Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DM-ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DM-ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
2700-L-DM-Z1FOKW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z przemianami w kulturze wizualnej jakie nastąpiły po pojawienia się fotografii i innych mediów bazujących na mechanicznym i elektronicznym zapisie obrazu. Słuchacze zapoznają się z rolą komunikatów obrazowych w życiu społecznym i poznają narzędzia estetyczne pozwalające na budowanie wypowiedzi wizualnych by służyły informowaniu, promocji i reklamie oraz tworzeniu swobodnych wypowiedzi w obszarze sztuki.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-Z1GADZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie gatunków i formatów medialnych obecnych w polskich mediach, więc zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w mediach elektronicznych formaty medialne.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-Z1MIKR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria pieniądza.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-Z1POPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 18 godzin
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o państwie, teorii prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego i cywilnego. Podstawowym kryterium doboru analizowanych pojęć i instytucji jest ich późniejsze wykorzystywanie w prawie prasowym i autorskim. Nadto celem przedmiotu jest wprowadzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej takich pojęć, jak państwo i jego formy, demokracja, suwerenność i praworządność.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-Z1PPRE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do dalszych studiów w obszarze komunikowania (w tym public relations), jak również wprowadzenie ich do zagadnień istotnych dla specjalistów PR na różnych etapach ich rozwoju zawodowego. Synteza teorii i praktyki w ramach „Podstaw public relations” – w połączeniu z innymi przedmiotami – ma ułatwić studentom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, w tym także na specjalności public relations i marketing medialny.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-Z1PRXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma pogłębić wiedzę o polskich mediach w przełomowym dla nich dwudziestym stuleciu. Część pierwsza zajęć poświęcona będzie analizie systemu prasy, rozwojowi radiofonii w XX- leciu międzywojennym, a także prasie lat wojny i okupacji hitlerowskiej. Część druga koncentruje się na polskich mediach w kraju i na emigracji po 1945 roku

Strona przedmiotu
2700-L-DM-Z1WZHP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-DM-Z1WZPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony jest przez 5 wykładowców. Każdy z nich prezentuje historę powszechną z innej perspektywy. Studenci wybirerają jaki zakres ich interesuje.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)