Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DM-DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DM-DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
2700-M-DM-D1EKME
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami rozwojowymi mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1FWPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1GNKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd głównych nurtów kultury od przełomu XIX/XX wieku do dziś uwzględnia zarówno elementarne uporządkowanie diachroniczne (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zmiany kulturowej), jak też analizy szczegółowe wybranych zjawisk kultury. Omówione zostaną również cechy podstawowych procesów kulturowych, wyodrębnianych i opisywanych w porządku myśli filozoficznej oraz wybranych paradygmatów estetycznych. Zajęcia ćwiczeniowe umożliwią studentowi samodzielną interpretację zjawisk kultury światowej i polskiej oraz pozwolą na rozumienie miejsca i perspektyw rozwoju tejże kultury we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1MEBM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone przedstawieniu technik i metod badań medioznawczych; dotyczących analizy produkcji, recepcji i efektów oddziaływania mediów (zob. http://www.lbm.uw.edu.pl/)

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1PRJE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu są wypowiedzi językowe tzw. usytuowane. W ramach przedmiotu omawiana jest teoria aktów mowy oraz mechanizmy kodowania i odkodowywania sensów ukrytych.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1PPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zorientowanie słuchaczy w przedmiocie prawa autorskiego, uświadomienie m, iż prawu temu podlegają utwory publicystyczne oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, a także na dozwolony użytek prywatny i publiczny z chronionych utworów. Niebagatelne znaczenie dla przyszłych dziennikarzy będzie mieć omówienie problematyki ochrony wizerunku oraz korespondencji i źródeł informacji.

Zajęcia pozwolą także na poznanie zasad sporządzania umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na różnych polach eksploatacyjnych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z przepisami prawnymi regulującymi funkcjono¬wanie radiofonii i telewizji, w szczególności zaś z zasadami funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, problematyką publicznej radiofonii i telewizji, a także z wymogami prawnymi, jakim winny odpowiadać programy radiowe i telewizyjne.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1PSYME
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawianie zagadnień związanych z: psychologia mediów jako nauka, rozwój psychologicznie zorientowanych analiz medialnych w perspektywie historycznej, percepcja a media, emocje a media, zachowania a media (zwłaszcza agresja i przemoc oraz strach/lęk).

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1SKOM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów podjęte zostaną naswtępujące kwestie:

Znaczenie mediów dla przemian kultury ludzkiej.

Funkcjonalna prezentacja teorii oddziaływania.

Modelujący wpływ procesów mediatyzacji na sferę publiczną i kulturę współczesną.

Funkcje mediów w życiu społecznym.

Media jako podstawa komunikowania się różnych grup społecznych.

Potencjalne i realne skutki cyfryzacji mediów.

Wykształcenie umiejętności świadomej i kompetentnej oceny miejsca i roli mediów w kształtowaniu życia społecznego i kreowaniu zmian kulturowych.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1TEOR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1WTZPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu "Współczesne trendy i zjawiska w public relations" jest zaprezentowanie profesjonalnej praktyki public relations (głównie na najważniejszych rynkach światowych i w Polsce) i przegląd najnowszych badań tej dyscypliny. Takie połączenie perspektywy biznesowej i akademickiej służy zapoznaniu uczestników ze zróżnicowanymi tematami, które mogą zainteresować przyszłych konsultantów public relations, kandydatów na badaczy tej dyscypliny i pozostałych studentów, którzy obecnie albo w przyszłości będą mieć kontakt z działaniami public relations.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-D1ZISI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma zapoznać się z technologicznymi aspektami pracy dziennikarza. Powinien poznać narzędzia cyfrowej komunikacji oraz dystrybucji informacji, gromadzenia i wyszukiwania danych z sieci. Podstawy funkcjonowania i usług internetu.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)