Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatoria fakultatywne IKP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Kultury Polskiej)

Jednostka: Instytut Kultury Polskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatoria fakultatywne IKP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3002-KON2023K4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą prezentacji i analizie kilku pól problemowych związanych z płodnością i reprodukcją, które są obecnie przedmiotem kulturowych sporów i w związku z tym obszarem wzmożonej społecznej refleksyjności. Przyjrzymy się sposobom rozpoznawania potrzeb różnych grup społecznych, definiowania problemów i tworzenia instytucji dążących do ich rozwiązywania.

Będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak leczenie niepłodności i zarządzanie płodnością, strategie prokreacyjne osób GSD, działania pro-choice i pro-life, sposoby radzenia sobie z porażkami i problemami związanymi z reprodukcją. Narzędziami, które wykorzystamy do namysłu i poddamy krytycznej refleksji, będą koncepcje praw reprodukcyjnych i sprawiedliwości reprodukcyjnej. Analizę tekstów uzupełnią warsztaty z zaproszonymi gośćmi i gościniami – ekspertkami i aktywistami. Osoby studiujące są zachęcane do współtworzenia programu zajęć i warsztatów.

Strona przedmiotu
3002-AFA23 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wykładowe połączone z projekcją filmów, podczas których studenci zapoznają się ze zjawiskami awangardy od lat 40. do 2000. Przybliżają tradycję kina awangardowego, amatorskiego, związków sztuki z codziennym życiem, wykorzystanie filmu, aby oddać głos nieuprzywilejowanym grupom. Kładą nacisk na ujęcia teoretyczne i wskazują współczesne filmy dokumentalne, których autorzy posługują się językiem wypracowanym na gruncie awangardy. Osoby zapisane na zajęcia otrzymają bezpłatnie publikację w formie e-booka, która ukaże się w grudniu.

Wykładowcy i wykładowczynie: dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, dr Paulina Haratyk, dr Anna Konik, Magda Lipska, dr Krystyna Mazur, Daniel Muzyczuk, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Agata Pyzik, dr Gabriela Sitek

Warunkiem udziału jest wykupienie karnetu (120 zł). Zajęcia rozpoczynają się 17 października. Odbywają się we wtorki w kinie Elektronik (gen. Józefa Zajączka 7)

Koordynatorka: g.sitek@uw.edu.pl

Szczegóły: www.akademiadokumentalna.pl

Strona przedmiotu
3002-KON2023K35 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego coraz wyraźniej rysuje się konieczność przebudowy dominującego obecnie modelu ekonomiczno-społecznego, opartego na wzroście. Idee takie jak postwzrost (dewzrost, degrowth) zdobywają coraz większą popularność, inspirują liczne inicjatywy społeczne, ale też budzą kontrowersje. Na zajęciach porozmawiamy o różnych alternatywnych modelach społeczno-ekonomicznych, które mogą stanowić odpowiedź na kryzys klimatyczno-ekologiczny.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K25 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą prezentacji i analizie kilku pól problemowych związanych z seksualnością, które są obecnie przedmiotem kulturowych sporów, obszarem intensywnych działań sensotwórczych oraz wypracowywania nowych strategii politycznych. Będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak edukacja seksualna i ciałopozytywność, praca seksualna, życie seksualne osób GSD (transpłciowość, aseksualność, homoseksualność), przemiany polskiej seksuologii, coaching seksualny. Analizę tekstów uzupełnią warsztaty z zaproszonym gośćmi – ekspertami i aktywistami zaangażowanymi w działania polityczne i społeczne. Studenci/tki są zachęcani do współtworzenia programu zajęć i warsztatów.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K12 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone pogłębionej teoretycznej refleksji o tańcu

Strona przedmiotu
3002-KON2023K11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będzie nas interesował polityczny – w szerokim rozumieniu tego słowa – wymiar działania w przestrzeni publicznej w czasach współczesnych.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K24 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym może być prawo, jeśli uznamy odpowiedź „zbiorem przepisów” za ograniczającą? Czy jest ono raczej instrumentem sprawowania władzy i dyscyplinowania społeczeństwa, czy też narzędziem emancypacji i ochrony jednostek przed nadużyciami silniejszych? I wreszcie – co ma wspólnego Kodeks z dramaturgią, a sala sądowa z teatrem?

W czasie kursu postaramy się spojrzeć na prawo i towarzyszące mu praktyki społeczne szerzej, niż tylko przez pryzmat przepisów. Przewodnikami w tej refleksji będą przede wszystkim teorie krytyczne oraz teoria aktora-sieci. Punktem wyjścia zaś – różne postawy, jakie aktor społeczny może przyjąć wobec prawa. Obok „przestrzegania”, będzie to także „omijanie”, „nieposłuszeństwo”, „nadużywanie”, czy „korzystanie z luk”. Tematy, które dzięki temu podejściu poruszymy będą leżały blisko bardzo aktualnie palących zjawisk społecznych takich jak kryzys humanitarny czy reprywatyzacja. Zaproponowane zostaną również teksty kultury, które poszerzą obraz o kulturę popularną.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K14 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przyjrzenie się, w jaki sposób muzyka klasyczna jest prezentowana w filmie, zwłaszcza w kinie artystycznym. Będą nas interesowały dzieła, które w ciekawy sposób problematyzują temat muzyki poważnej w kontekście kultury współczesnej.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K16 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone afrohaitańskiemu kultowi posesywnemu vodou oraz wyobrażeniom zbiorowym na temat zonbi, rozpatrywanym z jednej strony w kontekście kultury haitańskiej, a z drugiej - kultury popularnej (voodoo i zombie). Dwa centralne tematy to: po pierwsze - fenomen transu rytualnego i owładnięcia przez duchy zwane lwa, po drugie - praktyki tajnych stowarzyszeń. Celem zajęć jest relatywizacja treści kultury ze względu na ich kontekst społeczno-kulturowy. Uczestnicy uchwycą różnicę między kulturą popularną a tradycyjnymi praktykami performatywnymi, a przy tym opanują umiejętność analizy semiologicznej i analizy performatycznej. Nauczą się odróżniać widowisko od performansu.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie szeroko pojętej myśli ekologicznej, prezentującym nie tyle ekologię jako osobną dyscyplinę akademicką, ile ekologie rozumiane jako różne narracje dotyczące relacji pomiędzy ludźmi a środowiskiem, pomiędzy tym co ludzkie i pozaludzkie. Wychodząc od ujęć historycznych i klasycznych, jak też tych krytycznych i posthumanistycznych, przyjrzymy się problemom związanym z konceptualizacji miejsca człowieka w świecie oraz samej kategorii „natury”. Założeniem zajęć jest, że będą one oparte nie tylko na analizie tekstów teoretycznych, ale także dzieł wizualnych, performatywnych, filmu, czy konkretnych zjawisk oraz praktyk.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K18 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest analiza wybranych utworów literatury światowej XX wieku prowadzona za pomocą metod antropologicznych i kulturoznawczych, co znaczy, że teksty będące przedmiotem dyskusji nie będą odczytywane wyłącznie jako teksty literackie, lecz również jako świadectwa rozmaitych sytuacji kulturowych, w których powstawały i które wpłynęły na ich jakości literackie.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mówiące maszyny, roboty, komputery, samochody i statki kosmiczne, od lat towarzyszą fantazjom o nowoczesności i przyszłości, a płynna rozmowa z urządzeniem cyfrowym, przypominająca rozmowę z innym człowiekiem wyznacza horyzont wyobrażeń o narodzinach sztucznej inteligencji. Jednocześnie interfejs głosowy, rozmawianie z maszyną i dyktowanie poleceń, które pojawiają się na ekranie, stanowią coraz ważniejszą część naszej komunikacyjnej, cyfrowej codzienności.

Konwersatorium stawia sobie za cel przyjrzenie się przemianom praktyk kulturowych, których istotnymi składankami stają rozmowy z maszynami.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K19 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest historii polityk mieszkaniowych, architekturze mieszkaniowej i praktykom życia codziennego lokatorów mieszkań w Polsce z odniesieniem do globalnych procesów.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K30 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na dyskusji o wybranych filmach polskich z lat 80, które studenci oglądają wcześniej w domu. Założeniem jest powiązanie ówczesnej produkcji filmowej z tłem społecznym, politycznym i gospodarczym epoki. Domniemana "słabość" polskiego kina tamtej dekady będzie jedną z głównych kategorii interpretacyjnych.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K8 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy i poświęcone są różnym przejawom kinofilii, traktowanej zarówno jako zjawisko historyczne, jak i charakterystyczne dla najnowszych praktyk z obszaru mediów społecznościowych i sztuki nowych mediów. Podczas kilku pierwszych zajęć będziemy pracować na tekstach, zastanawiając się nad historycznymi i kulturowymi kontekstami kinofilii oraz nad możliwym teoretycznym umocowaniem tego zjawiska. Ustalenia teoretyczne i historyczne zostaną następnie skonfrontowane z analizą konkretnych strategii kinofilskich. Pomogą nam w tym z jednej strony spotkania z zaproszonymi gośćmi (m.in. krytykami/krytyczkami filmowymi, artystkami/artystami, animatorkami/animatorami kultury filmowej), z drugiej - prezentacje przygotowane przez studentki i studentów. Głównym celem zajęć jest odpowiedź na pytanie nie o to, za co kochamy kino, ale - w jaki sposób tę miłość wyznajemy i praktykujemy.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K13 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w kluczowe zagadnienia związane z choreografią. Rozumieć ją będziemy nie tylko jako praktykę artystyczną, lecz szeroko: jako komponowanie ruchu w czasie i przestrzeni.

Taka perspektywa ujmuje choreografię zarówno jako praktykę cielesną, jak i społeczną. Będzie ona obecna w dyskusjach na temat teorii oraz praktyk (współczesnych i historycznych), a dotyczyła będzie zarówno podmiotów ludzkich jak i więcej-niż-ludzkich.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K39 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone dla osób zainteresowanych refleksją (post)kolonialną, zwłaszcza w odniesieniu do mechanizmów warunkujących wyłanianie się i funkcjonowanie nowoczesnych tożsamości/podmiotowości. Zajęcia łączą perspektywę teoretyczną z analizą wybranych tekstów kultury.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K9 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone dla osób zainteresowanych historią dziewiętnastowiecznej fotografii i relacjami władzy, które wytwarza użycie aparatu fotograficznego. Będziemy skupiać się fotografiach i praktykach fotografowania w odniesieniu do wytwarzania nowoczesnego porządku społecznego (w perspektywie polskiej i europejskiej).

Strona przedmiotu
3002-KON2023K6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przełomie XIX i XX wieku istniał już telegraf, telefon i kinematograf,

ale – wbrew potocznym ujęciom medioznawczym – znaczenie tych

wynalazków w życiu codziennym było minimalne. Realne życie –

indywidualne i społeczne – toczyło się „w” i „dzięki” analogowej SIECI

komunikacji pocztowej, która zaczęła masowo wykorzystywać

fotograficzne karty ilustrowane.

Zajęcia opierać się będą na archiwalnych materiałach z epoki (głównie

francuskich). Ich analiza pozwoli, jak sądzę, na istotną „rekonfigurację”

wielu aspektów „modernizmu na co dzień”, zwłaszcza zaś

charakterystycznych dla tej epoki praktyk obrazowych.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K7 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium będzie poświęcone twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego, jednego najwybitniejszych reżyserów w historii kina światowego.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K41 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozpoznanie i interpretacja funkcji oraz form obecności maski, rozumianej jako przedmiot materialny, we współczesnej kulturze europejskiej i polskiej. Jednym z celów konwersatorium jest poddanie weryfikacji potocznego przeświadczenie, że maska – wskutek sekularyzacji i desakralizacji w warunkach standaryzacji i globalizacji kultury – straciła swoje znaczenie „pierwotnego narzędzia człowieka” (Kerényi) i stała się jedynie egzotyczną ozdobą, zabawką, eksponatem muzealnym. Chodzi zatem o zakwestionowanie przekonania o współczesnej degradacji bądź marginalizacji maski, równocześnie zaś o przyjrzenie się przykładowym artefaktom, ich funkcjom i znaczeniom.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z najmłodszymi rocznikami osób tworzących w języku polskim literaturę piękną (poezję i prozę fabularną). Ponieważ najmłodszym twórcą jednoznacznie uznanym w ogólnym polu literackim jest Tomasz Bąk, rocznik 1991, za graniczną datę urodzenia przyjąłem rok 1992. Najmłodszy omawiany poeta urodził się w roku 2004. Zamierzam traktować literaturę przede wszystkim jako ekspresję aktualnych tendencji kulturowych. Celem pomocniczym jest przećwiczenie umiejętności dyskusji o literaturze nieposiadającej jeszcze opracowań historycznoliterackich, a co najwyżej omówienia krytyczne.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K20 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Objazd jest skierowany do studentów/tek wszystkich lat, niezależnie od stopnia i odbytych kursów, jest też przedmiotem polecanym osobom zainteresowanym tematyką studiów miejskich.

Objazd naukowy odbywa się w terenie w trakcie kilkudniowego (zwykle trzy-, czterodniowego) wyjazdu, poprzedzonego spotkaniem merytorycznym. Podobne spotkanie odbywa się również po objeździe. Objazd jesienny (organizowany w semestrze zimowym, zwykle w październiku) ma najczęściej charakter miejski, a wiosenny (w semestrze letnim, zwykle w końcu kwietnia lub na początku maja) – regionalny albo mikroregionalny.

IKP finansuje organizację objazdu - uczestniczki i uczestnicy ponoszą tylko niewielką część kosztów codziennych, m.in. związanych z wyżywieniem.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K40 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3002-KON2023K31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Centralnym zagadnieniem, dyskutowanym na zajęciach, będzie kwestia biologicznej reprodukcji człowieka i jej kulturowego wyobrażenia, wobec zmian technicznych i postępów w nauce.

Będziemy zadawać pytania o zmieniające się relacje między biologią a techniką i o ich naukowe, popularne i artystyczne reprezentacje. Rozważymy też kulturowe wyobrażenia rodzicielstwa (przede wszystkim w odniesieniu do ciała rodzicielskiego) i pozycję dziecka w kulturze.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K29 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przyjrzenie się etapom i obszarom procesów emancypacyjnych, które wpływały na zmianę sytuacji kobiet w Polsce w XIX i XX w.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K17 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium łączy cechy warsztatu krytycznego oraz refleksję nad

specyfiką twórczości współczesnych polskich artystów deklarujących

przywiązanie do światopoglądu prawicowego i poparcie dla zjawiska zwrotu

narodowo-katolickiego w polskiej polityce określanego publicystycznie

mianem „dobrej zmiany”.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K38 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, prowadzone w formie warsztatowej, będą poświęcone analizie sztuki operatorskiej kilku najwybitniejszych operatorów w historii polskiego kina oraz nawiązaniom do ich dokonań we współczesnych polskich filmach fabularnych, realizowanych przez nowe pokolenie operatorów filmowych.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K36 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są kontynuacją cyklu wykładów poświęconych różnym wymiarom kryzysu klimatycznego, organizowanego w Instytucie Kultury Polskiej od 2019 roku.

Strona przedmiotu
3002-KON2023K10 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przyjrzenie się, w jaki sposób kształtujące się nowe języki artystyczne wpływały i wpływają na powstające teorie teatru i – szerzej – na refleksję humanistyczną. Będzie to próba opowiedzenia metahistorii polskiego teatru XX i XXI wieku, w której działania artystyczne pozostają w silnym i nierozerwalnym splocie z dyskursem krytycznym i akademickim. Chcemy zastanowić się, w jaki sposób ustanawiane były – w perspektywie artystycznej i badawczej – kluczowe dla polskiego teatru XX i XXI wieku zjawiska, takie jak np. awangarda czy polityczność oraz jak kształtował się język opisu nowych zjawisk w teatrze. Przedmiotem zainteresowania będzie również dyskurs kształtujący myślenie o teatrze jako sztuce (m.in. dotyczący aktorstwa) i jako medium społecznym.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)