentyfikowania specyfiki polityki zagranicznej w regionie MENA.

Przed każdymi zajęciami udostępniony zostanie szczegółowy konspekt systematyujący determinanty wewnętrzne i zewnętrzne plityki zagranicznej danego państwa oraz zawierający zagadnienia do opracowania przez studentów.

Strona przedmiotu
2104-M-D3PIAL-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu omówienie procesów integracyjnych w Ameryce Łacińskiej w ujęciu politycznym i gospodarczym. Oprócz rysu historycznego integracji zostanie przedstawiona analiza międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych w zakresie integracji oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną regionu latynoamerykańskiego i na pozycję Ameryki Łacińskiej w gospodarce światowej i w stosunkach międzynarodowych.

W ramach zajęć będą organizowane regularne spotkania z dyplomatami i praktykami zajmującymi się kwestiami dot. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (część spotkań będzie w j. angielskim - konieczna przynajmniej bierna znajomość języka).

Strona przedmiotu
2104-M-D3RSBW-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omówione zostaną główne mechanizmy współpracy państw w regionie Bliskiego Wschodu na rzecz kształtowania środowiska międzynarodowego opartego na pokoju i bezpieczeństwie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona instytucjom regionalnym i subregionalnym działającym na tym polu – Liga Państw Arabskich, Rada Współpracy Zatoki. Ponadto wskazane zostaną główne zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa oraz oddziaływania zewnętrzne na stan bezpieczeństwa w poszczególnych subregionach Bliskiego Wschodu.

Strona przedmiotu
2100-MON-RSAZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3RSAZ-SRG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3RBWA-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Religia stanowi bardzo ważny element życia społecznego zarówno w Afryce, gdzie stanowi "cement" spajający wszystkie czynności życiowe, jak i na Bliskim Wschodzie. Bardzo ważna role odgrywa w obu tych regionach islam w różnych swoich odmianach, ale także chrześcijaństwo (obecnie zwłaszcza w Afryce) oraz obecny w Izraelu judaizm. Wszystkie te religie będą przedmiotem naszych rozważań.

Strona przedmiotu
2104-M-D3REAM-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2104-M-D3STTR-SRG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone stosunkom transatlantyckim w okresie po zakończeniu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem okresu pozimnowojennego.

Strona przedmiotu
2100-MON-SPPA-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)