Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3700-AL-MPO-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest dorobkowi amerykańskiego historyka, socjologa i badacza miasta Lewisa Mumforda. Podczas zajęć omówiona zostanie historia kształtowania się miast oraz problematyka współczesnego projektowania urbanistycznego, którym badacz przyglądał się przez ponad dziewięć dekad swojego życia. Mumford, urodzony w 1895 roku w Nowym Jorku, był bezpośrednim świadkiem przemian architektonicznych i społecznych, jakie zachodziły w miastach Zachodu. Dużą część swoich prac poświęcił opisywaniu doświadczenia zamieszkiwania w przestrzeniach silnie zurbanizowanych, wpływowi architektury i techniki na jakość i komfort życia oraz kluczowej roli natury w dobrostanie człowieka.

Podczas kursu przeanalizujemy sposób patrzenia na miasto, jaki proponował Mumford i skonfrontujemy go także z teoriami współczesnymi oraz zestawimy z konkretnymi przykładami przestrzeni Warszawy i Nowego Jorku. Centralną osią rozważań będzie pojęcie organiczności, które występuje w pracach Mumforda.

Strona przedmiotu
3700-AL-BP-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Konwersatorium jest pokazanie literackiej figury potwora (chtoniczne bestie, ogry, wampiry, obcy przyjmujący postać sobowtórów ludzi, strzygi, mutanci, itd.) i rozmaitych ról, jakie tradycja potworności narzuca w kulturze współczesnej. Figura potwora służyć będzie rozważaniom nad transgresyjną naturą stworzeń „pomiędzy” człowiekiem a zwierzęciem, cywilizacją a przyrodą, świadomością i nieświadomością, Ziemią a innymi planetami, życiem a śmiercią. Choć część omawianych na Konwersatorium tekstów literackich powstała w epokach dawnych (średniowieczny epos, powieść gotycka i końca XIX wieku), to zajmiemy się przede wszystkim współczesnym odczytaniem dawnych tekstów – spojrzymy np. na Beowulfa przez pryzmat eseju autorstwa J.R.R. Tolkiena, a na Draculę w kontekście opowiadań Angeli Carter.

Strona przedmiotu
3700-AL-EKSD-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przyjrzymy się ekofikcji (ang. ecofiction) jako sposobowi opowiadania historii, ale także konstruowania obiektów i przestrzeni spekulatywnych. Będziemy zastanawiać się nad tym, co alternatywne scenariusze dotyczące ekologii i zmian w środowisku mówią nam o teraźniejszości i przyszłości. Zapoznamy się także z pracami tworzonymi przez artystów i projektantów, które negocjują granicę między fikcją, a naukami przyrodniczymi i technologią.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: ekofikcja, ecovention, dizajn spekulatywny

Strona przedmiotu
3700-AL-EB-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych z teorią ewolucji i historią życia na Ziemi. Poruszane też będą zaganienia związane z odbiorem społecznym teorii ewolucji i jej krytyką.

Strona przedmiotu
3700-AL-JUS-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z twórczością Kima Stanleya Robinsona, ze szczególnym uwzględnieniem powieści, których głównym tematem jest rozwiązanie problemów związanych z kryzysem klimatycznym. Omawiane utwory będą analizowane w szerszym kontekście zjawisk takich jak cli-fi, utopia, utopia krytyczna, wyobcowanie poznawcze oraz pro-ekologiczne ruchy społeczne.

Strona przedmiotu
3700-AL-KDS-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest pokazanie jak od 150 lat teoria ewolucji wpływa na kulturę popularną, a zwłaszcza inspiruje twórców literatury fantastycznej Podczas zajęć będziemy czytać zarówno teksty literackie z przełomu 19. i 20. wieku (Herbert George Wells, Arthur Conan Doyle) jak i utwory dwudziestowiecznych pisarzy sięgających niekiedy po konwencję science fiction (Kurt Vonnegut, Doris Lessing, William Golding). Omówimy także przykładowe fantazje twórców literatury neowiktoriańskiej (John Fowles, John Darnton, Tracy Chevalier). Kontekstem dla naszych rozważań będą poświęcone teorii ewolucji i biografii jej twórcy teoretyczne teksty pisane od lat 70. ubiegłego wieku autorstwa m.in. Billa Brysona, Richarda Dawkinsa i Edwarda O Wilsona.

Strona przedmiotu
3700-AL-KHS-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do nurtów, zagadnień i pojęć rozwijanych w ramach tzw. humanistyki środowiskowej. Rozpoczniemy od ujęcia genealogicznego, badając jak doszło do “zazielenienia” humanistyki, a także zastanowimy się nad rolą humanistyki w dobie kryzysu klimatyczno-środowiskowego, sytuując różne rozgałęzia humanistyki środowiskowej w kontekście badań nad epoką Antropocenu. Po wstępnym rozpoznaniu pola badawczego, przyjrzymy się kolejno kierunkom łączonym z pojęciem humanistyki środowiskowej, zastanawiając się zarazem, czy stanowią one jej część.

Strona przedmiotu
3700-AL-KMPZL-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na interesujących, ważnych i czasami kontrowersyjnych przykładach będą służyć omówieniu zagadnienia, czy jest możliwa komunikacja pomiędzy człowiekiem i zwierzętami: towarzyszącymi, dzikimi, w tym niebezpiecznymi. Zajęcia będą poświęcone zgłębianiu interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy zajmującej się porozumiewaniem się zwierząt. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak komunikują się zwierzęta w obrębie jednego gatunku (komunikacja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (komunikacja międzygatunkowa) oraz zastanowimy się, czy w relacji człowiek – zwierzę(ta) zachodzi porozumienie korzystne dla obu stron, czy celem tej komunikacji może być stworzenie wspólnoty komunikacyjnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-MOI-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówimy różne historyczne i współczesne koncepcje miasta-ogrodu oraz miasta zintegrowanego z przyrodą. Na przykładzie Warszawy i Nowego Jorku będziemy także dyskutować nad tym, jak konkretne instytucje i oddolne ruchy (NGO, grupy nieformalne) kształtują przestrzeń miejską tworząc takie inicjatywy, jak: zrzeszenia społecznych opiekunów drzew, bazy danych dotyczące bioróżnorodności, banki nasienne, ogrody społecznościowe, farmy miejskie, wymienniki roślin, itd.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: studia miejskie, praktyki społecznościowe, partycypacja, nauka obywatelska (citizen science)

Strona przedmiotu
3700-AL-MGZL-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie dwudziestowiecznych i dwudziestopierwszowiecznych koncepcji zdefiniowania granicy pomiędzy zwierzętami i ludźmi. Wytyczanie i sondowanie takiej granicy – często w drodze prowokacji – jest domeną literatury fantastycznej (G. H. Wells, Pierre Boulle, Angela Carter, Olga Tokarczuk i wielu innych), zaś popularyzatorzy nauki i zainteresowani przyrodoznawstwem kulturoznawcy opisują jej redefiniowanie w tekstach popularnonaukowych. Prześledzimy teksty, w których występuje motyw „dzikich” dzieci wychowanych przez zwierzęta, historii alternatywnej, w której to naczelne stworzyły cywilizację techniczną, „uczłowieczania” zwierząt w laboratoriach oraz na poły magicznych przemian w istoty ludzkiej w zwierzę. Przyjrzymy się definicjom człowieka w opozycji do zwierząt i opisom procesu powstawania samoświadomości.

Strona przedmiotu
3700-AL-NBZ-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W obliczu doświadczanych zmian klimatu znaczenia nabiera tematyka ekologiczna, a więc namysł nad związkami człowieka z naturą na przestrzeni dziejów oraz skutkami ludzkiego bytowania na Ziemi jako podsystemu globalnej biosfery. Aby zrozumieć przeszłość i wyobrazić sobie przyszłość, spojrzymy na zagadnienia ekologiczne z perspektywy różnych dyscyplin (ekonomia, socjologia, nauki o klimacie, językoznawstwo). Przeanalizujemy ewolucję naszego stosunku do natury, a także języka stosowanego do opisu rzeczywistości na podstawie wybranych tekstów, w tym reportaży literackich.

Strona przedmiotu
3700-AL-PSRP-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzone przez dr biologii specjalizującą się w pracy nad świadectwami Zagłady interdyscyplinarne zajęcia „Pamięć środowiskowa – rozpoznania, perspektywy i narracje pozaludzkie” uwzględniające perspektywy nauk przyrodniczych i humanistycznych wprowadzają studentów w mnogość konotacji związanych z coraz częściej spotykanym terminem „pamięci środowiskowej” (environmental memory). Łącząc podejścia z obszaru badań nad pamięcią, biologii oraz humanistyki środowiskowej, rozważane będą różnokierunkowe konceptualizacje tej kategorii, nie posiadającej dotąd jednoznacznej definicji. Forma zajęć zakłada dyskusje z zaproszonymi specjalistami/kami, których celem będzie próba zbliżenia się do innych niż antropocentryczna perspektyw w narracjach pamięci i postpamięci oraz perspektywa relacji między ludźmi a innymi zwierzętami, roślinami, mikrobami w projektowaniu przestrzeni w kontekście pamięci.

Strona przedmiotu
3700-AL-PKSR-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przyjrzymy się królestwu roślin, traktując go nie tylko jako zbiór gatunków, ale także swoistych mikro i makro-zbiorowości. Postaramy się sproblematyzować kulturową rolę roślin jako konkretnych egzemplarzy, gatunków, rodzin, a w końcu formacji. Prześledzimy także zyskujące na popularności trendy związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem roślin jadalnych i leczniczych, a także kolekcjonowaniem roślin. W końcu zastanowimy się nad fetyszyzowaniem i personifikacją roślin we współczesnej kulturze.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: rośliny w kulturze, roślinne kolektywy, human plant studies (HPS)

Strona przedmiotu
3700-AL-PP-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W 2009 roku wybitny angielski poeta i tłumacz, Simon Armitage, wydał antologię wierszy, których bohaterami są ptaki. Zbiór ten nie tylko uświadamia nam, jak popularne są „ptasie” motywy w literaturze angielskiego obszaru językowego, lecz także zachęca do badania zmian, jakim podlegają obrazy natury w tekstach literackich: od alegorycznych interpretacji stworzeń jako znaków niewidzialnej, duchowej rzeczywistości; przez wiersze opisujące naturę, lecz skoncentrowane na emocjach podmiotu mówiącego; po zakwestionowanie antropocentrycznego paradygmatu w twórczości współczesnych autorów. Zestawienie różnych punktów widzenia w perspektywie diachronicznej pozwala lepiej zrozumieć genezę i istotę „zwrotu ekologicznego”.

Strona przedmiotu
3700-AL-SCNPH2-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zaprezentuje humanistom chemię (m.in. ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną), oraz szczyptę nauk pokrewnych (fizyka,

matermatyka, geologia, biologia, w szczególności fizykochemia cząstek elementranych, chemia jądrowa, geochemia, biochemia). Celem wykładu jest pokazanie, jak chemia ewoluowała na tle nauk ścisłych i przyrodniczych i jak zazębia się ona z naukami humanistycznymi (historia, antropologia kultury, religioznawstwo, psychologia, socjologia itp.) i do czego jest człowiekowi przydatna. Wykład pokazuje chemię w szerszej perspektywie: naszego poznania (na styku racjonalności i metafizyki), oraz całego naszego Świata i jego trwającej 13,8 mld lat historii.

Rozszerzony syllabus:

http://www.chem.uw.edu.pl/people/WGrochala/AL_syllabus.pdf

Strona przedmiotu
3700-AL-SALCH1-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dwuczęściowy wykład zaprezentuje humanistom rozwój Wszechświata od „wielkiego wybuchu” do współczesności, przez ewolucję matematyczną, fizyczną, chemiczną i biologiczną. Przybliżona zostanie filozofia i metodologia uprawiania nauk przyrodniczych oraz wybrane „historie sukcesu”. Omówione zostanie znaczenie nauk ścisłych i przyrodniczych dla rozumienia materii oraz to jak zazębiają się one z naukami humanistycznymi (historią, antropologią kultury, religioznawstwem, psychologią, socjologią itp.) i do czego mogą być humanistom przydatne. Wykład pokazuje świat w perspektywie naszego poznania, na styku racjonalności i metafizyki, w przekroju przez jego trwającą 13,8 mld lat historię.

Rozszerzony syllabus:

http://www.chem.uw.edu.pl/people/WGrochala/AL_syllabus.pdf

Strona przedmiotu
3700-AL-SWPZ-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej takie jak: zwierzęcej podmiotowość i uprzedmiotowienie, zabijanie zwierząt dla sztuki, śmierć zwierząt jako temat prac, używanie ciał zwierząt do tworzenia dzieł, rozważania na temat etyki sztuki w odniesieniu do praw zwierząt oraz powiązania sztuki z aktywizmem społecznym.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZSXIX-qZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu ukazanie wielu perspektyw przedstawiania zwierząt w literaturze i sztuce XIX wieku – od romantyzmu do modernizmu. Ważne okażą się takie ujęcia badawcze, jak: ekokrytyka, animal painting, antropologia, przełom darwinowski, green cultural studies, nature writing. Zwierzęta staną się tu interesujące jako tematy wyobraźni, dlatego istotne miejsce zajmie korespondencja sztuk – malarstwa i literatury. W centrum zainteresowania znajdują się kwestie związane z definiowaniem oraz postrzeganiem przyrody przez człowieka. Zajęcia skierowane są dla tych, którzy interesują się tendencjami artystycznymi XIX wieku.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)