Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
3020-FB Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...) Lista przedmiotów
3020-KR-PJM Kurys repetytoryjne Polskiego Języka Migowego Lista przedmiotów
3020-L-PJM Lektorat Polskiego Języka Migowego Lista przedmiotów
3020-L-LITEWSKI Lektoraty języka litewskiego KJOWPiB Lista przedmiotów
3020-L-LOTEWSKI Lektoraty języka łotewskiego KJOWPiB Lista przedmiotów
3020-L-JEZYKI-OBCE Lektoraty KJOMiB Lista przedmiotów
3000-SP-PJMN Polski język migowy dla nauczycieli - studia podyplomowe doskonalące finansowane przez MEN Lista przedmiotów
3020-FL-PJM-S2-MLD-1 Przedmioty dla I roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-PJM-S2-MSK-1 Przedmioty dla I roku filologii PJM - moduł społeczno-kuturowy - stacjonarne 2go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-PJM-S2-MLD-2 Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-PJM-S2-MSK-2 Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł społeczno-kuturowy - stacjonarne 2go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-BA-WYB Przedmioty do wyboru dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-PJM-S2-FAK Przedmioty fakultatywne dla filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-BA-FAK Przedmioty fakultatywne filologii bałtyckiej Lista przedmiotów
3020-FL-BA-DZ1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-BA-DU1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-PJM-S2-1 Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-BA-DZ2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-BA-DU2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-PJM-S2-2 Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia Lista przedmiotów
3020-FL-BA-DZ3 Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia Lista przedmiotów
3020-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB Lista przedmiotów
3020-FL-BA-SPJ Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej Lista przedmiotów
3020-FL-BA-SPL Przedmioty specjalizacji literaturoznawczej filologii bałtyckiej Lista przedmiotów
3020-FL-PJM Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego Lista przedmiotów
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)