Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3700-ISSC-23-AJW2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This practical workshop will be devoted to the techniques of writing academic and journalistic texts, particularly to clearly formulating thoughts, the structure of various types of press and academic articles, and using sources appropriately. Students will be asked to write several short pieces in class or as home assignments and two several page long ones (one academic, one journalistic) as homework.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-ICE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide students with a broad overview about history, political developments, identity, culture, heritage and society of the Central and Eastern Europe.

Strona przedmiotu
3700-AL-AR-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“All societies live by fictions taken as real”, writes anthropologist Michael Taussig. This course explores how things are made to be taken as real, how they are granted the unquestionability and authority of fact as opposed to fiction; and how this ‘reality effect’ is achieved, and how it may get challenged. In other words, how what we accept as ‘real’ or ‘reality’ is socially, culturally, and symbolically produced.

The goal of this class is twofold: first, to begin to critically apprehend the conventions of producing the ‘reality effect’ that legitimizes some and delegitimizes other parts of social experience; and second, to trace the ways in which different strands of social theory have grappled with this problem.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-BEBMA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This lecture-based course is designed as an English language proposal for both foreign and Polish students – Doctoral Schools students, MA and BA students of Kolegium "Artes Liberales" and Faculty of "Artes Liberales", and as a general university course - all the students of the University (“ogun”).

Course’s authorial core are lectures designed by prof. dr hab. Jolanta Sujecka, dr Maciej Falski, and dr hab. Michał Moch, Associate Professor of IMOC PAS, in relation to their research work on the Central, Eastern and South-Eastern Europe, the Balkans as well as the area of the Mediterranean, Middle East and Northern Africa, as well as the Arab world.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-UHR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will take a multidisciplinary approach and analyze modern "international law" and "human rights" as these ideas developed over human history. We will explore current international and human rights regimes and look at them from historical, philosophical, anthropological, economic, ecological, and sociological perspectives. While the course will offer a solid grounding in understanding modern international architecture, it will equip you with an analysis of the underlying principles and ideas from the point of view of social and biological evolution, economics, and ecology, focusing on current controversies, debates, and contested theories.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-DASH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This multidisciplinary research seminar embraces different areas and methods of inquiry and reflection, from history, linguistics and anthropology to engaged, participatory and decolonizing forms of research and social engagement. The focus of the seminar are ethnic minority/Indigenous cultures and communities, including especially endangered language communities and speakers of contested language from all over the world. The seminar will include the inclusion of perspectives and contexts from the Global South as well as revisionist, critical approaches to studying the Global North. Participants will include MA and PhD students as well as researchers and activists representing different disciplines and fields of expertise. The seminar’s participants will actively engage in pursuing new studies, interpretations, understandings and uses of past and present realities in the multifaceted process of decolonization where the voices of Indigenous people and minority groups are often ignored.

Strona przedmiotu
3700-AL-DMS-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone Światu Śródziemnomorskiemu w całej jego rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielo-cywilizacyjnej .

Śródziemnomorze jest ujęte jako Świat regionów, które swą różnorodnością umożliwiały formowanie, obecność i współistnienie wielu cywilizacji. Celem jest rekonstrukcja Śródziemnomorza przełomu wieku XVIII-XIX i jego rozpadu wywołanego europejską ekspansją i towarzyszącymi jej ideami (orientalizm, kolonializm, nacjonalizm i fundamentalizm).

Strona przedmiotu
3700-AL-EFP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The two-semester course offers a rich outline of the sociology of elites. The main underlying problem is the authority of elites and the ways they exert power in modern societies. Students will learn crucial theoretical approaches to elites (mainly G. Mosca, V. Pareto, Charles W. Mills, and P. Bourdieu). They will also study selected historical and sociological empirical approaches to the elite’s agency and elite’s changes resulting from socio-historical transformation. On the one hand, the seminar delves into sociological theories of elites. On the other hand, it tackles the history of specific examples of the formation and presence of elites (particularly in the 20th and the 21st centuries). The course will also address the formation of elites in Central and Eastern Europe, with particular emphasis on their circulation and reproduction in historical and societal context.

Strona przedmiotu
3700-AL-HP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

What is common to Hermeneutics and Psychoanalysis is their primary task: To help a human being deal with life. Psychoanalysis shares with hermeneutics the fundamental understanding of being a human being in the world with Others. They are concerned with uncovering the meaning of life.

Strona przedmiotu
3700-AL-KPDN-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia stanowią wprowadzenie do interdyscyplinarnego, społeczno-kulturowego spojrzenia na psychiatrię i zdrowie psychiczne, w szczególności tak dziś powszechne dziś zjawisko depresji i pojęcie neuroróżnorodności, Są zarazem wprowadzeniem do krytycznych badań nad zdrowiem psychicznym, dzięki którym, przyglądając się zjawisku „zaburzeń” możemy dowiedzieć się więcej o społeczeństwach i kulturach, w których występują, warunkach egzystencjalnych, jakie stwarzają, oraz postawić pytania o naturę współczesnego technokapitalizmu.

Strona przedmiotu
3700-AL-LPP-24-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony dyscyplinie znanej powszechnie jako polityka językowa i planowanie językowe, będącej gałęzią socjolingwistyki. Chociaż ludzkość praktykowała świadomą ingerencję w społeczne zachowania językowe od czasów starożytnych, wiedza na temat planowania języka jest stosunkowo nowa i zaczęła się rozwijać w połowie ubiegłego wieku. Jednocześnie dyscyplina ta przeszła niezwykłą ewolucję, od służby językom narodowym i ich standaryzacji do skupienia się na rewitalizacji zagrożonych języków i praw językowych mniejszości etnicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznym rozwojem polityki językowej i planowania językowego oraz ich różnymi praktycznymi przejawami na świecie. Kurs jest cennym uzupełnieniem dla wszystkich studentów specjalizujących się w językoznawstwie, socjologii, antropologii, a zwłaszcza socjolingwistyce i lingwistyce stosowanej.

Strona przedmiotu
3700-AL-LPP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony dyscyplinie znanej powszechnie jako polityka językowa i planowanie językowe, będącej gałęzią socjolingwistyki. Chociaż ludzkość praktykowała świadomą ingerencję w społeczne zachowania językowe od czasów starożytnych, wiedza na temat planowania języka jest stosunkowo nowa i zaczęła się rozwijać w połowie ubiegłego wieku. Jednocześnie dyscyplina ta przeszła niezwykłą ewolucję, od służby językom narodowym i ich standaryzacji do skupienia się na rewitalizacji zagrożonych języków i praw językowych mniejszości etnicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznym rozwojem polityki językowej i planowania językowego oraz ich różnymi praktycznymi przejawami na świecie. Kurs jest cennym uzupełnieniem dla wszystkich studentów specjalizujących się w językoznawstwie, socjologii, antropologii, a zwłaszcza socjolingwistyce i lingwistyce stosowanej.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-IPES brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course discusses the encounter between the Indigenous People of the Americas – with a focus on the Nahua people of Mesoamerica and the Quechua people of the Andean region – and the Europeans – particularly the Spanish empire – which started in the 16th century and whose outcomes continue to shape the world we live in. Although the first several lectures will be dedicated to presenting an overview of the precolonial history and culture of Mesoamerica and the Andean region, as well as the history of the onset of the Spanish colonization, the main focus of the course will be on the cultural impact of the encounter. In particular, the topic which will be explored during the classes is the conceptualization of the Other, and of oneself, in the circumstances brought about by the encounter, and in the framework of the European Christian, Mesoamerican and Andean religious, philosophical and political worldviews.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-MID brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will introduce students to basic concepts of identity in the context of migration and prepare them to conduct research in this area. It will focus on various nexuses of migration and identity, taking into consideration, place, gender or class as well as their effect on shaping migrants’ lives. We will examine literature and current public discussion on relevant case studies considering migration and identity, in particular politics and identity. Emphasis will be placed on sensitizing students to intersectionality when conducting research and interviews with migrants. Thus, students will do qualitative analysis of their own interview and present it during the classes.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-MIRP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to Minority and Indigenous rights, with a particular focus on their implementation. Participants will explore legal instruments to preserve linguistic and cultural heritage and protect communities at risk of marginalization.

Strona przedmiotu
3700-AL-PLAY-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will explore some of the main themes in the philosophy of play, including contemporary reflections on the significance of digital play

Strona przedmiotu
3700-AL-PURMC-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is providing students with a broad overview of the past and present relations between Poland and Ukraine in the context of memory policy-making in both countries.

We will discuss how Poles and Ukrainians perceive the darkest pages of common history today and why their approaches to history significantly differ. What are the main mutual stereotypes, why they appeared and how evolved during the last few decades. We will explore how Polish and Ukrainian historians deal with the issue of the massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia and will look at how memory of the Volhynia massacre functions in today’s Ukraine. We will also discuss the issue of controversies around national heroes in Ukraine, embracing Poland’s stance in this regard. We would analyze the current process of decommunization in Ukraine and its current memory policy in the context of Poland-Ukraine reconciliation.

Strona przedmiotu
3700-AL-PUHPM-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is providing students with a broad overview of the past and present relations between Poland and Ukraine in the context of Russian aggression.

We will discuss how Poles and Ukrainians perceive the darkest pages of common history today and why their approaches to history significantly differ. What are the main mutual stereotypes, why they appeared and how evolved during the last few decades. We will explore how Polish and Ukrainian historians deal with the issue of the massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia and will look at how memory of the Volhynia massacre functions in today’s Ukraine and Poland. We will also discuss the issue of controversies around national heroes in Ukraine, mutual perceptions and myths. We would analyze the current process of decommunization in Ukraine and its approach to memory policy in the context of Poland-Ukraine relations.

Strona przedmiotu
3700-AL-PC-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to show students the complex interdependencies and multiple connections between culture and politics. The topics of the course are very diverse, as well as the complexity and diversity of the relationship between politics and culture.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-PCIMC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to show students the complex interdependencies and multiple connections between culture and politics. The topics of the course are very diverse, as well as the complexity and diversity of the relationship between politics and culture.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-PIA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A comprehensive introduction to the research field of anthropology (either cultural or linguistic) is the aim of the course. Special attention will be paid to the problem of sociocultural and linguistic change.

This introduction will be twofold. On the one hand, students will have the opportunity to discover texts that are considered to be classical within the field. It will provide them with an insight into crucial problems and research questions of anthropology, but also get acquainted with its basic theoretical notions.

On the other hand, the participants of the course will learn the ethnographic fieldwork methods (participant observation, narrative interview, autobiographic interview), digital and analog tools used in anthropology, and the ethical aspects of conducting fieldwork. The skills will be acquired and used in practice within individual micro research projects.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPN-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest lektura tekstów Leo Straussa i jego analiz najważniejszych myślicieli z tradycji zachodniej filozofii polityki. Dyskusja seminaryjna będzie miała na celu wspólne odczytanie przez grupę najważniejszych argumentów i założeń autora, jak i próbę odniesienia przedstawianych przez niego tez do wyzwań współczesnego świata.

Strona przedmiotu
3700-AL-SII-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the two-semester course designed both for Polish and foreign students is to introduce the subject of the sociology of the intelligentsia and intellectuals. On the one hand, the subject of the seminar will be sociological theory (concerning intellectuals and the intelligentsia elites), on the other hand, the history of specific, typical and "archetypal" examples of the formation and presence of intellectuals in the universal history of the 20th century. Selected theoretical views of intellectuals and the intelligentsia, as well as their role and importance in shaping the public sphere, will be discussed during the classes. The course is also devoted to the formation of intellectual elites in Central and Eastern Europe, with particular emphasis on the Polish context.

Strona przedmiotu
3700-AL-FEHF-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Thinking about the climate crisis calls us to get existentially engaged with the world we live in to be responsible cohabitants of the earth.

Strona przedmiotu
3700-AL-PS-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To understand is to understand oneself in front of the text. It is

not a question of imposing upon the text our finite capacity of understanding but exposing ourselves to the text and receiving from it an enlarged self (un soi élargi).

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-UTPS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to crucial aspects of the history, culture, society, economy, and politics of contemporary Ukraine, as well as their international reception. Thus, it is a problem- rather than disciplinary-oriented.

The course has a unique form, designed to provide (multiple) Ukrainian and international perspectives on the aforementioned issues. Except for elements of lecture and seminar it includes meetings (mostly remote) with Ukrainian artists and scholars, students' presentations, preferably prepared in tandems. Due to the course’s character, Ukrainian students are heartily welcomed. Щиро запрошуємо студентів з України!

The ongoing war in Ukraine may influence the content of the course.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-VCWM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In recent years, migration has become one of the key social and global issues in politics. It affects many social sectors of both countries of origin and receiving societies. In the latter, the migration has often been “securitized” by different political actors with the acceptance of the ‘audience’.

This seminar focuses on war-related and violence-related migrations as well as its the long-term for understating what is security for given states and societies.

Strona przedmiotu
3700-AL-WSWIW-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Odwołamy się do najważniejszych współczesnych koncepcji sprawiedliwości powstałych w obrębie myśli filozoficznoprawnej i filozoficznopolitycznej, europejskiej i amerykańskiej, które uwypuklają problem inkluzywnego rozumienia wspólnoty politycznej lub (i) posługują się kategorią Innego.

Prześledzimy istotne wątki koncepcji m.in.: Johna Rawlsa, Marthy Nussbaum, Amartya Sena, Judith Butler, Jürgena Habermasa, Nancy Fraser, Axela Honnetha oraz Emanuela Levinasa.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)