Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2105-M-D2ARMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowych wskazówek oraz praktycznych obserwacji na wypadek przyszłego zaangażowania w postępowanie przed sądem polubownym, czy to jako strona, jej pełnomocnik lub arbiter.

Strona przedmiotu
2105-M-D2EURO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaprezentowany zostanie dorobek teoretyczny z zakresu studiów nad europeizacją, zwłaszcza ustalenia, czym w istocie jest europeizacja, jakie są jej mechanizmy, metody i wymiary. Następnie zaprezentowane zostaną wybrane empiryczne przykłady europeizacji w wymiarze politycznym, gospodarczym i międzynarodowym.

Strona przedmiotu
2105-M-D2GKUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w najważniejsze zagadnienia zależności i oddziaływań pomiędzy globalizacją a kryzysem rozwoju w Europie.

Strona przedmiotu
2105-M-D2GRST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest woparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej.

Strona przedmiotu
2105-M-D2KPEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest pogłębienie wiedzy studentów na temat istoty koordynacji polityk europejskich w państwach członkowskich UE. Analiza obejmie koordynację działań krajowej administracji rządowej w ramach procesu podejmowania decyzji w UE. Koordynacja analizowana będzie pod kątem efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Wskazane zostaną problemy koordynacji polskiej polityki europejskiej oraz ewolucja polskiego modelu.

Strona przedmiotu
2105-M-D2LOUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawić zarys obszaru: Lobbingu w zarysie teoretycznym – praktycznym, europeizacja lobbingu, istota, specyfika, typologia grup interesu, proces formowania się lobbingu w Europie - ewolucja rzecznictwa interesów na szczeblu ponadnarodowym i narodowym, regulacje prawne działalności lobbingowej w UE i poszczególnych krajach, modele i funkcje lobbingu, form wpływu.

Strona przedmiotu
2105-M-D2MKEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w najważniejsze zagadnienia porównawczej charakterystyki systemów gospodarczych państw europejskich i instytucji Unii Europejskiej. Analizowane są różne wymiary polityki gospodarczej i społecznej określające ich rozwój oraz konkurencyjność międzynarodową.

Strona przedmiotu
2105-M-D2OPCE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami ochrony praw człowieka w

Europie ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nacisk zostanie położony na

aktualne zagadnienia i problemy prawnoczłowiecze w Europie, dostępne instrumentarium z

perspektywy wolności i praw jednostki.

Strona przedmiotu
2105-M-D2RUSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

Dynamika i rola ruchów społecznych w procesie zmian społecznych.

Ruchy społeczne jako formy uczestnictwa w życiu społecznym.

Analiza ruchów społecznych w Europie w ujęciu porównawczym.

Strona przedmiotu
2105-M-D2SEMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora. Student powinien opanować metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego oraz zapoznać się z literaturą tematu badań.

Strona przedmiotu
2105-M-D2SOIS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poruszają zagadnienia oraz problemy współczesnych społeczeństw Polski i Europy w kontekście zjawisk zachodzących na świecie i są prowadzone są w formie mieszanej: wykładu i konwersatorium.

Strona przedmiotu
2105-M-D2WTIE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentki i studentów ze współczesnymi koncepcjami integracji europejskiej – zarówno aktualnymi nurtami teorii, jak i wizjami politycznymi przyszłości procesów integracyjnych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)