Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia podyplomowe Polonistyka Dla Nauczycieli (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej)

Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia podyplomowe Polonistyka Dla Nauczycieli
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022
3007-SP-PDN-KSJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji z zakresu kształcenia językowego.

W trakcie zajęć omawiane są różnice między szkolnym a akademickim ujęciem poszczególnych zagadnień z wiedzy o języku oraz rozwijane umiejętności potrzebne nauczycielowi poloniście do realizacji celów dydaktycznych związanych z kształceniem językowym (rozwijaniem świadomości językowej oraz umiejętności wypowiadania się uczniów w mowie i piśmie).

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-LED brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie przyszłych nauczycieli języka polskiego do prowadzenia lekcji poświęconych literaturze epok dawnych w naturalnych dla niej kontekstach: filozofii, sztuki, historii, obyczajowości i duchowości.

Głównym przedmiotem pracy będą teksty zamieszczone w najnowszej Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz średniej.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-XIX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma zapoznać studenta z reprezentatywnymi prądami, konwencjami i dziełami polskiej literatury romantycznej 1820-1864, rozpatrywanej w powiązaniu z krajowymi i zagranicznymi kontekstami kulturalnymi, historycznymi i cywilizacyjnymi okresu.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-XXI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są literaturze polskiej XX i XXI wieku oraz innym tekstom kultury ważnym z punktu widzenia dydaktyki szkolnej. Program porządkowany został perspektywie historycznoliterackiej oraz semiotycznej. Szczególna uwaga została położona na te zjawiska w literaturze i kulturze, które znalazły swój wyraz w podstawie programowej dla II, III i IV etapu edukacyjnego.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-XXI-I brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są literaturze polskiej XX i XXI wieku oraz innym tekstom kultury ważnym z punktu widzenia dydaktyki szkolnej. Program porządkowany został perspektywie historycznoliterackiej oraz semiotycznej. Szczególna uwaga została położona na te zjawiska w literaturze i kulturze, które znalazły swój wyraz w podstawie programowej dla II, III i IV etapu edukacyjnego.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-MJL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodyka języka polskiego w liceum przygotowuje studentów do pracy nauczyciela-polonisty w szkołach ponadgimnazjalnych. Punktem wyjścia przedmiotu jest założenie, że dobry nauczyciel to przede wszystkim dobry czytelnik i sprawny interpretator oraz sprawny stylista, który umie podzielić się swą pasją lekturową z uczniami, zachęcić ich do samodzielnego sięgania po teksty literatury pięknej, a także wykształcić w nich sztukę twórczej lektury (tj. nakierowanej na – możliwie najbardziej samodzielną – interpretację tekstu) oraz umiejętności wszechstronnego wypowiadania się – w mowie i piśmie – w różnych odmianach i stylach polszczyzny

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-MJP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problemami kształcenia językowego i literacko-kulturowego w szkole podstawowej; rozwijają

umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i

pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej. Ponadto zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii multimedialnych w pracy na lekcji oraz w warsztacie nauczyciela polonisty.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-PR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-PJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opanowanie podstawowych wiadomości z metodologii badań polonistycznego językoznawstwa diachronicznego, wiedzy na temat rozwoju języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w płaszczyźnie fonetycznej i leksykalnej (historia wewnętrzna) oraz wiedzy o zewnętrznojęzykowych (społecznych, kulturalnych, oświatowych, politycznych) uwarunkowaniach rozwoju polszczyzny.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-SD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone różnym aspektom życia codziennego w XIX w. zarówno mody jako zjawiska kulturowego, jak również wyposażenia wnętrz, podróży, etc. Prześledzona na nim zostanie ewolucja jaka dokonała się w życiu codziennym na przestrzeni „pięknego wieku” i specyfice omawianych zjawisk (ze względów politycznych) na ziemiach polskich

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-SEM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język – media - kultura

Przedmiotem seminarium dyplomowego będą tytułowe język, media i kultura rozpatrywane w perspektywie mediolingwistycznej, która pozwala na całościowe przyglądanie się zmianom zachodzącym we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-WPT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom podstawowych narzędzi analizy i interpretacji tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej przedmiotu język polski na wszystkich etapach kształcenia. Tematem będą przede wszystkim zagadnienia dotyczące fabuły, narracji, budowy wiersza, fonetycznego i składniowego ukształtowania wypowiedzi poetyckiej oraz tropów. Zajęcia będą miały praktyczny, warsztatowy charakter, wymagający od uczestników aktywnego udziału w analizowaniu utworów literackich.

Strona przedmiotu
3007-SP-PDN-WJP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zaznajamia z zagadnieniami leksykalnymi oraz składniowymi widzianymi z perspektywy opisowej i poprawnościowej

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)