Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
2200-1F003
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest omówienie najnowszych tendencji w dziedzinie prawa cywilnego zarówno w prawie polskim, jak i w perspektywie komparatystycznej. Na zajęciach poddaje się krytycznej analizie opracowania naukowe oraz orzecznictwo. W toku dyskusji uczestnicy proseminarium konfrontują omawiane zagadnienia z wiedzą nabytą na poprzednich etapach kształcenia na kierunku prawo.

Strona przedmiotu
2200-1F012
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium specjalizacyjnego (proseminarium) jest szeroko rozumiane cywilne prawo sądowe, począwszy od procesu cywilnego, przez postępowanie nieprocesowe, aż do postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z tematyką student poznaje prawo cywilne procesowe w całościowy sposób z uwzględnieniem jego praktycznej roli. Analizowane są wybrane, aktualne zagadnienia przydatne nie tylko na egzaminie, lecz przede wszystkim z perspektywy przygotowania do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych - adwokata, radcy prawnego, sędziego, czy komornika sądowego.

Seminarium to nie jest wykład, to nie referaty, to dyskusja i tzw. burza mózgów. Zajęcia odbywają się w formie rozmowy, wymiany poglądów i moderowanej dyskusji wokół poszczególnych zagadnień prawa procesowego. Umożliwia się uczestnikom aktywny udział. Chętne osoby mogą zostać "gospodarzem" wybranego tematu i prowadzić dyskusję wokół interesujących ich zagadnień.

więcej informacji: www.zembrzuski.eu

(zob. także opis)

Strona przedmiotu
2200-1F018
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podobnie do zajęć z anatomii, kluczowych dla studentów medycyny, seminarium będzie skoncentrowane na poznaniu dokładnej budowy "pacjenta" - spółek handlowych. Zajęcia będą zmierzały do ujawnienia kluczowych problemów regulacji prawnej spółek i ich funkcjonowania, jakie muszą rozstrzygnąć najpierw prawodawcy, a później praktyka. Ujawnione zostaną naturalne dla spółek konflikty interesów między różnymi grupami interesariuszy oraz instrumenty pozwalające na ich rozwiązywanie. Problemy będą przedstawiane wieloaspektowe przy zastosowaniu różnych perspektyw: dogmatycznej, analizy orzecznictwa, porównawczej, ekonomicznej i historycznej.

Ponadto, w toku seminarium zostają poddane dyskusji najważniejsze najnowsze orzeczenia z zakresu prawa spółek i prawa handlowego.

Wreszcie, niektóre zajęcia będą miały charakter warsztatowy - zostaną poznane doskonaleniu umiejętności analizy prawniczej, zwłaszcza w kontekście opracowywania prac rocznych i prac magisterskich.

Strona przedmiotu
2200-1F062
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przedstawić usystematyzowaną wiedzę na temat argumentacji prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznego wykorzystywania zarówno w procesach stosowania prawa, jak i w innych sferach prawniczej aktywności. Prowadzone analizy nie będą tylko ujęciem doktrynalnym, lecz będą odwoływać się do obowiązujących aktów normatywnych i do orzecznictwa.

Strona przedmiotu
2200-1F107
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F059
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F051
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F101 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od katastrofy klimatycznej, przez automatyzację pracy, aż po upadek demokracji liberalnej współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, które wymagają odpowiedniej organizacji życia społecznego. Kluczem do tych rozważań są prawo i polityka oraz ich związki z szeroko pojętym środowiskiem.

Stąd też analizy teorii i zjawisk będziemy dokonywać z perspektywy ekologii społecznej. Pozwoli to na zrozumienie istoty problemów i wyzwań XXI w.

Strona przedmiotu
2200-1F055
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas proseminarium prezentowane są klasyczne i nowoczesne metody identyfikacji kryminalistycznej oraz zasady sporządzania opinii przez biegłych sądowych i ekspertów. Prezentacja tych zagadnień i ekspertyz następuje przez prowadzącą; studenci mają przedstawiane prezentacje multimedialne, filmy poglądowe. Prowadzona jest dyskusja na forum grupy, w nawiązaniu do wprowadzonego tematu moderowana przez prowadzącą. Pracuje się z materiałami przygotowanymi przez prowadzącą (np. kopie ekspertyz kryminalistycznych).

Strona przedmiotu
2200-1F104
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są przeznaczone dla studentów, którzy zamierzają przygotować prace magisterskie na kierunku prawo, albo inne prace badawcze w obszarze nauk prawnych, z wykorzystaniem elementów empirycznych (jakościowych, ilościowych, mieszanych) i komputacyjnych lub prac w ujęciu interdyscyplinarnym, oraz zainteresowanych empirycznymi naukami prawnymi z innych przyczyn (przygotowanie prac magisterskich w ramach proseminarium lub w kolejnych latach NIE jest wymagane)

Możliwe jest łączenie udziału w proseminarium z przygotowaniem pracy w szczegółowej dyscyplinie nauk prawnych w ramach innego seminarium (prawo cywilne, karne, konstytucyjne itd) w celu jej rozbudowania o elementy empiryczne (po uzgodnieniu z promotorem) a także przygotowanie prac, magisterskich lub o innym charakterze, z zakresu empirycznych nauk prawnych, socjologii prawa, socio-legal studies, law and economics, antropologii prawa, badań nad dyskursem w prawie itp.

Strona przedmiotu
2200-1F080
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym z praktyką funkcjonowania Polski i Unii Europejskiej w Światowej Organizacji Handlu, sporami inwestycyjnymi oraz międzynarodową polityką handlową.

Podczas seminarium uczestnicy będą także analizowali orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, WTO oraz międzynarodowych trybunałów arbitrażowych rozstrzygających spory inwestycyjne.

Strona przedmiotu
2200-1F160 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F110
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F097 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F057
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć mieści się w sferze szeroko rozumianego prawa karnego procesowego. Konkretne zagadnienia, będą dotyczyły gwarancji procesowych uczestników procesu w toku postępowania dowodowego. Te gwarancje będą analizowane przez pryzmat zasad procesu karnego, zwłaszcza tych, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do problematyki dowodowej (m.in. zasada prawdy materialnej, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada bezpośredniości postępowania dowodowego; zasada równouprawnienia stron procesowych; zasada lojalności procesowej; zasada obiektywizmu i in. Prowadząca zaproponuje wykaz tematów, z uwzględnieniem zainteresowań studentów przy ich wyborze. Przykładowo tematem zajęć będzie czynność procesowa przesłuchania oskarżonego poddana normatywnej i dogmatycznej analizie przez pryzmat gwarancji wynikających zasady domniemania niewinności i prawa do obrony oraz analizie z punktu widzenia niedozwolonych metod przesłuchania.

Strona przedmiotu
2200-1F050
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przykładowe hard cases: zestrzelenie samolotu z zakładnikami, uporczywa terapia, klauzula sumienia, egzekucja cywili w trakcie konfliktu zbrojnego pod groźbą śmierci, bezstronność sędziów w przypadku kwestionowania prawidłowości ich powołania i podobne.

Strona przedmiotu
2200-1F081
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiana działalność przedsiębiorcy w sferze marketingu i reklamy. Podstawowe znaczenie mają w tym zakresie elementy identyfikujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym, takie jak firma, nazwa przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, znak towarowy (usługowy) a także działalność w sferze marketingu i reklamy wykorzystująca wszystkie wymienione wyżej elementy identyfikacyjne przedsiębiorcy.

Przedmiotem zajęć są też granice prawne możliwości korzystania przez przedsiębiorcę ze środków społecznego przekazu, zarówno tych tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jak i Internetu. Poznanie różnego rodzaju mechanizmów perswazyjnych stosowanych w działalności marketingowej, a przede wszystkim możliwość korzystania z rozmaitego rodzaju nowoczesnych technik manipulacyjnych , jest też istotnym założeniem programowym zajęć.

Strona przedmiotu
2200-1F079
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F054
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F056
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F068
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium z kryminologii wychodzi naprzeciw potrzebie komplementarnego ujęcia zagadnień dla zainteresowanych jednocześnie problematyką prawa karnego, kryminologii, penologii, wiktymologii, polityki kryminalnej, psychologii społecznej i penitencjarystyki. Kryminologia odpowiada na pytanie w jaki sposób stwarza się przestępstwo i przestępcę. Uczy krytycznego analizowania zjawisk, które prawo karne przyjmuje za bezproblemowe. Pokazuje jak zmienia się rzeczywistość karna wraz z rozwojem wrażliwości i wiedzy społecznej.

Strona przedmiotu
2200-1F072
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium omawiane będą różnorakie związki prawa z ekonomią, poczynając od "ekonomicznego uwikłania" rzymskiego prawa prywatnego, poprzez historię prawa okresu feudalnego, oświeceniowe wyobrażenia prawa jako efektu umowy społecznej, koncepcję własności jako prawa podmiotowego, indywidualizmu oraz autonomii woli jako efektu "samoposiadania" jednostek, swobody kontraktowania itp.

Scharakteryzowane zostanie zarówno prawo "kapitalizmu manchesterskiego", amerykańskie orzecznictwo sądowe doby "ery Lochnera", a także postulaty prawno-ekonomiczne i przykładowe przepisy czasu New Deal.

Uwzględnione zostaną ponadto zagadnienia: prawo w ujęciu Hayeka, szkoła chicagowska oraz austriacka, marksistowskie i post-marksistowskie doktryny prawno-ekonomiczne, ekonomiczna analiza prawa oraz różne nurty współczesnej Law & Economics.

Poddane analizie zostaną też rozstrzygnięcia władzy publicznej (akty normatywne, wyroki sądowe) z punktu widzenia ich efektywności.

Strona przedmiotu
2200-1F023
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część seminarium jest poświęcona prezentacji wybranych, podstawowych zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego, co jest niezbędne dla zrozumienia zagadnień międzynarodowego prawa handlowego. Podczas dalszych części seminarium są analizowane obszary kluczowe dla międzynarodowego prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa spółek handlowych. Wzięto przy tym pod uwagę perspektywę prawa unijnego oraz wymiar prawnoporównawczy omawianych zagadnień. Szczególny nacisk został położony na aktualne reformy podejmowane w prawie polskim i obcym.

Strona przedmiotu
2200-1F105
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Międzynarodowe prawo nowych technologii obejmuje zagadnienia prawne z zakresu, m.in.: telekomunikacji, technik satelitarnych i kosmicznych (łączność, nawigacja, teledetekcja, telewizja satelitarna), technik lotniczych (eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych), internetu, sztucznej inteligencji. Seminarium ma na celu zapoznanie Studentek i Studentów z wpływem międzynarodowego prawa nowych technologii na prawa człowieka (np. prawo do prywatności prawo do ochrony danych osobowych), prawo humanitarne, współczesne konflikty zbrojne (np. prawne aspekty zdalnych działań zbrojnych lub działań zbrojnych prowadzonych przez maszyny), sposoby prowadzenia międzynarodowych negocjacji, dyplomację.

Strona przedmiotu
2200-1F063
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1F017
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone teoretycznym,a przed wszystkim praktycznym aspektom obrotu gospodarczego, analizowanym od strony podmiotowej:spółki -jako podstawowej formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza oraz umowy-jako fundamentalnego narzędzia do realizacji celów biznesowych.

Strona przedmiotu
2200-1F047
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obszary szczególnych zainteresowań:

- prawo zamówień publicznych (w tym partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje) UE;

- prawo energetyczne UE;

- prawo telekomunikacyjne UE;

- prawo konkurencji;

- pomoc publiczna;

- wpływ praworządności na prowadzenie działalności gospodarczej

Strona przedmiotu
2200-1F033
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium składa się z dwóch części: Pierwsza opiera się na pracy z tekstami i omawianiu ich podczas zajęć. Druga, to praca indywidualna nad przygotowaniem artykułu/opinii/eseju.

Tematyka seminarium w pierwszym semestrze dotyczy podstaw etycznych prawa gospodarczego. W drugim odnosi się do dziedzin bardziej szczegółowych prawa gospodarczego.

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się październiku co tydzień a następnie w lutym podczas 3 dniowego wyjazdu do Centrum Geologicznego UW w Chęcinach.

Strona przedmiotu
2200-1F024
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium ma przybliżyć problematykę skomplikowanego systemu danin publicznych związanych z zatrudnieniem, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i inne fundusze. Sygnalizuje problematykę pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych. Uwzględnia szczególną sytuację pracy za granicą oraz cudzoziemców zatrudnionych w Polsce, a także praktyczne aspekty funkcjonowania administracji publicznej powiązanej z pobieraniem danin publicznych (administracja skarbowa, ZUS). Unikalną cechą i znaczącą wartością dodaną zajęć jest ich interdyscyplinarny charakter i wyczerpujące oraz spójne przedstawienie tematyki niezwykle istotnej praktycznie.

Strona przedmiotu
2200-1F076
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium specjalizacyjne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)