Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Przedmioty obligatoryjne kierunkowe - st.lic. IIr. (EP, FIR, IiE, EM,) 2022/23 2400-2022Z-PL1-OBL2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022
2400-EP2TP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie alternatywnych teorii przedsiębiorstwa. Teoria neoklasyczna przyjmuje wiele upraszczających założeń (m.in. że rynek jest doskonałym mechanizmem alokacji dóbr, przedsiębiorstwo to nakłady i efekty /”czarna skrzynka”/, celem firmy jest maksymalizacja zysku, koszty transakcyjne nie istnieją), które powodują, że jest ona w ograniczonym stopniu przydatna do badania, wyjaśniania, czy przewidywania zachowań przedsiębiorstw.

Tymczasem przedsiębiorstwa tworzą ok. 70 proc. PKB i zatrudniają ok. 60 proc. pracujących w gospodarce, i to w jaki sposób nakłady są przekształcane w produkty jest kluczowe dla jej rozwoju. Teorie alternatywne budują modele przedsiębiorstwa łączące neoklasyczne podejście z innymi zmiennymi determinującymi funkcjonowanie firmy.

Strona przedmiotu
2400-FiR2RAC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Po opanowaniu zagadnień omawianych na zajęciach studenci będą potrafili prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald wstępny bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Zajęcia składają się z części teoretycznej, definicyjnej, realizowanej w formie wykładu i pracy zespołowej, polegającej na rozwiązywaniu zadań w grupie. Zajęcia są przeznaczone dla III roku studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy posiadają wiedzę z zakresu mikroekonomii i finansów I. Zaliczenie na podstawie pracy w grupie, polegającej na rozwiązywaniu zadań (30% oceny końcowej) oraz zaliczenia pisemnego na koniec każdego semestru, złożonego z testu jednokrotnego wyboru i zadań (70%).

Strona przedmiotu
2400-EP2RAC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2400-IiE2PRK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka podstaw programowania w C++. Programowanie strukturalne z elementami programowania obiektowego. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu środowiska Code::Blocks.

Strona przedmiotu
2400-FPiP2PF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja rozległości zakresu prawa finansów publicznych; kształtowanie wiedzy na temat zależności między głównymi obszarami prawa finansów publicznych; interpretacja działań instytucji i organów finansowych rządowych i samorządowych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć strukturę prawa finansów publicznych oraz korelację do innych dziedzin prawa – w szczególności do prawa administracyjnego; oceniać obiektywnie efekty dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetowych.

2. Podstawowe treści: Prawo finansów publicznych – źródła prawa finansów publicznych; cel i proces finansowania państwa i samorządu terytorialnego; charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa finansów publicznych.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej.

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci II r FPP (II rok I stopnia FPP).

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, trzy pytania opisowe.

Strona przedmiotu
2400-EM2GŚ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z etapami kształtowania się gospodarki światowej. Konwersatorium ma charakter historyczny i uwzględnia społeczny, polityczny i kulturowy kontekst kształtowania się międzynarodowych i ponadnarodowych stosunków gospodarczych. Przeznaczony jest dla studentów WNE oraz innych wydziałów (OGUN). Pozwala słuchaczowi uzyskać wiedzę o zakresie dalekosiężnych powiązań gospodarczych od średniowiecza do czasów współczesnych, poznać etapy kształtowania się tych powiązań aż po współczesną globalizację, oraz zrozumieć ich uwarunkowania technologiczne i polityczne. W toku zajęć studenci nabywają umiejętność rozważania zjawisk i procesów gospodarczych w szerszym kontekście społecznym, politycznym i kulturowym. Ujęcie ma charakter podstawowy, zrozumienie wykładu wymaga jednak znajomości elementarnych pojęć ekonomicznych i ogólnej wiedzy historycznej. Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym (pytania otwarte).

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)