Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Kultury Polskiej)

Jednostka: Instytut Kultury Polskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
3002-2SEM2023F1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka seminarium oscyluje wokół współczesnych badań jakościowych w dobie szybkich przemian środowiska medialnego oraz szeroko pojętej cyberkultury: praktyk kulturowych związanych z rozwojem mediów społecznościowych i cyfrowo zapośredniczonych sposobów komunikacji.

Celem seminarium jest umożliwienie studentom opracowania planu badawczego, zgromadzenia bibliografii oraz przemyślenia różnych perspektyw badawczych, zarówno w tzw. terenie wirtualnym jak i realnym.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2024F4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią kontynuację seminarium rozpoczętego w roku akademickim 2023/2024. Otwarte są dla nowych osób zainteresowanych badaniami kultury współczesnej za pomocą narzędzi jakościowych, w szczególności tworzeniem danych wywołanych.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2023F2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie poświęcone badaniu kultury wizualnej, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji tożsamości w różnych mediach wizualnych.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2023F4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminiarium magisterskie dla studentów drugiego roku studiów magisterskich. Osią

seminarium będzie wspólne przygotowywanie i omawianie rozdziałów prac magisterskich

oraz dyskusja nad lekturami i tekstami źródłowymi związanymi z ich tematyką

Strona przedmiotu
3002-2SEM2024F2
Kultury nowych mediów (od 2024-10-01)
brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie osób w nim uczestniczącym do napisania prac magisterskich mieszczących się w obrębie kulturoznawczej refleksji nad mediami wizualnymi (kinem, telewizją, mediami cyfrowymi) oraz wsparcie ich w procesie pisania.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2024F3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma przygotować do napisania pracy magisterskiej, której tematyka dotyczy szeroko rozumianej relacji pomiędzy narracjami historycznymi a pamięcią zbiorową, również w jej wymiarze lokalnym. Przedmiotem analiz mogą być przekazy o przeszłości historycznej, jej obrazy i upamiętnienia. Na seminarium zajmować nas będzie zarówno to, jak konstruowana jest historia akademicka, jak i to, w jaki sposób wytwarzana jest pamięć zbiorowa o przeszłości. Przedmiotem namysłu będą zróżnicowane praktyki pamięciotwórcze i ich wytwory, na przykład wystawy muzealne, narracje literackie i filmowe, pomniki oraz inne formy upamiętnień. Istotne przy badaniu tego typu zjawisk będzie uwzględnienie relacji władzy, czyli – inaczej mówiąc – relacji między podmiotami wytwarzającymi określony obraz przeszłości a podmiotami, które ten obraz uwewnętrzniają, współkonstruują lub na różne sposoby kontestują, na przykład organizując kontrupamiętnienia czy konstruując kontrnarracje.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2024F1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie przeznaczone dla studentów drugiego roku studiów magisterskich. Zajęcia stanowią kontynuację seminarium rozpoczętego w roku akademickim 2023/2024. Grupa jest otwarta dla nowych osób zainteresowanych tematyką praktyk językowych i szerzej - komunikacyjnych w kulturze współczesnej: badaniem instytucji, narracji, dyskursów i mediów współczesnej logosfery.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2023F5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie poświęcone przede wszystkim problematyce związanej z szeroko rozumianą teatralnością i performatywnością w jej wymiarze artystycznym i społecznym. Na tym etapie pracy seminaryjnej program zajęć jest elastyczny i związany przede wszystkim z problematyką przygotowywanych prac. W polu zainteresowań znajdują się szczególnie kwestie, które dotyczą reprezentacji i statusu ciała oraz tożsamości, jak też kategorii normy i nienormatywności.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2024F5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie przeznaczone dla studentów drugiego roku studiów magisterskich. Zajęcia stanowią kontynuację seminarium rozpoczętego w roku akademickim 2023/2024. Grupa jest otwarta dla nowych osób zainteresowanych tematyką władzy/oporu, tożsamości i ciała, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk artystycznych, widowisk kulturowych i szeroko rozumianych performansów społecznych.

Strona przedmiotu
3002-2SEM2023F3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)