Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk Ekonomicznych - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
2400-PL2-MG Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe) Lista przedmiotów
2400-EN2-TS Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych Lista przedmiotów
2400-PL2-ZUSM Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych Lista przedmiotów
2400-PL1-PP3SL Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich Lista przedmiotów
2400-EN1-FIM3SL Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe) Lista przedmiotów
2400-PL2-RE1 Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie st. II - I rok Lista przedmiotów
2400-PL2-RE2 Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok Lista przedmiotów
2400-PL1-WKFPiP-ZSP Przedmioty wyboru kierunkowego z modułu Zarządzanie w sektorze publicznym-FPiP Lista przedmiotów
2400-PL1-WKMSEMen Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEMen Lista przedmiotów
2400-PL1-WKMSEM Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM Lista przedmiotów
2400-PL1-WKIE Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE Lista przedmiotów
2400-PL1-WKFPiP Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP Lista przedmiotów
2400-PL1-WKFR Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR Lista przedmiotów
2400-EN1-WKFIM Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM Lista przedmiotów
2400-PL1-WKEM Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM Lista przedmiotów
2400-PL2-ZU2WW Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych Lista przedmiotów
2400-SZD-QPE Przedmioty WNE dla programu QPE w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej (ZIP) Lista przedmiotów
2400-PL12-ACCA Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA Lista przedmiotów
2400-WWŚGC Przedmioty ścieżki Gospodarka cyfrowa Lista przedmiotów
2400-PM-ŚA Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej Lista przedmiotów
2400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych Lista przedmiotów
2400-PL1-MSEM3 Przedmioty obowiązkowe na WNE dla IIIr. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych Lista przedmiotów
2400-PL1-EK-MSEMen3 Przedmioty obowiązkowe na WNE dla III r. licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen Lista przedmiotów
2400-PL1-EK-MSEMen2 Przedmioty obowiązkowe na WNE dla II r.licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen Lista przedmiotów
2400-PL1-MSEM2 Przedmioty obowiązkowe na WNE dla II r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych Lista przedmiotów
2400-PL1-EK-MSEMen1 Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEMen Lista przedmiotów
2400-PL1-MSEM1 Przedmioty obowiązkowe na WNE dla I r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych Lista przedmiotów
2400-EN1-FIM3 Przedmioty obowiązkowe dla IIIr. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe Lista przedmiotów
2400-PL1-WKIE-ZBD Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (IiE, MSEM) - Zarządzanie bazami danych Lista przedmiotów
2400-PL1-PP3 Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny Lista przedmiotów
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)