Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Archeologii - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
3101-DKONC Archeologia cyfrowa Lista przedmiotów
3101-DKONA Archeometria Lista przedmiotów
3101-DB200P Bloki pomocnicze dla II roku Lista przedmiotów
3101-DKONCZ Człowiek-przestrzeń-środowisko Lista przedmiotów
3101-ZK2000 Ćwiczenia kierunkowe dla studiów zaocznych Lista przedmiotów
3101-DIPW00 Ćwiczenia terenowe (powierzchniówki) Lista przedmiotów
3101-DIWK00 Ćwiczenia wykopaliskowe Lista przedmiotów
3101-DKHUM Humanistyczny warsztat badawczy archeologa Lista przedmiotów
3101-DAL100 Język nowożytny dla studiów anglojęzycznych Lista przedmiotów
3101-DLEK Język starożytny w warsztacie archeologa Lista przedmiotów
3101-LEK Lektoraty jęz. angielskiego Lista przedmiotów
3101-DIŁC00 Łacina Lista przedmiotów
3101-DO1000 Obowiązkowe przedmioty dla I roku Lista przedmiotów
3101-DO2000 Obowiązkowe przedmioty dla II roku Lista przedmiotów
3101-ZG2000 Obowiązkowe przedmioty dla II roku zaocznych Lista przedmiotów
3101-PL Praca licencjacka Lista przedmiotów
3101-PM Praca magisterska Lista przedmiotów
3101-ZTRANS Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym (translatorium) Lista przedmiotów
3101-PC Profil prawno-społeczny Lista przedmiotów
3101-PA Profil techniczno-metodyczny Lista przedmiotów
3101-PB Profil technologiczno-badawczy Lista przedmiotów
3101-DP3000 Proseminaria dla III roku Lista przedmiotów
3101-DAPSEM Proseminaria na studiach anglojęzycznych Lista przedmiotów
3101-DPP Proseminaria pomocnicze dla III roku Lista przedmiotów
3101-ZEW Przedmioty dla innych jednostek UW Lista przedmiotów
3101-ZO1000 Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych Lista przedmiotów
3101-DO3000 Przedmioty obowiązkowe dla III roku Lista przedmiotów
3101-DO4000 Przedmioty obowiązkowe dla IV roku Lista przedmiotów
3101-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Archeologii Lista przedmiotów
3101-ZS00 Seminaria dla studiów zaocznych Lista przedmiotów
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)