Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych 3401-PR2-1MBSz
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Babbie E. "Podstawy badań społecznych", PWN 2013 (lub wcześniejsze wydania tego podręcznika: 2008, 2009)

- Buttolph Johnson J., Reynolds H. T. i Mycoff J. D. "Metody badawcze w naukach politycznych", PWN 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć po ich ukończeniu:

1. potrafią krytycznie korzystać z różnych typów informacji, w tym z wyników badań społecznych

2. potrafią dobrać metody do badanego problemu oraz zaprojektować i przeprowadzić własne badania, a także zinterpretować wyniki i sformułować rekomendacje

3. są gotowi do wykorzystywania wiedzy metodologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Prace śródsemestralne

Zakres tematów:

Dobór metod do specyfiki problemu badawczego. Łączenie metod jakościowych i ilościowych.

Poszukiwanie i pozyskiwanie danych, z wykorzystaniem dostępnych elektronicznie zasobów publicznych.

Planowanie badań: postawienie pytania badawczego, sformułowanie hipotez, dobór wskaźników i ich operacjonalizacja.

Realizacja badań, analiza i interpretacja wyników, uogólnianie wniosków i przedstawianie rekomendacji.

Zasady etycznego postępowania w prowadzeniu badań.

Metody dydaktyczne:

Praktyczne ćwiczenia z umiejętności konceptualizacji, projektowania i realizacji różnego typu badań, a także krytycznego wykorzystania dostępnych danych i wyników badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 18:15, sala 44
Agnieszka Dudzińska 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)