Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok II st. Muzykologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok II st. Muzykologia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3106-HITEM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z wybranymi koncepcjami teoretyczno-muzycznymi od XVIII do XX wieku.

Strona przedmiotu
3106-POWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-PPS1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca pisemna związana z tematyką pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
3106-PPS2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca pisemna związana z tematyką pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
3106-PPS3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca pisemna związana z tematyką pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-II
Pracownia II (od 2024-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-III
Pracownia III (od 2024-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracownia prowadzona zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-IV
Pracownia IV (od 2024-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-PRAC-V
Pracownia V (od 2024-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badawczą związaną z profilem istniejącego do końca 2020 roku Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki oraz głównymi nurtami badań podejmowanych przez jego pracowników.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPAL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Plan zajęć dostosowywany do zainteresowań biorących w nich udział studentów. Uczestnicy seminarium koncentrują się na przygotowaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej, przedstawiają w formie ustnej i pisemnej wyniki kolejnych etapów własnych badań nad wybranym przedmiotem, biorą udział w dyskusjach nad zagadnieniami prezentowanymi przez inne osoby.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPAGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej antropologii muzyki. Poza indywidualną pracą z Dyplomantami oraz pracą w niewielkich grupach, planowane są spotkania z udziałem wszystkich uczestników seminarium oraz zaproszonych gości.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPARK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium poświęcona jest historii muzyki europejskiej i polskiej w wiekach XVII, XVIII i XIX. Możliwe wydaje się też rozszerzenie tego zakresu o zagadnienia nowsze, szczególnie jeśli odnosiłyby się one w różny sposób do muzyki wyżej wskazanych epok lub jej funkcjonowania w teraźniejszości. Podejmowany profil badawczy obejmować może kwestie źródłowe, analityczne (wybrane dzieła, dorobki twórcze, formy i gatunki muzyczne) oraz perspektywę szeroko pojętej kultury muzycznej.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPIB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium koncentruje się na historii muzyki europejskiej i uprawianej w Polsce do roku 1850, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących źródeł, repertuaru i aspektów kulturoznawczych.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny seminarium obejmuje muzykę XX i XXI wieku (np. źródła, style, gatunki, życie i kultura muzyczne, twórczość kompozytorska), a także problematykę teoretyczno-analityczną oraz metodologiczną.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzone zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Strona przedmiotu
3106-SEMKNACH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczące problematyki muzyki XIX-XXI w. ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej. Literatura oraz zakres poruszanych zagadnień dostosowane są do tematu pracy.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium zasadniczo ma być poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom z historii oraz estetyki muzyki nowożytnej (zarówno powszechnej, jak i polskiej, po roku 1600), dalej kwestiom źródłowym lub analitycznym. W zależności od potrzeb mogą też być podejmowane zagadnienia z wielorako rozumianej współczesnej kultury muzycznej (w tym np. problemy wykonawstwa) i współczesnego życia muzycznego.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą zagadnienia ogólnej metodologii pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad konstruowania tekstu naukowego.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zapraszam wszystkich zainteresowanych kulturą muzyczną nowożytnej Europy (XVI-XVIII w.). Oferuję opiekę nad pracami - licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi - poświęconymi w szczególności kwestiom źródłoznawczym, repertuarologicznym i kulturoznawczym. W zespole seminarium dyskutujemy rozmaite konteksty tradycji muzycznej, m.in. biografistyczne, ideowe, religijne, estetyczne i społeczne. W zakresie naszych zainteresowań mieszczą się również relacje zachodzące pomiędzy kulturą muzyczną a jej literackim obrazowaniem oraz tzw. filologia muzyczna, obejmująca nie tylko tekst nutowy, ale także towarzyszące mu parateksty.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPMG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje do napisania pracy licencjackiej i/lub magisterskiej. W szerokim sensie zgodne jest z profilem Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej. W węższym zakresie - skupia się na różnorodnych aspektach kultur muzyki popularnej.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone kulturze muzycznej XVIII wieku. Omawiane będą zagadnienia związane przede wszystkim z utworami kompozytorów niemieckich z kręgu Johanna Sebastiana Bacha, a także problem handlu książką muzyczną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli oficyny Estienne’a Rogera w rozpowszechnianiu włoskich i francuskich muzykaliów na gruncie niemieckim. Zajęcia będę również dotyczyć problemów metodologicznych: począwszy od filologii muzycznej, przez krytykę źródeł, aż po hermeneutykę muzyczną.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPZE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wsparcie ich uczestników w przygotowaniu prac dyplomowych w zakresie zainteresowań badawczych prowadzących seminarium, a szczególnie dotyczących: muzyki tradycyjnej, obecności muzyki tradycyjnej w twórczości kompozytorskiej i muzyce popularnej, muzyce mniejszości, muzyki pozaeuropejskiej, miejsca muzyki we współczesnym społeczeństwie, muzycznych zjawisk granicznych, tańca tradycyjnego i historycznego, związków muzyki i tańca.

Strona przedmiotu
3106-1TI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, przydatnych w pracy muzykologa.

Strona przedmiotu
3106-1TQ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie udziału muzyki w procesach kulturotwórczych. Szczególny nacisk położony jest na interdyscyplinarne ujęcie zjawisk muzycznych z uwzględnieniem metod i perspektyw charakterystycznych dla różnych dziedzin nauki.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)