Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
European Politics and Economics
Graduate Programme in International Relations
Graduate Programme in Political Science
Social and Public Policy
Undergraduate Programme in International Relations
Undergraduate Programme in Political Science
bezpieczeństwo wewnętrzne
cyberbezpieczeństwo
dziennikarska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
europeistyka
europeistyka-integracja europejska
geografia
nauki o bezpieczeństwie
nauki o polityce
nauki o polityce publicznej
organizowanie rynku pracy
politologia
polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze
polityka publiczna
polityka społeczna
psychologia
samorząd terytorialny i polityka regionalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia euroazjatyckie
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH
zarządzanie

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)