Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
2200-4K012 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K012S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K009 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K009S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K002S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K006 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład specjalizacyjny "Ocena projektów inwestycyjnych" poświęcony jest problematyce oceny inwestycji umożliwiającej podjęcie decyzji o realizacji albo o zaniechaniu danego przedsięwzięcia. Zajęcia koncentrują się na następujących zagadnieniach: projekt inwestycyjny; zarządzanie projektem; studium wykonalności; rachunek zysków i strat a rachunek przepływów; metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych analiza finansowa i ekonomiczna; analiza ryzyka.

Strona przedmiotu
2200-4K006S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K004 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K004S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K008 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne potrzebna jest osobom zatrudnionym i podmiotom zatrudniającym w codziennym życiu i pracy. Celem zajęć jest przybliżenie pozycji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów różnicowania składek w zależności od tytułu ubezpieczenia oraz obliczania wynagrodzenia wypłacanego osobie zatrudnianej w zależności od ukształtowania struktury wynagrodzenia. Oprócz obowiązków związanych z opłacaniem składek, zostaną przedstawione również konsekwencje ich nieopłacenia oraz stosowane na wniosek płatników składek ułatwienia.

Strona przedmiotu
2200-4K008S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne potrzebna jest osobom zatrudnionym i podmiotom zatrudniającym w codziennym życiu i pracy. Celem zajęć jest przybliżenie pozycji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów różnicowania składek w zależności od tytułu ubezpieczenia oraz obliczania wynagrodzenia wypłacanego osobie zatrudnianej w zależności od ukształtowania struktury wynagrodzenia. Oprócz obowiązków związanych z opłacaniem składek, zostaną przedstawione również konsekwencje ich nieopłacenia oraz stosowane na wniosek płatników składek ułatwienia.

Strona przedmiotu
2200-4K005 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K005S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K010 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są kwestie związane z genezą prawa urzędniczego, jego usytuowaniem w systemie prawa oraz status prawny urzędników zatrudnionych w administracji rządowej, pozarządowej, samorządowej oraz sądach i jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wykład obejmuje zagadnienia ustrojowe, nabór na stanowiska urzędnicze, szczególne prawa i obowiązki tej kategorii pracowników oraz zmianę i ustanie stosunku pracy.

Strona przedmiotu
2200-4K010S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są kwestie związane z genezą prawa urzędniczego, jego usytuowaniem w systemie prawa oraz status prawny urzędników zatrudnionych w administracji rządowej, pozarządowej, samorządowej oraz sądach i jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wykład obejmuje zagadnienia ustrojowe, nabór na stanowiska urzędnicze, szczególne prawa i obowiązki tej kategorii pracowników oraz zmianę i ustanie stosunku pracy.

Strona przedmiotu
2200-4K001 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K001S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K011 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K011S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K003 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład specjalizacyjny "Środki publiczne z funduszy unijnych" poświęcony jest zasadom rządzącym planowaniem i wdrażaniem polityki spójności finansowanej z określonych "funduszy unijnych" (liczba tych funduszy ulega zmianom w poszczególnych okresach programowania). Wykład ma charakter interdyscyplinarny: obejmuje prezentację zagadnień zarówno organizacyjno-prawnych, jak również ekonomicznych. Celem zajęć jest przedstawienie wszystkich zasadniczych aspektów "makro" polityki spójności, a zwłaszcza programowania i zarządzania finansowego.

Strona przedmiotu
2200-4K003S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4K007 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca może być świadczona na rzecz drugiego podmiotu w oparciu o różne podstawy prawne (w ramach różnych stosunków prawnych). Celem wykładu jest wskazanie tych podstaw oraz różnic między nimi. Główna uwaga będzie skoncentrowana na cywilnoprawnych podstawach zatrudnienia oraz wolontariacie.

Strona przedmiotu
2200-4K007S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)